przetworniki ciśnienia
KNOW HOW

Histereza przetworników ciśnienia – funkcja przełączania histerezy w elektronicznych czujnikach

Wyjaśniamy, czym jest histereza w przetwornikach ciśnienia na podstawie DELOS SI – elektronicznego przetwornika ciśnienia z funkcją przełączania histerezy. Przeczytaj!

Histereza – co to oznacza w przełącznikach ciśnienia?

Histereza (określana czasem błędnie jako histeryza lub histeraza) to, ogólnie rzecz biorąc, różnica między punktem przełączania a punktem resetowania wyrażona jako procent pełnej skali ciśnienia.

Innymi słowy, kiedy przełącznik zmienia stan, na przykład z Otwartego na Zamknięty, punkt, w którym przywraca stan Otwarty (stan pierwotny) nie będzie dokładnie w punkcie pierwotnym. Różnica pomiędzy tymi dwoma punktami to histereza.

Jej odpowiednie ustawienie w przełącznikach ciśnienia zapobiega oscylowaniu systemu, a tym samym jego niestabilności. Działoby się tak, jeśli punkt przełączania i punkt resetowania byłyby ustawione na tą samą wartość.

Histereza – przykład

Jako przykład weźmy przełącznik ciśnienia do pompy wody pitnej z punktem przełączania i punktem resetu ustawionymi na 6 bar. Gdy ta wartość zostanie przekroczona, przełącznik ciśnienia aktywuje wyjście przełączające i zatrzyma pompę. Doprowadzi to do spadku ciśnienia poniżej 6 bar, a pompa zostanie zrestartowana. Przy takich ustawieniach, gdzie punkt przełączania = punkt resetu, proces ten będzie powtarzał się ciągle w krótkich odstępach czasu, przy najmniejszych wahaniach ciśnienia. Doprowadzi to do niestabilności pompy i jej szybkiego zużycia.

W związku z tym, w celu uniknięcia wczesnej awarii pompy, niezbędne jest ustawienie dostosowanego do procesu punktu przełączania i punktu resetu. W ten sposób pętla histerezy jest sterowana stabilnie.

Odpowiednio ustawione parametry histerezy przetwornika ciśnienia w pompie mogą zapobiec jej wczesnej awarii

Histereza czujnika

Ze zjawiskiem histerezy mamy do czynienia zarówno w mechanicznych, jak i elektronicznych przetwornikach ciśnienia, a także w przypadku czujników temperatury, poziomu czy przepływu.

Mechaniczne a elektroniczne przetworniki ciśnienia w kontekście histerezy

Mechaniczne czujniki ciśnienia przeważnie mają histerezę wstępnie zdefiniowaną przez producenta, zaś elektroniczne przetworniki ciśnienia jest ona często konfigurowalna.

Mechaniczny przetwornik ciśnienia

Histerezę mechanicznych przełączników ciśnienia znajdziesz w specyfikacji producenta. Zazwyczaj ustawiona jest na 10-20 % wartości, jaką ma punkt przełączania.

Elektroniczny przetwornik ciśnienia

Elektroniczne urządzenia do pomiaru ciśnienia, takie jak przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem DELOS SI, dają możliwość pełnej konfiguracji histerezy w nominalnym zakresie pomiarowym. Histerezę ustawić można za pomocą zewnętrznego programu lub zintegrowanego wyświetlacza.

Zalety regulowanej histerezy w elektronicznych przetwornikach ciśnienia

Zaletą regulowanej histerezy jest to, że pozwala ona na przesunięcie zakresu pomiarowego w zależności od danej aplikacji. Zapewnia to możliwość precyzyjnego określenia punktu przełączania i resetowania, dając operatorowi większą kontrolę nad ogólną wydajnością jego systemu inżynieryjnego.

Przetwornik ciśnienia DELOS SI – wyjścia przełączające

W przypadku DELOS SI można wybrać wyjście przełączające urządzenia:

Typ: zwierny lub rozwierny

Funkcja: okno lub histereza

Przełącznik ciśnienia DELOS SI posiada różne opcje przełączania, m.in. histerezę i funkcję "okna".

Funkcja przełączania histerezy – zastosowanie

Wyłączniki ciśnieniowe spełniają również funkcje bezpieczeństwa i służą m.in. do monitorowania krytycznej wartości progowej. Najczęściej stosowaną funkcją przełączania ciśnienia, ze względu na łatwość zastosowania, jest histereza.

Dla mechanicznych przetworników ciśnienia histereza to jedyna opcja przełączania. Elektroniczne przetworniki ciśnienia posiadają jeszcze funkcję przełączania "okna".

Funkcja przełączania histerezy a funkcja okna – zasada działania, różnice

Funkcja przełączania histerezy monitoruje czy przekroczony została wartość graniczna (punkt przełączania), zaś funkcja "okna" kontroluje, czy mierzony proces znajduje się pomiędzy dolną i górną granicą w ustawionym zakresie. Przełącznik ciśnienia zmienia status (np. otwarty -> zamknięty, aktywny -> nieaktywny) przy przekroczeniu wartości granicznej lub górnej albo dolnej granicy w "oknie".

W związku z tym, stosowanie histerezy będzie odpowiednie dla aplikacji, którym wystarczy ustawienie jednego setpointu, zaś funkcja okna jest odpowiednia dla zastosowań, które wymagają dolnych i górnych wartości granicznych.

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego przetwornika ciśnienia lub ustawienia histerezy? Skontaktuj się z nami, nasi specjaliści czekają na Ciebie!