oczyszczalnie ścieków
PRODUKTY

Optymalizacja procesów w oczyszczalniach ścieków – przepływomierze do ścieków, czujniki poziomu, pH, redox i mętności

Oczyszczalnie ścieków to miejsca, w których surowe ścieki są poddawane procesowi oczyszczania, aby można było je bezpiecznie odprowadzić do naturalnych zbiorników wodnych. Wymaga to ciągłego monitorowania i regulacji różnych parametrów, takich jak poziom cieczy, pH, tlen rozpuszczony i wiele innych. W artykule przybliżymy, jakie rozwiązania pomiarowe oferuje JUMO w celu efektywnego monitorowania i kontroli procesów oczyszczania ścieków, zarówno w przemyśle, jak i w komunalnych oczyszczalniach. Czytaj dalej!

Przepływomierze do ścieków – precyzyjne pomiary dla większej efektywności

Precyzyjne przepływomierze są kluczowe do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków i minimalizowania ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Zapobiegają przekroczeniu norm emisji ścieków, z co za tym idzie karom i grzywnom.

Inwestycja w dobrej jakości przepływomierz prowadzi do zoptymalizowania procesu oczyszczania, minimalizacji kosztów i skrócenia czasu cyklu produkcyjnego. W JUMO Oferujemy szereg precyzyjnych przepływomierzy do ścieków, w tym elektromagnetyczne przepływomierze OPTIFLUX 2000 oraz ultradźwiękowe przepływomierze z serii FLOWTRANS US, które służą do pomiaru przepływu cieczy lekko zanieczyszczonej oraz ścieków galwanicznych i z obróbki powierzchni.

przepływomierz elektromagnetyczny OPTIFLUX 2000

Przepływomierz elektromagnetyczny OPTIFLUX 2000 można stosować do pomiaru przepływu wody i ścieków w różnorodnych procesach technologicznych m.in. w instalacjach ciśnieniowych

przepływomierz ultradźwiękowy JUMO flowTRANS US W02

Ultradźwiękowy przepływomierz znajduje zastosowanie w pomiarze cieczy lekko zanieczyszczonych oraz tych o niewielkiej przewodności. Nasz przepływomierz posiada wyświetlacz o doskonałej widoczności

Sonda hydrostatyczna – skuteczny sposób na kontrolowanie poziomu ścieków w zbiornikach

Kontrola poziomu ścieków w zbiornikach jest niezwykle ważna w procesie oczyszczania wody. Aby zapewnić dokładne pomiary, stosuje się sondy hydrostatyczne. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii i skutecznie zarządzać procesami oczyszczania.

W JUMO oferujemy wiele różnych sond hydrostatycznych, które zapewniają dokładne pomiary poziomu w zbiornikach. Jednym z naszych bestsellerów jest sonda do ścieków JUMO MAERA F27, która zapewnia szybkie i dokładne pomiary poziomu, nawet w ekstremalnych warunkach i w przypadku mocno zanieczyszczonych i agresywnych mediów.

Sondy hydrostatyczne to optymalne rozwiązanie do pomiarów poziomu w ściekach

Czujniki pH – minimalizowanie wpływu ścieków na środowisko

Pomiary pH są stosowane w różnych etapach procesu oczyszczania ścieków, na przykład w procesie koagulacji, flokulacji, osadzania i w biologicznym oczyszczaniu. Utrzymanie poziomu pH w granicach określonych przez normy jest niezbędne do zapewnienia efektywnego procesu oczyszczania ścieków. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH może negatywnie wpłynąć na skuteczność procesu oczyszczania, co może prowadzić do emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego i wpłynąć na zdrowie ludzi.

Firma JUMO oferuje szeroki wybór elektrod pH oraz innych urządzeń pomiarowych do kontroli pH w oczyszczalniach ścieków. Wśród oferowanych produktów znajdują się między innymi elektrody pH JUMO tecLine pH, a także przetworniki i regulatory, takie jak JUMO AQUIS 500 pH.


