czujniki temperatury
PORADNIK

Dyrektywa RoHS – co to jest?

Ilość niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowiła na tyle poważny problem, że musiał zostać uregulowany przez Unię Europejską. W tym celu powstała dyrektywa RoHS. Jakie regulacje wprowadza? Jakie konsekwencje ma dla producentów urządzeń? Na co powinien zwrócić uwagę odpowiedzialny klient?

RoHS – co to jest?

RoHS to skrót od angielskiej nazwy Restriction of Hazardous Substances, którą przetłumaczyć można jako "ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych". Dyrektywa RoHS, znana również jako dyrektywa 2002/95/WE, powstała w Unii Europejskiej i wprowadza ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i materiałów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (znanym jako EEE). Celem wprowadzenia dyrektywy jest ograniczenie przenikania z odpadów elektrycznych tych substancji do środowiska.

Kiedy dyrektywa RoHS została wprowadzona?

Wszystkie produkty znajdujące się na rynku UE po 1 lipca 2006 r. muszą spełniać wymogi dyrektywy RoHS. Dyrektywa ta została transponowana do Polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz. U. nr 69, poz. 457).

Dyrektywa RoHs ma na celu zapobieganie przenikania substancji niebezpiecznych do środowiska.

Jakie substancje obejmują ograniczenia wykorzystywania zgodnie z dyrektywą RoHS?

Substancje zawarte w dyrektywie RoHS to:

 • ołów (Pb),

 • rtęć (Hg),

 • kadm (Cd),

 • chrom sześciowartościowy (CrVI)

 • polibromowane bifenyle (PBB),

 • polibromowane etery difenylowe (PBDE)

 • ftalany (DEHP, BBP, BBP, DIBP) - zostały one dodane w RoHS 3 w 2019 roku.

RoHS – certyfikat

Aby uzyskać certyfikat RoHS, przedsiębiorcy zobowiązani są do:

 1. Wystawienia zaświadczenia, które potwierdza zgodność z treścią rozporządzenia produkowanych przez nich urządzeń.

 2. Pobrania próbek swoich produktów.

 3. Wysłania próbek produktów do laboratorium w celu przeprowadzenia wymaganych testów.

Jeśli próbki zostaną ocenione pozytywnie:

 1. Poducent otrzymuje uprawnienia do ubiegania się o certyfikat RoHS.

 2. Certyfikat RoHs zostaje wystawiony przez akredytowaną firmę certyfikującą.

Oznaczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadającego certyfikat zgodności z RoHS.

CE RoHs – czy oznakowanie CE jest związane z dyrektywą RoHS?

Dyrektywa RoHS wchodzi w skład tzw. dyrektyw nowego podejścia. Skutkuje to tym, że nakłada ona obowiązek znakowania znakiem CE objętych jej zakresem urządzeń. Obowiązek oznakowania CE spoczywa na producencie.

Dostawy do Chin a dyrektywa RohS

Dostawy do Chin obejmują podobne regulacje. Szczegółowe wymagania znajdziesz w "chińskiej dyrektywie RoHs" GB/T 6572-2011 “Wymagania dotyczące stężeń granicznych dla niektórych substancji objętych ograniczeniami w produktach elektrycznych i elektronicznych”

Wymagane jest również oznakowanie produktów importowanych do Chin, zgodnie z rozporządzeniem SJ/T11364-2014 “Oznakowanie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobie elektrycznym i elektronicznym”.

Dyrektywa RoHs w JUMO

Dla klientów wykazujących troskę o środowisko, JUMO jest dobrym wyborem. Od lat dbamy o zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich certyfikatach.

Ochrona środowiska w JUMO – DIN ISO 14001

Uzyskując w 1999 r. certyfikat DIN ISO 14001, JUMO zobowiązało się do ochrony środowiska. Poza zobowiązaniami prawnymi uczestniczymy w licznych działaniach - zwłaszcza w dziedzinie rozwoju i produkcji - aby uniknąć stosowania substancji niebezpiecznych w naszych produktach i chronić zasoby naturalne.

Zgodność z RoHS

od 2017 roku wszystkie nasze produkty, w tym czujniki temperatury, są w pełni objęte obowiązującymi przepisami RoHS i są zgodne z dyrektywą RoHS. Duża część naszego asortymentu produktów jest również oznaczona znakiem CE. Na życzenie potwierdzimy, że odpowiednie urządzenia są zgodne z dyrektywami RoHS oraz, w stosownych przypadkach, także z Deklaracją Zgodności UE.

Czujniki temperatury JUMO spełniają wymagania, które określa deklaracja RoHS