czujniki temperatury do silosów
WASZE PYTANIA

Wielopunktowe czujniki temperatury do silosów zbożowych: Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna

Temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów świadczącym o stanie ziarna, dlatego jej kontrola w silosach zbożowych jest kluczowa. W tym wpisie blogowym omówimy, jak precyzyjne pomiary temperatury mogą zapobiec degradacji ziarna, utracie wartości odżywczych, a nawet zagrożeniom takim jak pożary czy eksplozje pyłu zbożowego. Poruszymy również temat monitorowania i dokumentowania procesu magazynowania. Ponadto przyjrzymy się technologiom takim jak wielopunktowe czujniki temperatury z atestem ATEX, zaawansowane przetworniki temperatury, a także nowoczesne rejestratory i systemy automatyzacji. Dowiesz się, jak te technologie wspierają zarówno efektywność energetyczną, jak i przestrzeganie wymogów prawnych, a także jak mobilne aplikacje i łatwa konfiguracja mogą ułatwić zarządzanie silosami. Przeczytaj, aby dowiedzieć się jak poprawić bezpieczeństwo i jakość przechowywanego ziarna!

Znaczenie pomiarów temperatury dla jakości ziarna

Kontrola temperatury w silosach zbożowych jest jednym z najważniejszych aspektów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa przechowywanego ziarna. Właściwa regulacja tego parametru ma kluczowe znaczenie zarówno dla utrzymania wartości odżywczych i użytkowych ziarna, jak i dla zapobiegania różnym zagrożeniom.

Monitorowanie wartości temperatury zboża w silosach jest niezbędne do:

  • Zachowania jakości ziarna - Ziarno jest produktem biologicznym, który „oddycha” i reaguje na warunki środowiskowe. Niewłaściwa temperatura może przyspieszyć procesy metaboliczne w ziarnie, prowadząc do jego degradacji i utraty wartości. Optymalna temperatura pozwala zachować zawartość składników odżywczych, zapobiegając reakcjom chemicznym, które rozkładają składniki odżywcze, utrudniają kiełkowanie i zmniejszają wartość paszy.
  • Minimalizacja straty wody: Kontrola temperatury pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności ziarna. Zbyt wysoka temperatura może powodować nadmierne wysuszanie, co obniża jego jakość.
  • Zapobiegania psuciu się i inwazji owadów - Kontrola temperatury ogranicza inwazję owadów w przechowywanym ziarnie, zmniejszając ich aktywność i reprodukcję.
  • Zminimalizowania rozwoju pleśni i zanieczyszczenia mikotoksynami - Nadmierne temperatury mogą przyspieszyć rozwój drobnoustrojów (bakterii, pleśni, grzybów) w ziarnie ze względu na jego naturalną zawartość wilgoci. Kontrola temperatury zmniejsza to ryzyko.
  • Zapobiegania zagrożeniom pożarowym – W skrajnych przypadkach, niewłaściwa temperatura może doprowadzić do samozapłonu ziarna lub stworzyć warunki sprzyjające eksplozjom pyłu zbożowego, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  • Osiągnięcia efektywności energetycznej - Optymalizacja warunków temperaturowych umożliwia efektywne zarządzanie zużyciem energii na wentylację, chłodzenie lub ogrzewanie, co prowadzi do obniżenia kosztów.
  • Zgodność z wymogami prawnymi – Przepisy bezpieczeństwa często wymagają monitorowania i dokumentowania warunków przechowywania, w tym temperatury.

Kontrola temperatury w silosach zbożowych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników i systemów monitorowania, pozwala na precyzyjne śledzenie i regulację warunków przechowywania. Umożliwia to nie tylko optymalizację jakości i trwałości ziarna, ale także znacząco zwiększa bezpieczeństwo całego procesu przechowywania.

ziarno

Temperatura ziarna przechowywanego w silosie jest jednym z najważniejszych parametrów świadczących o jego stanie

Dlaczego silos zbożowy jest środowiskiem potencjalnie wybuchowym?

