Insert your alternative text
CASE STUDY

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu - Harmonia technologii i tradycji dla właściwej wilgotności i temperatury instrumentów muzycznych

W instytucjach muzycznych niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania cennych instrumentów, które są sercem każdego występu. Kontrola warunków środowiskowych, takich jak wilgotność i temperatura, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich jakości i niezawodności. Zdając sobie z tego sprawę, Filharmonia Sudecka, ważne centrum kulturalne Dolnego Śląska i miejsce spotkań miłośników muzyki klasycznej i rozrywkowej, stanęła przed wyzwaniem zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych, aby chronić swoje cenne aktywa, zapewniając jednocześnie najwyższej jakości doznania muzyczne dla swoich wykonawców i publiczności.

Zadanie – optymalna temperatura i wilgotność do przechowywania instrumentów muzycznych

Kluczowym wyzwaniem dla Filharmonii Sudeckiej było zapewnienie optymalnych warunków dla przechowywania instrumentów muzycznych w magazynie oraz podczas prób w sali koncertowej. W przeszłości, niewłaściwa wilgotność powietrza spowodowała poważne problemy, takie jak rozszczelnienie się i pękanie drewna w instrumentach np. kontrabasach takich jak kontrabasy, co bezpośrednio wpływało na ich uszkodzenie. Kontrola i utrzymanie stabilnej temperatury w zakresie 15-25 stopni Celsjusza oraz regulowanie wilgotności na poziomie 40-60% jest niezbędne, aby zapobiec tym problemom w przyszłości. Ponadto, Filharmonii Sudeckiej zależało na zapewnieniu komfortowego klimatu dla wykonawców i słuchaczy w Sali koncertowej.

sala koncertowa filharmonii sudeckiej

W sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej znajdują się bezprzewodowe czujniki monitorujące wilgotność i temperaturę z funkcją lokalnego wyświetlania danych JUMO Wtrans E01

Podejście do rozwiązania: bezprzewodowe czujniki temperatury i platforma do zarządzania procesami w chmurze

W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną instrumentów muzycznych i zapewnieniem komfortu akustycznego, Filharmonia Sudecka wdrożyła zaawansowany system monitorowania klimatu. Opiera się na technologii chmurowej JUMO Cloud, wykorzystując czujniki JUMO Wtrans E01 i centralną jednostkę JUMO variTRON 300 jako odbiornik. Dwa bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności zostały strategicznie rozmieszczone – jeden w sali koncertowej, a drugi w magazynie instrumentów, aby zapewnić precyzyjny monitoring tych kluczowych parametrów w miejscach, gdzie trzymane są instrumenty.

JUMO Cloud, jako integralna część rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), oferuje funkcje wizualizacji, alarmowania i raportowania, które są niezbędne do efektywnego zarządzania klimatem w filharmonii. Gdy wilgotność wykracza poza ustalone normy, system automatycznie wysyła alarm SMS do odpowiednich osób, umożliwiając natychmiastowe działanie. To zapewnia Filharmonii Sudeckiej możliwość nie tylko bieżącego monitorowania, ale również aktywnego reagowania na wszelkie odchylenia od optymalnych warunków, co jest niezbędne dla ochrony drogocennych instrumentów.


Jednostka centralna JUMO variTRON 300

Jednostka centralna JUMO variTRON 300 służy jako odbiornik czujników bezprzewodowych

JUMO Cloud

Oprogramowanie JUMO Cloud oferuje funkcje wizualizacji, alarmowania i raportowania oraz dostęp do danych w chmurze z dowolnego miejsca

Wynik projektu – bezpieczeństwo instrumentów i komfort gości

Wdrożenie systemu JUMO znacząco poprawiło warunki przechowywania instrumentów oraz komfort wykonawców i gości Filharmonii. Dodatkowo, zdalny dostęp do danych i system alarmów SMS zapewniły personelowi filharmonii większą kontrolę i możliwość szybkiej reakcji na wahania temperatury i wilgotności.

Wnioski:

Wdrożenie systemu JUMO Cloud w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu stanowi przykład doskonałego połączenia tradycji z nowoczesną technologią. To rozwiązanie nie tylko chroni cenne instrumenty muzyczne, ale także podnosi standardy komfortu klimatycznego, co jest nieocenione zarówno dla artystów, jak i publiczności. Demonstruje to, jak technologia może wspierać i wzbogacać świat sztuki, zachowując jednocześnie jego historyczne i kulturowe dziedzictwo.