hvac
WASZE PYTANIA

Branża HVAC: Dlaczego pomiary temperatury, ciśnienia i przepływu są kluczem do efektywności?

Branża HVAC, odpowiedzialna za ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, pełni kluczową rolę w naszym codziennym życiu oraz w przemyśle. Dlaczego jest tak ważna? ? Wyobraźmy sobie chwilę życie bez odpowiedniej temperatury, świeżego powietrza czy właściwej wilgotności – nie tylko w naszych domach, ale również w miejscach pracy, szpitalach, szkołach czy zakładach produkcyjnych. Duchota oraz brak cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach mogą prowadzić do senności, nasilonych objawów alergicznych oraz problemów z wilgocią, takich jak grzyby i pleśń. W przemyśle, odpowiednia regulacja klimatu wewnątrz hal czy magazynów jest niezbędna do utrzymania jakości produktów, bezpieczeństwa pracowników oraz efektywności procesów produkcyjnych. W JUMO doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Od 75 lat współpracujemy z branżą HVAC, dostarczając zaawansowane urządzenia pomiarowe i systemy  automatyki dedykowane dla różnych aplikacji w obrębie tej gałęzi przemysłu takich jak kotły kondensacyjne, na paliwo stałe i na pellet, elektrociepłownie, klimatyzatory oraz pompy ciepła. W tym wpisie blogowym przedstawimy je szczegółowo. Czytaj dalej i dowiedz się jak technologie JUMO mogą pomóc w optymalizacji i obniżeniu kosztów eksploatacji Waszych systemów HVAC, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i efektywność!

Systemy HVAC – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Skrót HVAC pochodzi od angielskich słów "Heating, Ventilation, and Air Conditioning", czyli "Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja". Systemy HVAC zapewniają optymalne warunki dla maszyn, urządzeń oraz pracowników w obiektach przemysłowych. 

Składowe branży inżynierii sanitarnej HVAC:

 1. Ogrzewanie: Systemy zapewniające ciepło, np. kotły czy ogrzewanie podłogowe.
 2. Wentylacja: Systemy odpowiedzialne za wymianę powietrza, usuwanie zanieczyszczeń i dostarczanie świeżego powietrza.
 3. Klimatyzacja: Kontrolują temperaturę i wilgotność, zapewniając komfort.

Czym są instalacje HVAC i jaka jest ich rola w przemyśle?

Instalacje HVAC (instalacje sanitarne) to zintegrowane rozwiązania, które monitorują i regulują warunki środowiskowe w czasie rzeczywistym. W dobie dążenia do oszczędzania energii i ekologicznych rozwiązań, technologia HVAC staje się coraz bardziej zaawansowana, łącząc efektywność z ekonomią.

HVAC

Skrót HVAC pochodzi od angielskich słów "Heating, Ventilation, and Air Conditioning", czyli "Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja"

Kotły kondensacyjne – temperatura, ciśnienie i przepływ

Kotły kondensacyjne wykorzystują do produkcji ciepła źródła kopalne, takie jak gaz czy olej. Paliwo jest spalane w komorze kotła, generując energię cieplną i gazy spalinowe. Ciepło jest przekazywane do wody przepływającej przez rury. Dzięki uprzedniemu podgrzewaniu wody w wymienniku ciepła z wykorzystaniem ciepła spalin, kotły te osiągają wysoką efektywność.

W kotłach kondensacyjnych duże znaczenie mają precyzyjne pomiary. Woda użytkowa musi być utrzymana w ścisłym zakresie temperaturowym 55-60°C. Do tego zastosowania sprawdzą się nasze wkręcane lub wtykane rezystancyjne czujniki temperatury. Nasza oferta nie ogranicza się jednak do pomiaru temperatury – dostarczamy pełny system pomiarowy do kotłów kondensacyjnych, obejmujący wszystkie niezbędne parametry od ciśnienia po wilgotność. Dzięki precyzyjnym pomiarom tych wartości możliwe jest nie tylko optymalne działanie systemu, ale także wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. Efektem jest zwiększona żywotność urządzenia i mniejsze ryzyko kosztownych awarii.

Wśród produktów JUMO dedykowanych dla tego segmentu warto wymienić:

 • JUMO STB/STW: Ogranicznik i monitor temperatury zapewniający bezpieczną pracę kotła.
 • JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu, umożliwiający precyzyjne sterowanie temperaturą.
 • JUMO miroTRON: Termostat / sterownik z funkcją regulatora PID, dzięki której kotły kondensacyjne mogą dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków
 • Rezystancyjne czujniki temperatury: Sondy temperaturowe umożliwiająca dokładny pomiar temperatury wody w systemie.
Ogranicznik temperatury JUMO STB/STW

JUMO STB/STW: Ogranicznik i monitor temperatury zapewniający bezpieczną pracę kotła.