Oprócz obecności materiałów palnych, takich jak zboże, silos zawiera również gazy i dużą ilość pyłu zbożowego, który jest wysoce łatwopalny i może tworzyć mieszanki wybuchowe w połączeniu z powietrzem. Mieszanina ta w połączeniu z pewnymi warunkami może doprowadzić do zapłonu, a w rezultacie do eksplozji silosu. Dodatkowo, w silosach mogą występować różne źródła zapłonu, takie jak iskry elektryczne czy tarcie mechaniczne. Brak odpowiedniej wentylacji może zwiększać ryzyko akumulacji gazów łatwopalnych oraz pyłu zbożowego, podnosząc tym samym potencjalne zagrożenie wybuchem. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu, konieczne jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak regularne czyszczenie i konserwacja w celu kontroli gromadzenia się pyłu, odpowiednia wentylacja, skuteczne uziemienie i podłączenie sprzętu, odpowiednie przeszkolenie personelu oraz przestrzeganie wytycznych i przepisów bezpieczeństwa. Istotne jest także wykorzystanie odpowiednich technologii, takich jak czujniki temperatury i systemy detekcji gazu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń stosowanych w sterowaniu silosami, istotne jest, aby przyrządy pomiarowe posiadały atesty związane ze środowiskami zagrożonymi wybuchem. Certyfikaty te mają kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dwa powszechnie uznawane certyfikaty w tej dziedzinie to ATEX i IECEx:

  • ATEX: rozporządzenie dotyczące produktu gwarantujące bezpieczeństwo sprzętu przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem na terenie Unii Europejskiej.
  • IECEx: uznawany na całym świecie i oparty na zgodności z normami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Ułatwia handel międzynarodowy zapewniając, że sprzęt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa.

Stosując się do tych systemów certyfikacji, producenci przyrządów pomiarowych mogą wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i zgodność z zasadniczymi wymaganiami. Nie tylko chroni to pracowników, ale także promuje handel międzynarodowy, zapewniając kompatybilność i niezawodność sprzętu używanego w przestrzeniach potencjalnie wybuchowych.

Wielopunktowa sonda temperatury do silosów

Wielopunktowa sonda temperatury dedykowana do pomiarach w silosach z dopuszczeniem do stref zagrożonych wybuchem

Technologie monitorowania temperatury w silosach zbożowych – wielopunktowe czujniki temperatury ATEX

W dobie nowoczesnego rolnictwa, zaawansowane technologie monitorowania temperatury, takie jak wielopunktowy czujnik temperatury JUMO z dopuszczeniem ATEX. Termometr wielopunktowy linowy pozwala na kontrolowanie temperatury ziarna w wielu różnych punktach wewnątrz silosu, zapewniając dokładny obraz warunków przechowywania. Jest to szczególnie ważne w dużych silosach, gdzie różnice temperatur mogą być znaczące. Obudowy przyłączeniowe są wykonywane z materiałów takich jak aluminium lub stal nierdzewna, co zapewnia stopień ochrony IP6X. Dzięki temu, możliwa jest wymiana elementów pomiarowych nawet gdy silos jest pełen. W tych czujnikach stosowane są rezystory Pt100 lub Pt1000 zgodnie z normą DIN EN 60751, co zapewnia ich wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów. Dodatkowo, możliwe jest rozmieszczenie wielu punktów pomiarowych wzdłuż osłony czujnika, rozłożonych równomiernie na długości nawet do 50 metrów, co umożliwia dokładne monitorowanie temperatury w całym silosie.

Jako dostawca zaawansowanych technologii pomiarowych, oferujemy nie tylko dokładne pomiary, ale także zaawansowane opcje rejestracji i analizy danych. W naszej ofercie znajdują się przetworniki do stref Ex np. dwukanałowy przetwornik temperatury z protokołem HART®/Ex/SIL dTRANS T07 oraz nowoczesne rejestratory, takie jak LOGOSCREEN 700, wyposażone w funkcje matematyczne i logiczne do aktywowania alarmów i systemów. Dzięki aplikacji JUMO Device App, użytkownicy mogą łatwo dostępować do danych za pośrednictwem smartfona, a ładowanie konfiguracji przez USB eliminuje potrzebę używania laptopa. Dla skomplikowanych systemów proponujemy sterowniki PLC z serii variTRON wraz z oprogramowaniem przemysłowym do zarządzania procesami SCADA. Ten system łączy w sobie pomiar, sterowanie i rejestrację, ułatwiając zarządzanie środowiskiem w silosach i zwiększając bezpieczeństwo.

Monitorowanie temperatury wraz z wizualizacją i zapisywaniem danych umożliwia dokumentowanie procesu magazynowania w sposób, który utrzymuje wartość produktu i nie wpływa negatywnie na jego właściwości.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące czujników pomiarowych i systemów automatyzacji silosów, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tego formularza.

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.


Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Specjalista techniczny

Jakub Dąbrowski - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48882351471 Jakub.Dabrowski@JUMO.net +48882351471

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.

Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.