pomiar rozkładu temperatury pieca
KNOW HOW

Precyzyjne pomiary rozkładu temperatury w piecu: testy SAT i TUS

W przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz w wielu innych zakładach przemysłowych obróbka cieplna jest kluczowym procesem, który ma wpływ na jakość i wytrzymałość produktów. W celu zapewnienia powtarzalności i bezpieczeństwa procesu, konieczne jest regularne kontrolowanie instrumentów pomiarowych, a także przeprowadzanie testów SAT i TUS. W artykule omówimy na czym polegają oraz przedstawimy ofertę JUMO. Czytaj dalej!

Procesy obróbki cieplnej

Podczas procesów obróbki cieplnej w piecach przemysłowych, kluczowe jest utrzymanie określonych parametrów, takich jak temperatura, a także prędkość ogrzewania i chłodzenia. Aby zapewnić powtarzalność i dokładność procesu, konieczne jest dokładne monitorowanie tych parametrów przy użyciu odpowiednich czujników temperatury i urządzeń pomiarowych oraz regularna kalibracja i testowanie. Szczególne znaczenie ma to w branżach wymagających precyzyjnych pomiarów, takich jak lotnictwo czy automotive.

Normy AMS2750 i CQI-9 – wymogi dot. obróbki cieplnej w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym

W przemyśle lotniczym stosowane są normy takie jak AMS2750E (NADCAP) oraz oparte na niej i pochodnych normach wytyczne i procedury zakładowe. Ich używanie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości procesu obróbki cieplnej oraz zgodności z wymaganiami odbiorców, którzy dokonują audytów kontrolnych.

Podobne wymagania obowiązują producentów w branży motoryzacyjnej, którzy muszą spełniać normy określające parametry obróbki cieplnej, takie jak np. CQI-9. Te normy narzucają również potrzebę cyklicznych pomiarów parametrów pieców przemysłowych, za pomocą testu dokładności systemu (SAT – System Accuracy Test), czy testu jednorodności temperatury (TUS).

Więcej o znaczeniu normy CQI9 w przemyśle motoryzacyjnym przeczytasz tutaj:

automotive

We wpisie blogowym wyjaśniamy praktyczne konsekwencje normy CQI-9

Test jednorodności temperatury TUS

Test jednorodności temperatury (TUS) jest kluczowym narzędziem w procesie kontroli jakości podczas obróbki cieplnej. Test TUS polega na dokładnym pomiarze rozkładu temperatury w całej przestrzeni roboczej pieca, w celu zidentyfikowania gorących i zimnych punktów. W ten sposób można dostosować parametry obróbki cieplnej w celu zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury w piecu.

Aby zapewnić zgodność procesów obróbki cieplnej z określonymi wymaganiami jakościowymi oraz powtarzalną jakość wytwarzanych produktów, konieczne jest regularne sprawdzanie urządzeń pomiarowych i szczegółowe rejestrowanie wyników pomiarów. Dzięki temu procesy obróbki cieplnej będą prowadzone zgodnie z wymaganiami jakościowymi, a jakość produkowanych wyrobów będzie stabilna i powtarzalna.

Test dokładności systemu SAT

Test dokładności systemu (SAT) jest kolejnym kluczowym narzędziem w procesie kontroli jakości podczas obróbki cieplnej. SAT polega na przeprowadzeniu dokładnych testów zgodności pomiarowej systemu w celu upewnienia się, że urządzenia pomiarowe są dokładne i niezawodne. Test SAT pozwala na wczesne wykrycie usterek lub niespójności w systemie pomiarowym, co może zapobiec awariom instalacji i nieprawidłowym wynikom obróbki cieplnej.

Nasze urządzenie do testów SAT i TUS pozwala na jednoczesne podłączenie do 12 termopar

Oferta JUMO – testy SAT i TUS

Firma JUMO oferuje testy pomiaru rozkładu temperatury w piecu (TUS) oraz zgodności pomiarowej systemu (SAT), które pozwalają na identyfikację gorących i zimnych punktów w piecu oraz zapewniają powtarzalność procesu produkcyjnego. Urządzenia pomiarowe są kalibrowane przez ekspertów w laboratorium DAkkS, zgodnie z określonymi wymogami jakościowymi norm AMS2750 i CQI-9.

Współpraca z nami gwarantuje spełnienie wymagań klienta, minimalizację liczby reklamacji oraz zapobieganie awariom instalacji. Nasz zespół serwisowy zajmie się kompleksowo wszystkimi zadaniami, w tym planowaniem rekalibracji oraz świadectwem wzorcowania.

JUMO dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala na generowanie czytelnych raportów