sterownik PLC JUMO variTRON 500 touch
PRODUKTY

Sterowniki PLC – zastosowanie w przemyśle

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie przemysłu, automatyzacja stała się kluczowym elementem, który pomaga firmom zwiększyć efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zredukować koszty. W centrum tych procesów automatyzacji znajdują się sterowniki PLC (Programmable Logic Controller), które są mózgiem większości nowoczesnych systemów przemysłowych. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają te programowalne sterowniki logiczne, jakie korzyści przynosi ich zastosowanie, jakie branże przemysłu je wykorzystują, a także omówimy różne rodzaje sterowników PLC, w tym ofertę sterowników PLC od firmy JUMO. Sprawdź!

Co to jest sterownik PLC i jak działa?

Sterownik PLC (Programmable Logic Controller) to urządzenie elektroniczne używane do sterowania procesami przemysłowymi. Zasada działania sterownika PLC opiera się na odczytywaniu danych wejściowych z różnych czujników, przetwarzania ich zgodnie z zaprogramowanym algorytmem, a następnie generowania odpowiednich sygnałów wyjściowych do sterowania maszynami i urządzeniami.


Programowalny sterownik logiczny służy do sterowania pracą maszyny lub innego przemysłowego urządzenia. Może być używany także do sterowania liniami produkcyjnymi, oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi.

Programowalne sterowniki logiczne – budowa

Sterowniki PLC składają się z kilku podstawowych komponentów:

 1. Jednostka Centralna (CPU): To serce sterownika PLC. Zadanie jednostki centralnej to wykonywanie programów zapisanych w pamięci sterownika. Przetwarza ona dane wejściowe, wykonuje operacje logiczne lub matematyczne i generuje dane wyjściowe.

 2. Pamięć: Pamięć sterownika PLC przechowuje program użytkownika oraz dane wejściowe i wyjściowe. Istnieją różne typy pamięci, takie jak pamięć RAM do przechowywania tymczasowych danych, pamięć ROM do przechowywania stałych danych i pamięć flash do przechowywania programów użytkownika.

 3. Moduły Wejścia/Wyjścia (I/O): Moduły wejścia/wyjścia służą do komunikacji sterownika PLC z otoczeniem zewnętrznym. Moduły wejściowe odbierają sygnały od czujników i przekazują je do CPU, podczas gdy moduły wyjściowe otrzymują sygnały od CPU i przekazują je do urządzeń wykonawczych, takich jak silniki, zawory, przekaźniki itp.

 4. Moduł zasilania: Sterownik PLC, jak każde urządzenie elektroniczne, potrzebuje do pracy modułu zasilania. Zasilacz dostarcza napięcie do wszystkich komponentów sterownika.

 5. Interfejsy komunikacyjne: Sterowniki PLC często mają wbudowane interfejsy komunikacyjne, takie jak Ethernet, RS232, RS485, PROFINET, EtherCAT itp., które umożliwiają komunikację z innymi urządzeniami, takimi jak komputery, inne sterowniki PLC, panele operatorskie (HMI) itp.

 6. Obudowa: Wszystkie te komponenty są zamknięte w obudowie, która chroni je przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz, wilgoć, wysoka temperatura itp.

W zależności od modelu i producenta, sterownik PLC może mieć dodatkowe funkcje lub komponenty, takie jak wbudowany ekrany dotykowy (np. JUMO vaRITRON 500 touch), sloty na karty pamięci, porty USB itp

Sterowniki PLC mogą mieć dodatkowe funkcje lub komponenty, takie jak wbudowany ekran dotykowy w JUMO variTRON 500 touch

Jakie korzyści przynosi zastosowanie sterownika PLC?

Praca ze sterownikami PLC daje wiele korzyści, takich jak m.in:

 • Zwiększona efektywność i produktywność: Możliwość automatyzacji procesów sterowania zwiększa wydajność. Ułatwiają wykonywanie powtarzalnych czynności zarówno w prostych, jak i skomplikowanych procesach przemysłowych.

 • Elastyczność: Sterowniki PLC mogą być łatwo zaprogramowane do sterowania różnymi procesami, co czyni je elastycznymi do różnych zastosowań.

 • Zmniejszenie błędów: Automatyzacja procesów za pomocą sterowników PLC zmniejsza ryzyko błędów ludzkich.

 • Bezpieczeństwo: Sterowniki PLC mogą monitorować i kontrolować procesy przemysłowe, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników i urządzeń.

Sterowniki PLC a układy przekaźnikowo-stycznikowe

Dodatkowo, sterowniki PLC charakteryzują się niskim zużyciem energii i niezwykle wysokim poziomem niezawodności w stosunku do starszych układów opartych na przekaźnikach i stycznikach.

Są one bardziej zaawansowane niż układy przekaźnikowo-stycznikowe, które wymagały fizycznej zmiany okablowania dla zmiany funkcji sterowania. Zaletą sterowników PLC jest to, że możemy łatwo zmieniać, jak kontrolują systemy, poprzez modyfikację programu sterownika, a nie przez zmianę skomplikowanego okablowania. Wiąże się to ze znacznym uproszczeniem i skróceniem czasu związanego ze zmianą sterowania danej instalacji.

