czujniki do zastosowań morskich
APLIKACJE

Systemy automatyki i czujniki do zastosowań morskich – temperatura, ciśnienie, poziom

We wpisie przedstawiamy dedykowane rozwiązania normy przemysłu morskiego, takie jak DNV GL lub Bureau Veritas, dopasowane do konkretnych aplikacji m.in. pomiar temperatury silników czy maszynowni, uzdatnianie wody na statku oraz zarządzanie wodą balastową. Czytaj dalej!

Przemysł stoczniowy – wyzwania pomiarowe

Przemysł stoczniowy stawia kompleksowe i wszechstronne wymagania wobec czujników pomiarowych. Urządzenia dla tej branży muszą charakteryzować się bezpiecznym procesem, długotrwałą stabilnością i być niewrażliwe na słone i wilgotne powietrze morskie. Oprócz tego, powinny być odporne na silne wibracje czy wstrząsy, zmiany temperatury i klimatu oraz pył.


Urządzenia stosowane na statkach muszą być odporne w szczególności na słone powietrze, silne wibracje i temperaturę

Czujniki okrętowe – normy

Różne wytyczne dla poszczególnych krajów (np. GL, Det Norske lub Bureau Veritas) opisują standardy projektowe i materiałowe dotyczące budowy i eksploatacji statków. Normy te gwarantują, że zastosowane wyposażenie spełnia opisane wyżej wymagania przemysłu stoczniowego.

Tylko wybór czujników z homologacją daje pewność co do ich jakości, przewidywalności i bezpieczeństwa działania na morzu. Aby czujnik mógł zostać zatwierdzony do użytku morskiego, musi zostać poddany szczegółowym testom.

Nasze produkty, takie jak czujniki temperatury czy przetworniki ciśnienia do zastosowań morskichzatwierdzone przez DNV GL lub Bureau Veritas – możesz w pełni zaufać, że spełnią swoje zadanie.


Czujniki temperatury i ciśnienia JUMO są odpowiednie do stosowania w systemach grzewczych i chłodzących na statkach

Urządzenia do pomiaru temperatury w systemach grzewczych i chłodzących

Czujniki temperatury morskie oraz systemy automatyki do klimatyzacji

Odpowiednia temperatura na statku to kluczowy aspekt dla komfortu pasażerów i załogi. Jednak dokładne pomiary tej wartości są niezbędne nie tylko dla dobrego samopoczucia, ale także bezpieczeństwa. Od nich zależy m.in. sprawna praca silnika.

Oferujemy kompletny system, obejmujący m.in. czujniki temperatury do przemysłu morskiego oraz przetworniki ciśnienia, a także sterowniki PLC do centralnego sterowania instalacją.

Czujniki temperatury i ciśnienia do wymienników ciepła

Wymienniki ciepła, czyli urządzenia techniczne służące do przekazywania energii cieplnej z jednego medium do drugiego, wykorzystywane są do ogrzewania lub chłodzenia ładowni statków. W niektórych przypadkach służą także do odzyskiwania ciepła i spalin z silników.

Czujniki temperatury, takie jak JUMO Marine Temp czy przetworniki ciśnienia JUMO dTRANS p20 zostały stworzone do tego, by regulować i monitorować ten proces.

Czujniki temperatury i ciśnienia JUMO są odpowiednie do stosowania w systemach grzewczych i chłodzących na statkach

Czujniki w wykonaniu morskim do maszynowni

Monitorowanie temperatury silników statku

Statki generują ekstremalne obciążenia dla elementów silników i sprężarek. Wysokie temperatury, które powstają w tym procesie, powodują, że niektóre elementy mechaniczne muszą być stale monitorowane.

W tym celu polecamy wkręcaną sondę temperatury JUMO VIBROtemp, która wyróżnia się wytrzymałością w wymagających sytuacjach montażowych. Pozwala ona otrzymać dokładne wartości temperatury dla silnika i oleju smarowego.

Pomiary ciśnienia i temperatury w sprężarce

Temperatura i ciśnienie to ważne wartości mierzone w sprężarce. Czujniki JUMO Pt100 oraz przetworniki ciśnienia z serii JUMO MIDAS są doskonałym wyborem dla utrzymania bezpiecznego procesu.

Alarm temperatury silnika morskiego

Czujnik temperatury JUMO rozpoznaje, czy temperatura jest zbyt wysoka lub niska. Gdy podłączymy do niego sterownik PLC, prześle on sygnał do systemu sterowania, jeśli zadane wartości zostaną przekroczone.

