Przepywomierze JUMO - zakres produktów
KNOW HOW

Jak wybrać przepływomierz odpowiedni do aplikacji? Pobierz checklistę!

Każda technologia pomiarowa przepływów i typ przepływomierza mają zalety i wady, które, zależnie od zastosowania, pomogą Ci rozwiązać problem lub będą przyczyną niedokładnych pomiarów. Jak nie pogubić się w różnorodności przepływomierzy przy wyborze urządzenia do swojej aplikacji? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem zakupu? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie, sprawdź!

Jak działają czujniki do pomiaru przepływu?

Przepływomierze to urządzenia, które służą do mierzenia ilości medium, takiego jak ciecz lub gaz, przepływającego przez przekrój poprzeczny rurociągu, poprzez określenie jego tempa/prędkości przepływu.

Biorąc pod uwagę ilość dostępnych na rynku typów przepływomierzy, wybór odpowiedniego urządzenia pomiarowego do konkretnych aplikacji przemysłowych nie jest prostym zadaniem.


Precyzyjny pomiar przepływu decyduje o poprawnym funkcjonowaniu wielu procesów przemysłowych

Rodzaje przepływomierzy cieczy i gazów

Istnieją dwa podstawowe rodzaje pomiaru przepływu – masowy i objętościowy.

Przepływomierze objętościowe

W metodzie objętościowej mierzona jest, jak nazwa wskazuje, objętość cieczy w jednostce czasu, w stosunku do której obliczane jest natężenie. Jednostkami standardowymi dla przepływu objętościowego są metry3 /sekundę, mililitry/sekundę. Te przepływomierze nie będą odpowiednie dla cieczy o zmiennej gęstości. Do przepływomierzy objętościowych należą m.in.

 • przepływomierze elektromagnetyczne
 • przepływomierze ultradźwiękowe
 • przepływomierze turbinowe

Przepływomierze masowe

Przepływomierze masowe to urządzenia mierzące masę medium przepływającego przez rurociąg w określonej jednostce czasu. Jednostką standardową są np. kilogramy na sekundę. W tej kategorii wyróżniamy m.in.:

 • przepływomierze kalorymetryczne
 • przepływomierze Coriolisa
przepływomierz ultradźwiękowym JUMO flowTRANS US W01

W przypadku przepływomierzy ultradźwiękowych takich jak np. JUMO flowTRANS US mówimy o objętościowej metodzie pomiaru

Przepływomierz kalorymetryczny JUMO PINOS L02

Przepływomierz kalorymetryczny JUMO PINOS L02

Najczęstsze błędy przy wyborze przepływomierza

Zanim przejdziemy do pytań, które trzeba sobie zadać przed zakupem przepływomierza, krótko omówimy najczęstsze błędy przy wyborze tego urządzenia, byś mógł ich uniknąć.

Kupując przepływomierz, nie stawiaj na pierwszym miejscu ceny. Jeśli będziesz kierować się głównie tą cechą, możesz skończyć z przepływomierzem, który albo zupełnie nie nadaje się do Twojej aplikacji, albo nie pokrywa pełnego zakresu roboczego natężeń przepływu i warunków pracy lub wymaga dużych nakładów finansowych na utrzymanie, które przewyższą oszczędności przy zakupie.

Kolejnym częstym błędem jest kierowanie się popularnością. Oczywiście dobrze wiedzieć, jakie przepływomierze stosowane są najczęściej w Twojej branży, jednak weź pod uwagę, że każda aplikacja przemysłowa wymaga indywidualnego podejścia.

9 pytań, na które musisz znać odpowiedź przed zakupem przepływomierza (+checklista)

Przed zakupem przepływomierza, należy przygotować odpowiedzi na pytania związane z zastosowaniem, do którego będzie przeznaczony:

1. Jaki jest typ medium i jego właściwości?

Głównie na tej podstawie dobiera się na jakiej metodzie pomiarowej powinien być oparty przepływomierz i z jakich materiałów może zostać wykonany. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre technologie pomiarowe nie nadają się do konkretnych rodzajów medium. Na przykład przepływomierze elektromagnetyczne można stosować tylko z cieczami przewodzącymi o konduktywności większej od 20 mikroSiemsnsów / metr.

Istotne są takie cechy medium, jak:

 • rodzaj medium
 • skład chemiczny
 • typ medium – gaz, ciecz, zawiesina czy para
 • gęstość i lepkość - dla cieczy podawane w temperaturze roboczej, dla gazów w warunkach 1 bar i 20°C.
 • temperatura
 • korozyjność/kwaśność
 • ciśnienie
 • zawartość ciał stałych
 • przewodność cieczy – w przypadku przepływomierzy elektromagnetycznych
 • kierunek przepływu medium – dla przepływomierzy tarczowych oraz tłokowych sygnalizatorów przepływu

2. Czym charakteryzuje się proces?

 • prędkości przepływu
 • nominalna szerokość rurociągu – dla przepływomierzy ultradźwiękowych
 • zakres ciśnienia

3. Jakie jest ciśnienie wlotowe i wylotowe?

Należy określić również, czy potrzebny jest niski spadek ciśnienia, definiowany jako różnica między ciśnieniem wlotowym i wylotowym.
W przypadku masowej kontroli przepływu, ciśnienie wlotowe i wylotowe są wymagane do wyboru i zwymiarowania najbardziej odpowiedniego zaworu regulacyjnego.

4. Jaka dokładność pomiarów przepływu wymagana jest w Twojej aplikacji?

Dokładność wyraża bliskość wyników pomiaru do rzeczywistej wartości przepływu i wyrażona jest w % (np. +/- 1%). Generalnie, im niższa wartość procentowa, tym dokładniejsze jest urządzenie pomiarowe.

5. Jaki jest Twój budżet?

Musisz wziąć pod uwagę nie tylko cenę zakupy przepływomierza, ale także m.in. koszty eksploatacji, instalacji i żywotność przepływomierza.

6. Jakie materiały są bezpieczne dla medium?

Określenie, jakie materiały są bezpieczne dla medium (np. higieniczne) pozwoli na wybór odpowiedniego materiału wykonania m.in. przyłączy i uszczelnień.

7. Jakie są wymagania prawne?

Przemyśl, czy obszar, w którym chcesz zainstalować przepływomierz, nie narzuca wymagań specjalnych certyfikatów lub atestów np. IECex (zastosowanie w strefie zagrożonej wybuchem) lub higieniczne dopuszczenie FDA.

8. Gdzie będzie umieszczony przepływomierz?

Wybierając przepływomierz, weź pod uwagę miejsce, w którym będzie on zainstalowany - np. w pomieszczeniu, na zewnątrz czy w laboratorium?

9. Ile masz miejsca na zainstalowanie przepływomierza?

Określ, czy rozmiar przepływomierza jest dla Ciebie ważnym czynnikiem. Weź pod uwagę, że niektóre przepływomierze wymagają odcinków rury odpowiedniej długości przed i za urządzeniem. Tylko przy spełnieniu tych warunków zapewniają one dokładne odczyty przepływu medium.

Kryteria wyboru przepływomierza