Stosując sterowniki PLC nie potrzebujesz także dodatkowych urządzeń takich jak przekaźniki czasowe czy styczniki pomocnicze, dzięki temu możesz zaoszczędzić na kosztach sprzętu i instalacji.

Jedną z głównych zalet pracy ze sterownikami PLC jest automatyzacja skomplikowanych procesów przemysłowych

Zastosowanie sterowników PLC w przemyśle

Sterowniki PLC są szeroko stosowane w różnych sektorach przemysłu, takich jak:

 • Inżynieria instalacji: Sterowniki PLC mogą automatycznie monitorować i kontrolować systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i inne systemy w budynkach. Na przykład, sterownik PLC może być zaprogramowany do automatycznego włączania oświetlenia w budynku o określonej porze dnia, sterowania sygnalizatorami świetlnymi lub do regulacji temperatury w pomieszczeniach na podstawie danych z czujników temperatury.

 • Inżynieria mechaniczna: W produkcji, sterowniki PLC mogą sterować maszynami i urządzeniami, takimi jak prasy, frezarki, tokarki, roboty przemysłowe itp. Na przykład, sterownik PLC może być zaprogramowany do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania maszyny w odpowiednich momentach, co zwiększa efektywność produkcji i zmniejsza ryzyko błędów.

 • Pomiary i sterowanie: Sterowniki PLC są używane do zbierania danych z różnych czujników, takich jak czujniki temperatury, ciśnienia, wilgotności, przepływu itp., a następnie sterowania urządzeniami na podstawie tych danych. Na przykład, sterownik PLC w systemie zarządzania wodą może monitorować poziom wody w zbiorniku za pomocą czujnika poziomu wody i automatycznie włączać lub wyłączać pompę wodną na podstawie tych danych.

 • Automatyzacja: Sterowniki PLC są kluczowym elementem systemów automatyzacji przemysłowej. Mogą one sterować całą linią produkcyjną, koordynując działanie różnych maszyn i urządzeń, aby zapewnić płynny i efektywny proces produkcji.

 • Budowa pieców przemysłowych: Sterowniki PLC mogą monitorować i kontrolować procesy w piecach przemysłowych, takie jak temperatura, ciśnienie, przepływ gazu itp. Na przykład, sterownik PLC może automatycznie regulować dopływ gazu do pieca na podstawie danych z czujnika temperatury, co zapewnia optymalną efektywność pieca i bezpieczeństwo.

 • Przemysł spożywczy, farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny: Sterowniki PLC mogą kontrolować procesy produkcji i pakowania, takie jak mieszanie składników, pasteryzacja, sterylizacja, napełnianie butelek, etykietowanie itp. Na przykład, w przemyśle spożywczym, sterownik PLC może być zaprogramowany do automatycznego dodawania odpowiedniej ilości składników do mieszanki na podstawie przepisu.

 • Zaopatrzenie w energię i wodę: Sterowniki PLC mogą monitorować i kontrolować systemy dystrybucji energii i wody, takie jak stacje transformatorowe, sieci dystrybucyjne, stacje pomp itp. Na przykład, w systemie dystrybucji energii, sterownik PLC może monitorować obciążenie sieci i automatycznie przełączać źródła zasilania w razie potrzeby, co zapewnia ciągłość dostaw energii.

 • Technologie wodne i środowiskowe: Sterowniki PLC są kluczowe w monitorowaniu i kontrolowaniu systemów oczyszczania wody i zarządzania odpadami. Mogą one na przykład kontrolować procesy takie jak koagulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja w stacji oczyszczania wody. W systemach zarządzania odpadami, sterowniki PLC mogą kontrolować procesy takie jak sortowanie, kompostowanie, spalanie i składowanie odpadów.

W każdym z tych przypadków, zastosowanie sterowników PLC w automatyce przemysłowej przyczynia się do zwiększenia efektywności, poprawy bezpieczeństwa, redukcji kosztów i minimalizacji błędów, co przekłada się na lepszą wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Jednym z zastosowań sterowników PLC jest budowa pieców przemysłowych i kontrola ich pracy

Rodzaje sterowników PLC

Na rynku dostępnych jest kilka podstawowych rodzajów sterowników PLC:

1. Sterowniki kompaktowe PLC (Compact PLCs)

Są to małe, jednomodułowe urządzenia, które zintegrowane mają wszystkie elementy sterownika PLC, tj. jednostkę centralną (CPU), pamięć, interfejsy komunikacyjne oraz moduły wejść/wyjść. Ze względu na ich rozmiar i koszt, są one idealne do prostych lub umiarkowanie skomplikowanych zadań automatyki.

 • Przykładem może być kompaktowy sterownik PLC JUMO variTRON 300. Ta jednostka centralna może pracować jako odbiornik dla bezprzewodowych czujników JUMO wTrans.

