przepływomierz elektromagnetyczny OPTIFLUX 6000
APLIKACJe

Higieniczne przepływomierze elektromagnetyczne – top 5 aplikacji

Przepływomierze elektromagnetyczne, ze względu na dokładny pomiar przepływu objętościowego cieczy i bak ruchomych części, znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Te urządzenia w wykonaniu higienicznym są często wykorzystywane w takich branżach jak m.in. przemysł spożywczy czy farmaceutyczny, gdzie pomiar przepływu ma kluczowe znaczenia dla precyzyjnego dozowania i mieszania. W poniższym artykule przedstawiamy 5 najpopularniejszych zastosowań, jakie ma nasz nowy przepływomierz elektromagnetyczny OPTIFLUX 600 w wykonaniu higienicznym. Sprawdź!

Przepływomierz elektromagnetyczny – zasada działania

Przepływomierz elektromagnetyczny jest urządzeniem, które monitoruje przepływ cieczy. Jego działanie oparte jest na zasadzie wzajemnego oddziaływania przepływającego przez niego medium z polem magnetycznym. Pomiar jest praktycznie niezależny od temperatury, ciśnienia, gęstości czy lepkości płynu.

Przepływomierz higieniczny – najwyższe standardy sterylności

Elektromagnetyczny czujnik przepływu OPTIFLUX 6000 został zaprojektowany specjalnie z myślą o zachowaniu czystości i sterylności zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami obowiązującymi w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym.

Nie ma on żadnych ruchomych części, a jego wewnętrzna ściana jest zupełnie gładka – nie ma żadnych szczelin ani przerw. Dzięki temu jest on w stanie spełnić rygorystyczne wymagania m.in FDA dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością. Dla wszystkich materiałów zwilżanych i jest certyfikowany zgodnie z EHEDG i 3A.

Przepływomierz jest również dostępny w obudowie ze stali kwasoodpornej do zastosowań, w których np. regularne procedury czyszczenia z użyciem agresywnych środków czyszczących mogą uszkodzić standardową powłokę poliuretanową.

Przepływomierz do piwa

Przepływomierze elektromagnetyczne w produkcji piwa wykorzystywane są m.in. w procesie chłodzenia brzeczki (wodnego roztworu wyekstrahowanego ze słodu piwowarskiego). Po oczyszczeniu w wirówce brzeczka musi być schłodzona jak najszybciej do temperatury fermentacji.

Prędkość przepływu wody chłodzącej jest zależna od temperatury piwa – im wyższa jest, tym szybciej woda. przepływa przez chłodnicę. Idealnym urządzeniem dedykowanym do pomiaru przepływu w tym przypadku jest przepływomierz elektromagnetyczny OPTFLUX 600.

Co więcej, dane pomiarowe mogą być na bieżąco archiwizowane za pomocą rejestratora JUMO Logoscreen 601.

W produkcji piwa przepływomierz elektromagnetyczny służy do pomiaru przepływu wody chodzącej

Przepływomierz do mleka

Ilość mleka przyjętego przez zakład mleczarski można kontrolować poprzez układ przepływowy oparty o przepływomierz elektromagnetyczny. Urządzenie to zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiarową ok. 0,2%, co pozwala na spełnienie regulacji prawnych dla cieczy innych niż woda.

Zaopatrując się w przepływomierz w JUMO możesz skompletować cały zestaw pomiarowy u jednego dostawcy – oferujemy także czujniki do pomiarów m.in. przewodności, pH i redox. Precyzyjny monitoring tych wartości pozwoli wykluczyć m.in. przyjęcie nieświeżego produktu czy wpływ warunków atmosferycznych.

Przepływomierze elektromagnetyczne wykorzystywane są w układach przyjęcia mleka w zakładach mleczarskich

Przepływomierz do cieczy CIP

Procesy czyszczenia CIP (Cleaning In Place) polegają na automatycznym oczyszczaniu m.in. urządzeń procesowych i rurociągów z resztek za pomocą chemikaliów, w tym kwasów i roztworów żrących.

Pomiar przepływu cieczy w tych instalacjach jest istotny, by dozować odpowiednią ilość chemikaliów. Dzięki dokładnemu pomiarowi przepływu w strumieniu powrotnym można zoptymalizować i kontrolować czas procesu CIP.

Przepływomierz elektromagnetyczny OPTIFLUX 6000 gwarantuje możliwość precyzyjnego sterowania procesem mycia.

Wykorzystanie przepływomierza w instalacjach CIP zapewnia dokładne dozowanie chemikaliów oraz optymalizację procesu

Przepływomierz do przemysłu farmaceutycznego

W przemyśle farmaceutycznym, gdzie sterylne środowisko jest najważniejsze, przepływomierze elektromagnetyczne JUMO w wykonaniu higienicznym z wykładziną PFA idealnie spełniają swoje zadanie.

Będą one odpowiednie na wszystkich etapach produkcji farmaceutycznej m.in w produkcji leków, obsłudze surowców, produkcji aktywnych składników farmaceutycznych w drodze syntezy chemicznej czy też w ekstrakcji, fermentacji i oczyszczaniu.

Inne zastosowania przepływomierza elektromagnetycznego OPTIFLUX 6000

  • inne produkty mleczne

  • napoje, w tym napoje bezalkoholowe, wina i soki owocowe

  • napoje zawierające substancje stałe (np. jogurt zawierający zboża)

  • żrące napoje gazowane, kwasy, białka

  • duże zakłady produkcyjne o średnicy do DN150

W ofercie posiadamy także przepływomierze do innych zastosowań niż higieniczne np. przepływomierz elektromagnetyczny do ścieków OPTIFLUX 2000 czy przepływomierze wykorzystywane w górnictwie. Sprawdź!