przetworniki i czujniki ciśnienia
KNOW HOW

Przełącznik, czujnik a przetwornik ciśnienia – czym się różnią?

Masz wątpliwości czym dokładnie jest czujnik, przetwornik i przełącznik ciśnienia? Nic dziwnego, skoro w przemyśle te pojęcia często używane są zamiennie. Jednak nie oznaczają one tego samego! We wpisie prosty sposób tłumaczymy czym się od siebie różnią oraz podajemy praktyczne przykłady zastosowania tych urządzeń. Sprawdź i pożegnaj wątpliwości z nazewnictwem raz na zawsze!

Czujnik ciśnienia a przetwornik ciśnienia – czy to to samo?

Czujnik ciśnienia

Czujnik to urządzenie lub element, który ma fizyczny kontakt z mierzoną zmienną, w tym przypadku ciśnieniem. Wykrywa zmiany parametrów środowiskowych i dostarcza odpowiedni sygnał wyjściowy, który może zostać zmierzony.

Przykładem czujnika jest szklany termometr rtęciowy. Sygnałem wejściowym jest temperatura, pod wpływem zmian której kurczy lub rozszerza się ciecz w termometrze. Powoduje to wzrost lub spadek na wskaźniku, który jest czytelny dla człowieka.

Jeśli czujnik nie dostarcza samodzielnie znaczących danych wyjściowych, musi być częścią przetwornika, który przekształci je w zrozumiały format.

Cyfrowe czujniki ciśnienia do zabudowy w urządzeniach pomiarowych

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik, ogólnie rzecz ujmując, to urządzenie, które przekształca jedną formę energii w inną. Wielkością wyjściową jest zwykle sygnał elektryczny lub elektroniczny.

Przetwornik ciśnienia mierzy ciśnienie i przekształca fizyczne atrybuty tego nieelektrycznego sygnału w łatwo mierzalny sygnał prądowy (np. 4-20 mA) lub napięciowy (np. 0-10 V). Sygnał wyjściowy jest liniowy i proporcjonalny do zadanego ciśnienia.

Zależnie od rodzaju mierzonego ciśnienia, wyróżniamy:

  • przetworniki ciśnienia względnego

  • przetworniki ciśnienia absolutnego

Przetwornik ciśnienia – budowa

Przetworniki ciśnienia składają się z czujnika i obwodów elektronicznych, które przekształcają sygnał wejściowy w równoważną formę elektryczną i zapewniają mu wystarczającą siłę do dalszego przetwarzania.

Nie istnieje inna, osobna nazwa na te dwa, połączone urządzenia, stąd zamieszanie w nazewnictwie – niektórzy nazywają tą parę czujnikiem, a inni przetwornikiem ciśnienia.

Czujnik ciśnienia i różne rodzaje przetworników ciśnienia – uniwersalny, cyfrowy z wyświetlaczem oraz przystosowany do stref zagrożonych wybuchem.

Kiedy stosować przełączniki, a kiedy przetworniki ciśnienia?

Wiele wątpliwości budzi również rozróżnienie między przełącznikami a przetwornikami ciśnienia.

Przełącznik ciśnienia

Przełącznik ciśnienia to urządzenie, które składa się z przetwornika i przełącznika elektrycznego. Jak już omówiliśmy wyżej, przetwornik wytwarza sygnał prądowy lub napięciowy reprezentujący 0-100% fizycznego ciśnienia procesowego. Przełącznik ciśnienia posiada elektroniczne styki, które zamykają się lub otwierają po osiągnięciu zadanego ciśnienia.

Przełącznik ciśnienia jako osobne urządzenie czy zintegrowany z przetwornikiem ciśnienia?

Przełączniki mogą być osobnym urządzeniem lub występować jako funkcja przetwornika ciśnienia. Wybór optymalnego rozwiązania zależy od charakterystyki aplikacji. Często elektroniczne przetworniki ciśnienia z funkcją przełączania takie jak DELOS SI, poprzez zmniejszenie liczby punktów pomiarowych oraz zastosowanych produktów, zapewniają oszczędność kosztów.

Przełącznik ciśnienia – przykłady zastosowania

Wyłączniki ciśnienia stosowane są m.in. w:

  • układach sprężonego powietrza – włączają/wyłączają sprężarkę po osiągnięciu określonej wcześniej wartości

  • systemach pompowych – włączają/wyłączają pompę, by utrzymać oczekiwany poziom wody w zbiorniku

  • urządzeniach procesowych – wyłączniki ciśnienia używane są do utrzymania stałego przepływu płynów w urządzeniu