2. Sterowniki modułowe PLC (Modular PLCs)

To bardziej rozbudowane urządzenia, które składają się z oddzielnych modułów (CPU, modułów wejść/wyjść, interfejsów komunikacyjnych itp.), które można dowolnie konfigurować. To daje im dużą elastyczność i pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkownika. Są one zazwyczaj stosowane w bardziej skomplikowanych systemach automatyki.

 • Przykładem jest JUMO variTRON 500, który jest jednostką centralną ze sterownikiem PLC wg IEC 61131-3 (CODESYS V3.5) w połączeniu ze sprawdzonymi modułami wejść i wyjść.

3. Sterowniki PLC rakowe (Rack PLCs)

To najbardziej rozbudowane i wydajne sterowniki PLC, które są zazwyczaj montowane w szafach i składają się z szeregu modułów montowanych w stojakach (rackach). Mogą obsługiwać duże ilości wejść/wyjść i są często stosowane w dużych systemach przemysłowych, które wymagają dużej mocy obliczeniowej i skomplikowanej logiki sterowania.

4. Sterowniki PLC oprogramowalne (Soft PLCs)

To sterowniki PLC, które działają na standardowym komputerze PC lub przemysłowym PC i wykorzystują specjalne oprogramowanie do symulowania działania tradycyjnego sterownika PLC. Soft PLCs oferują wiele z zalet tradycyjnych PLC, takich jak elastyczność i wydajność, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości, jak np. łatwa integracja z innymi systemami komputerowymi.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego sterownika PLC zależy od wielu czynników, takich jak wymagania dotyczące funkcji, liczba wejść/wyjść, wymagania dotyczące komunikacji i wiele innych. Wybierając sterownik PLC, warto skonsultować się z doświadczonym dostawcą, takim jak JUMO, który może pomóc Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojego konkretnego zastosowania.

Sterowniki PLC JUMO – kup sterownik PLC

 • JUMO variTRON 300: Jest to kompaktowy sterownik systemu. Jednostka centralna może pracować jako odbiornik dla bezprzewodowych czujników JUMO wTrans. Moduł routera może być użyty do połączenia dedykowanych modułów wejściowych i wyjściowych JUMO oraz do skonfigurowania całego systemu PLC (CODESYS V3.5).

 • JUMO variTRON 500: Jest to jednostka centralna ze sterownikiem PLC wg IEC 61131-3 (CODESYS V3.5) w połączeniu ze sprawdzonymi modułami wejściowymi i wyjściowymi. Tworzy kompletny system automatyki oparty na platformie JUMO JUPITER. Nowoczene interfejsy komunikacyjne (serwer OPC UA, MQTT) oraz PROFINET IO, EtherCAT Master, Ethernet, RS232/RS485. Możliwość podłączenia 64 dodatkowych modułów. Dostępne 256 pętli sterowania.

 • JUMO variTRON 500 touch: Jest to programowalny sterownik logiczny ze zintegrowanym panelem dotykowym. Wyposażony w kolorowy ekran TFT, panel dotykowy w wersji 7" i 10,1". Wyświetlacze w różnych formatach (portret lub krajobraz, 4:3 lub 16:9) mogą być podłączone; CODESYS TargetVisu, CODESYS Remote TargetVisu lub CODESYS WebVisu. Opcjonalnie PLC zgodnie z IEC 61131-3 (CODESYS V3.5), jak również Node-RED. Wydajny procesor z czterordzeniowym procesorem 800 MHz.

 • JUMO mTRON: Jednostka centralna systemu automatyki JUMO mTRON T. Swobodnie programowalny sterownik PLC wg IEC 61131-3 (CODESYS V3.5). Prosta konfiguracja podłączonych modułów wejściowych i wyjściowych.

Zastosowanie sterowników PLC może znacznie usprawnić produkcję, zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo, a także zmniejszyć ryzyko błędów. Dlatego są one niezastąpione w wielu sektorach przemysłu.

Jednostka centralna PLC JUMO mTRON T

Podsumowanie – jakie korzyści wynikają ze stosowania sterowników PLC?

Sterowniki PLC odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej automatyzacji przemysłowej, umożliwiając firmom zwiększenie efektywności, poprawę bezpieczeństwa i redukcję kosztów. Dzięki swojej elastyczności i zdolności do sterowania różnymi procesami, sterowniki PLC znalazły zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, od inżynierii instalacji, przez przemysł spożywczy, aż po zaopatrzenie w energię i wodę.

Oferta firmy JUMO, w tym JUMO variTRON 300, JUMO variTRON 500 i JUMO variTRON 500 touch, MTRON pokazuje, jak różnorodne i wszechstronne mogą być te urządzenia. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompaktowego sterownika do prostych zastosowań, czy zaawansowanego systemu z możliwością podłączenia dodatkowych modułów, JUMO ma coś, co spełni Twoje wymagania.

W erze cyfryzacji i przemysłu 4.0, sterowniki PLC są nie tylko niezbędne, ale stanowią klucz do przyszłości przemysłu. Dlatego warto zrozumieć, jak działają i jak mogą przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.