Termostaty z funkcją regulatora PID JUMO miroTRON

JUMO miroTRON: Termostat / sterownik z funkcją regulatora PID, dzięki której kotły kondensacyjne mogą dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków

Przetworniki ciśnienia, termostaty i przepływomierze do kotłów na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe, korzystając m.in. z drewna opałowego, przekształcają je w energię cieplną, która jest następnie przekazywana do wody grzewczej. Kluczowym aspektem ich działania jest monitorowanie temperatury spalin, zwłaszcza gdy współpracują z kotłem kondensacyjnym w trybie biwalentnym. Dzięki monitorom temperatury spalin takim jak JUMO STM-RW-2, możliwe jest dokładne śledzenie temperatury w rurze wydechowej kotła na paliwo stałe. Gdy osiągnie ona 80°C, system automatycznie wyłącza kocioł kondensacyjny, zapewniając tym samym bezpieczne i optymalne działanie. 

Ogrzewanie paliwami stałymi nieuchronnie zawsze skutkuje wysokimi temperaturami generowanymi przez płomienie. W takim środowisku szczególnie ważne jest niezawodne i ciągłe działanie wszystkich systemów bezpieczeństwa. W JUMO zawsze trzymamy rękę na pulsie w zakresie technologii zapewniającej bezpieczeństwo kotłowni.

Niektóre z naszych produktów dedykowanych dla kotłów na paliwo stałe to:

Ultradźwiękowe przepływomierze z serii JUMO flowTRANS

JUMO flowTRANS US: Ultradźwiękowe przepływomierze do monitorowania przepływu cieczy

Termostaty JUMO heatTHERM

JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu do precyzyjnej kontroli temperatury wewnątrz kotła.

Pomiar temperatury i ciśnienia w kotłach na pellet

Kotły na pellet stanowią ekologiczną i efektywną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych. Wykorzystując odnawialne źródło energii w postaci pelletów drzewnych, te kotły zapewniają czyste i zrównoważone ogrzewanie. W większych systemach grzewczych na pellet, pellety drzewne są dostarczane do kotła za pomocą przenośnika czy urządzenia ssącego. Spalanie inicjowane jest elektrycznie. Uwalniana energia cieplna ogrzewa wodę, podczas gdy gazy spalinowe przepływają przez wymiennik ciepła, oddając swoje ciepło, zanim zostaną wydalone przez komin. Aby osiągnąć optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy kotłów na pellet, niezbędna jest precyzyjna technologia pomiarowa i sterująca.

Wizualizacja temperatury: W miarę wzrostu mocy cieplnej kotła na pellet, stałe monitorowanie temperatur staje się kluczowe. Dzięki serii wskaźników cyfrowych JUMO diraVIEW użytkownik może w każdej chwili sprawdzić aktualną temperaturę procesu. Ustawione wartości minimalne i maksymalne umożliwiają niezawodne sterowanie procesem, a zmiana koloru tekstu alarmowego dodatkowo ułatwia monitorowanie.

Kluczowe produkty JUMO dla kotłów na pellet:

 • JUMO MIDAS S05: Przetwornik ciśnienia OEM do monitorowania ciśnienia w systemie
 • JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu do precyzyjnej kontroli temperatury
 • JUMO miroTRON: Elektroniczny termostat z opcjonalną funkcją sterownika dwustanowego PID
 • Termopary
Przetwornik ciśnienia OEM JUMO MIDAS S05:

JUMO MIDAS S05: Przetwornik ciśnienia OEM do monitorowania ciśnienia w systemie

termopary

Termopary do monitorowania temperatury kotłów na pellet

Elektrociepłownie – monitorowanie ciśnienia i temperatury w układzie chłodzenia silnika spalinowego

Elektrociepłownie reprezentują koncept kogeneracji, który polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie. Dzięki temu rozwiązanie to jest znacznie bardziej efektywne energetycznie w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji energii. W elektrociepłowniach głównym źródłem energii jest zazwyczaj silnik spalinowy lub turbina gazowa, która napędza generator elektryczny. Ciepło, które powstaje podczas tego procesu, zamiast być marnowane, jest odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania wody lub innych mediów cieplnych.