Czujniki temperatury i przełączniki ciśnienia do monitorowania pracy silnika i sprężarki

Temperatura, poziom i ciśnienie w zbiornikach na gaz i olej

Skraplanie gazu może odbywać się pod ciśnieniem około 10 barów przy jednoczesnym chłodzeniu medium. Ze względu na obciążenie ciśnieniem i temperaturą materiału zbiorniki gazu i oleju wykonane są ze specjalnej stali nierdzewnej i izolowane od kadłuba. Zwykle do transportu ropy naftowej lub gazu płynnego stosuje się zbiorniki sferyczne, które wyrastają do połowy z linii pokładu statku.

Pomiar ciśnienia LNG w niskich temperaturach

Ciśnienie wewnątrz zbiornika musi być stale monitorowane, ponieważ proces skraplania jest od niego silnie uzależniony. Aby monitorować ciśnienie wewnątrz zbiornika przy tak niskich temperaturach do -164°C, medium do przetwornika ciśnienia musi zostać podgrzane do -40 °C poprzez linie parowania. Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p20 doskonale radzi sobie z tym wymagającym zadaniem pomiarowym.


Propozycja systemu pomiarowego JUMO do zbiorników na gaz i olej na statku

Czujniki morskie do oczyszczania ścieków na statkach

Woda ma kluczowe znaczenie na statkach i zawsze musi być uzdatniana. Sondy JUMO do pomiaru pH, przewodności, ciśnienia i poziomu wspierają ten proces, zapewniając jednocześnie niezmiennie wysoką jakość wody.

Przygotowanie wody pitnej na statku

Proces odwróconej osmozy jest kluczowym elementem systemu odsalania do przygotowania wody pitnej. Woda morska jest przepychana przez półprzepuszczalną membranę pod wysokim ciśnieniem. Działa ona jak filtr – przepuszcza tylko niektóre jony i cząsteczki.

Ponieważ woda morska ma tak wysokie zasolenie, wymagane jest ciśnienie od 60 do 80 barów. Aby zapewnić bezpieczną pracę systemu, ciśnienie przed odwróconą osmozą musi być monitorowane. Oczywistym wyborem do tego zadania jest przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C18 SW.

Oczyszczanie ścieków na statku

W zależności od wielkości statku, ścieki są przechowywane lub przetwarzane bezpośrednio na pokładzie. Statki, które przechowują odpady, usuwają je do odpowiednich urządzeń do usuwania odpadów, które są dostępne w portach. Te, które przetwarzają ścieki bezpośrednio, stosują oczyszczanie membranowe lub biologiczne.

Poziom musi być monitorowany we wszystkich systemach, aby zapobiec przepełnieniu zbiornika na ścieki. Kolejnym istotnym aspektem jest pomiar pH i przewodności, niezbędny do sprawdzenia jakości wody przed i po oczyszczaniu. W JUMO dostępny jest kompletny system pomiarowy.

System JUMO do oczyszczania wody na statkach

Systemy zarządzania wodą balastową

Statki wycieczkowe, duże tankowce i masowce zużywają ogromne ilości wody balastowej pobieranej z wód przybrzeżnych w danym regionie. Zawiera ona zazwyczaj różnorodne materiały biologiczne, w tym rośliny, zwierzęta, wirusy i mikroorganizmy. Często są to nierodzime, egzotyczne gatunki, które mogą powodować rozległe szkody ekologiczne i ekonomiczne w ekosystemach wodnych. Wiarygodne pomiary przy zastosowaniu produktów JUMO stanowią wsparcie w oczyszczaniu wód balastowych.

Zarządzanie zbiornikami za pomocą czujników JUMO (w tym czujników poziomu i temperatury) zapewnia pełny dostęp do kontroli i monitorowania w zbiornikach wszystkich typów statków i instalacji offshore.

Systemy sterowania (np. JUMO mTRON T) pozwalają na monitorowanie parametrów takich jak poziom, ciśnienie, temperatura, przepływ. System steruje zaworami, pompami, siłownikami, silnikami i innymi urządzeniami w zależności od potrzeb. Interfejs użytkownika może być dostosowany do każdej aplikacji i układu preferowanego przez klienta.

JUMO dostarcza również czujniki przewodności i czujniki chloru do pomiaru jakości wody balastowej np. Analogowy lub cyfrowy czujnik wolnego chloru JUMO tecLine Cl2.