przepływomierze ultradźwiękowe
KNOW HOW

Rotametr a przepływomierz ultradźwiękowy – które urządzenie wybrać?

Wymień rotametr na przepływomierz ultradźwiękowy! Dlaczego? We wpisie odpowiadamy na to pytanie, a także wyjaśniamy jak działają oba urządzenia, jakie są ich wady i zalety oraz czym się różnią. Sprawdź!

Rotametr – co to jest?

Rotametr to przepływomierz pływakowy o zmiennym przekroju do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Urządzenie to ma bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, branży maszynowej, laboratoriach czy energetyce.

W zależności od materiały wykonania, wyróżniamy:

 • rotametry szklane

 • rotametry tworzywowe

 • rotametry metalowe

Czy rotametr to przepływomierz?

Tak, rotametr jest powszechnie stosowanym przepływomierzem mierzącym przepływ objętościowy cieczy i gazów. Nie ma różnicy między rotametrem a przepływomierzem, a terminy te są używane zamiennie. Technika pomiaru przepływu jest realizowana przez swobodnie poruszający się pływak znajdujący równowagę w zwężonej rurce.

Rotametr to przepływomierz pływakowy do pomiaru przepływu cieczy i gazów

Rotametr – budowa

Rotametr ma kształt zwężającej się ku górze pionowej, szklanej rury. Na ściance rury narysowana jest skala opisana w jednostkach natężenia przepływu. Wewnątrz tego przepływomierza w rurze znajduje się pływak o ciężarze dobranym tak, by tonął w nieporuszającym się medium. Rotametr po obu stronach posiada przyłącza procesowe.

Jak działa rotametr? Zasada działania rotametru

Przez rotametr przepływa medium, które powoduje zmiany położenia pływaka umieszczonego wewnątrz urządzenia. Pływak unosi się do momentu osiągnięcia tzw. punktu równowagi sił, czyli stanu, w którym równoważą się wszystkie działające na niego siły:

 1. siła ciężkości pływaka ↓

 2. siła tarcia, z jaką działa na powierzchnię boczną pływaka przepływające medium ↑

 3. siła wyporu

Wynik można odczytywać ze skali w przypadku rotametrów mechanicznych. Współcześnie jednak częściej można spotkać takie generujące sygnał elektryczny, które mogą współpracować z pozostałymi elementami systemu automatyki.

Alternatywa dla rotametru – przepływomierz ultradźwiękowy

Alternatywą dla rotametru, którą zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, jest przepływomierz ultradźwiękowy. Oba urządzenia służą do pomiaru natężenia przepływu cieczy, jednakże przepływomierz ultradźwiękowy ma kilka dodatkowych zalet, które dają mu przewagę nad rotametrem.

Przepływomierz ultradźwiękowy JUMO FlowTRANS US W01

Przepływomierz ultradźwiękowy – zasada działania

Przepływomierze ultradźwiękowe to nowoczesne przepływomierze, których zasada działania oparta jest na przejściu fali ultradźwiękowej przez strumień cieczy lub gazu.

Fala ta emitowana jest naprzemiennie między dwoma zamontowanymi na rurociągu czujnikami pomiarowymi. Różnica czasu przejścia sygnałów jest proporcjonalna do całkowitego natężenia przepływu cieczy. Metoda ultradźwiękowa mierzy więc różnicę czasu, jaki upłynął od wysłania sygnału z pierwszego do drugiego czujnika.

Przepływomierz ultradźwiękowy – zalety

Przewagi, jakie mają przepływomierze ultradźwiękowe nad rotametrami to m.in.:

 • dzięki technologii ultradźwiękowej i brakowi ruchomych części nie podlega zużyciu i nie jest wymagana konserwacja

 • wysoka dokładność pomiaru

 • lżejsza konstrukcja

 • w pełni elektroniczne

 • lepsze do dużych rurociągów – im większy rurociąg, tym lepsza propagacja sygnału

 • w przeciwieństwie do rotametrów, przepływomierze ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane do pomiarów cieczy o dużej lepkości. W rotametrze, lepkie medium osadza się na pływaku, tworząc na nim warstwę, która znacznie zaburza wyniki pomiarów.

 • przepływomierz ultradźwiękowy przeznaczony jest także do pomiaru ścieków

Za wykorzystaniem rotametru w niektórych rozwiązaniach może przemawiać niska cena, co czyni go bardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Przepływomierz ultradźwiękowy FlowTRANS US W02 z wyświetlaczem

Przepływomierze ultradźwiękowe a rotametry – podsumowanie

W większości aplikacji, rotametr warto zastąpić korzystnym cenowo, elektronicznym i lekkim przepływomierzem ultradźwiękowym.

Jednymi z najnowocześniejszych przepływomierzy ultradźwiękowych są nasze produkty z serii flowTRANS US. Niedawno poszerzyliśmy ofertę o nowy produkt – przepływomierz ultradźwiękowy JUMO flowTRANS US W02 wyposażony w wyświetlacz i interfejs Bluetooth. Sprawdź!