Technologia JUMO odgrywa kluczową rolę w optymalizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa pracy elektrociepłowni. Zaawansowane urządzenia pomiarowe JUMO monitorują kluczowe parametry, takie jak temperatura i ciśnienie w różnych częściach systemu. Szczególnie istotne jest to w układzie chłodzenia silnika spalinowego elektrociepłowni, gdzie odpowiednie ciśnienie i temperatura oleju są niezbędne do zapobiegania uszkodzeniom, takim jak awarie łożysk. Termostaty, takie jak te oferowane przez JUMO, nie tylko śledzą krytyczne wartości temperatury, ale również mogą automatycznie wyłączyć system w sytuacjach awaryjnych.

Kluczowe produkty JUMO dla elektrociepłowni to:

 • JUMO MIDAS S05: Przetwornik ciśnienia OEM,
 • JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu do monitorowania i regulacji temperatury.
 • JUMO variTRON: Sterownik PLC do kompleksowego zarządzania pracą elektrociepłowni.
 • JUMO LOGOSCREEN 601: Elektroniczny rejestrator z ekranem dotykowym, umożliwiający wizualizację i archiwizację danych z procesu.
 • JUMO VIBROtemp: Sondy temperaturowe odporne na wibracje
Czujniki temperatury odporne na wibracje JUMO VIBROtemp

JUMO VIBROtemp: Sondy temperaturowe odporne na wibracje

Rejestrator ekranowy JUMO LOGOSCREEN 601

JUMO LOGOSCREEN 601: Elektroniczny rejestrator z ekranem dotykowym, umożliwiający wizualizację i archiwizację danych z procesu.

Przemysłowe klimatyzatory i pompy ciepła

Klimatyzatory i pompy ciepła działają na podobnej zasadzie, wykorzystując procesy termodynamiczne do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego. W uproszczeniu, oba urządzenia wykorzystują czynnik chłodniczy, który krąży w obiegu zamkniętym i przechodzi przez cykl sprężania, skraplania, rozprężania i parowania.

W klimatyzatorach, ciepło jest pobierane z wnętrza pomieszczenia i przekazywane na zewnątrz, chłodząc w ten sposób powietrze wewnątrz budynku. Pompy ciepła, z kolei, mogą działać w obie strony - chłodząc pomieszczenia latem i ogrzewając je zimą, poprzez odwrócenie kierunku przepływu czynnika chłodniczego.

Ochrona jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed mrozem

Zewnętrzne jednostki klimatyzatora są narażone na działanie mrozu, co może prowadzić do uszkodzeń sprzętu. JUMO frostTHERM-AT to zaawansowany termostat, który wychwytuje subtelne oznaki zamarzania. Dzięki specjalnie zaprojektowanej linii kapilarnej, która pokrywa jednostkę zewnętrzną, jest w stanie wykryć "ścieżki mrozu" już na długości 30 cm. Gdy wykryje, że temperatura zbliża się do punktu zamarzania, termostat aktywuje odpowiednie mechanizmy - może to być włączenie systemu grzewczego lub całkowite wyłączenie instalacji. Takie działanie minimalizuje ryzyko kondensacji i uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami.

Produkty JUMO dedykowane dla techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej to:

 • JUMO MIDAS S05: Przetwornik ciśnienia OEM do monitorowania ciśnienia czynnika chłodniczego w systemie.
 • JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu, służący do precyzyjnej kontroli temperatury.
 • JUMO frostTHERM-AT/-DR/-ATE: Termostaty chroniące przed zamarzaniem, które zapewniają ochronę urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz.
 • JUMO hydroTRANS: Przetworniki wilgotności i temperatury, które pomagają w monitorowaniu jakości powietrza w systemie HVAC.
 • JUMO miroTRON: Elektroniczny termostat z opcjonalną funkcją sterownika dwustanowego PID, zapewniający precyzyjne sterowanie procesem.
termostat panelowy JUMO heatTHERM

JUMO heatTHERM: Termostat montowany w panelu, służący do precyzyjnej kontroli temperatur

Przetworniki wilgotności i temperatury JUMO hydroTRANS

JUMO hydroTRANS: Przetworniki wilgotności i temperatury, które pomagają w monitorowaniu jakości powietrza w systemie HVAC

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące urządzeń pomiarowych i systemów automatyki do branży HVAC, możesz skontaktować się z nami i zadać je za pośrednictwem tego formularza

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Katarzyna Tracz

Specjalista techniczny

Katarzyna Tracz - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48 71 339 32 86 Katarzyna.Tracz@JUMO.net +48 71 339 32 86

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.


Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.