Czujniki pH z serii tecLine może być stosowany w przemyśle ciężkim, dzięki wykonaniu z wysokiej jakości materiałów

Czujnik tlenu JUMO – monitorowanie zawartości tlenu w ściekach

Czujnik tlenu JUMO digiLine O-DO S10 to niezastąpione rozwiązanie do monitorowania zawartości tlenu w procesach oczyszczania ścieków. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować ilość tlenu dostarczanego do reaktorów biologicznych, gdzie mikroorganizmy przetwarzają zanieczyszczenia w bezpieczne odpady. Czujnik tlenu JUMO zapewnia wysoką dokładność pomiarów i nie wymaga częstych kalibracji.

Czy sonda JUMO digiLine 0-D0 S10 jest odpowiednia do zainstalowania w ściekach jeszcze nieoczyszczonych?

Sonda JUMO digiLine O-DO S10, ze względu na swoją wytrzymałą konstrukcję i odporność na trudne warunki, jest odpowiednia do zastosowania w nieoczyszczonych ściekach.

Czujnik optyczny tlenu rozpuszczonego digiLine O-DO S10 posiada funkcje samodiagnostyczne

Pomiary mętności w ściekach

Mętność to jedna z ważnych właściwości wody, która ma bezpośredni wpływ na jakość oczyszczania ścieków. Właściwe pomiary mętności są kluczowe w procesie oczyszczania i zapobiegają przekroczeniu norm określonych w przepisach prawnych.

Sonda mętności JUMO ecoLine NTU to precyzyjne urządzenie, które służy do pomiaru mętności wody w procesie oczyszczania ścieków. Dzięki niemu można monitorować skuteczność procesu oczyszczania i zapobiegać problemom wynikającym z niewłaściwych wartości mętności, takim jak zanieczyszczenie wody i wpływ na środowisko naturalne.

Czujnik redoks – kontrola procesów oksydacji

W oczyszczalniach ścieków pomiary redoks są wykorzystywane do kontroli stężenia związków chemicznych, takich jak tlen, siarkowodór i metan, które wpływają na jakość procesów oczyszczania. Dzięki temu można dostosować procesy chemiczne i biologiczne do zmieniających się warunków, co zwiększa efektywność i oszczędza koszty.

Firma JUMO oferuje szereg czujników redoks do monitorowania procesów oczyszczania ścieków, w tym czujnik redoks JUMO tecLine, który opcjonalnie może posiadać czujnik temperatury.

Zarządzanie danymi o jakości wody i ścieków

Jeśli chodzi o monitorowanie ważnych parametrów ścieków lub wody, JUMO oferuje nie tylko solidne technologie czujników online, ale także bezpieczne zarządzanie danymi (IIoT) w chmurze lub SCADA.

Takie możliwości daje zastosowanie naszego sterownika PLC variTRON 300 lub variTRON 500 jako rdzenia systemu. Może on być skomunikowany z czujnikami analogowymi lub naszą serią czujników cyfrowych digiLINE.

Oprogramowania JUMO smartWARE Scada, JUMO smartWARE Evaluation i JUMO Cloud

Zastosowanie tych oprogramowań daje takie możliwości, jak:

  • dostępność danych z dowolnego miejsca na Ziemi, które ma dostęp do Internetu dla nieograniczonej liczby użytkowników
  • indywidualnie zaprojektowane dashboardy, uwzględniajace specyfikę danego zakładu
  • ocena, kontrola i monitoring są możliwe za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z wielu miejsc na świecie
  • oprócz zadań związanych z techniką sterowania, nasza brama do oprogramowania SCADA, np. JUMO smartWARE SCADA lub JUMO Cloud, umożliwia przechowywanie i analizę danych manualnych, np. z kontroli laboratoryjnych, w chmurze lub bazie danych SCADA.

Propozycja zarządzania danymi z oczyszczalni ścieków z systemami JUMO