Separator membranowy
PRODUKTY

Separator membranowy – budowa, działanie, rodzaje i zastosowanie

Separatory membranowe są wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu m.in. w demineralizacji wody i oczyszczaniu ścieków, aż po kluczowe procesy w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym. Ich rola polega na oddzielaniu różnych składników mieszaniny, wykorzystując wyjątkowe właściwości membran przepuszczalnych. Ta technika stała się niezastąpiona dzięki swojej efektywności, precyzji oraz możliwości zastosowania w różnorodnych procesach przemysłowych.  W tym wpisie blogowym przyjrzymy się zasadzie działania tych urządzeń, omówimy ich zastosowania w przemyśle oraz rodzaje membran. Czytaj dalej!

Budowa i zasada działania separatorów membranowych

Separator membranowy to zaawansowane urządzenie służące do separacji, oczyszczania lub koncentracji mieszanin, wykorzystujące do tego celu specjalne membrany. Membrany te, będące kluczowym elementem separatora, są cienkimi, często porowatymi warstwami materiału zdolnymi do selektywnego przepuszczania określonych cząsteczek lub molekuł, jednocześnie blokując inne. Mechanizm działania separatora membranowego opiera się na różnicy wielkości cząsteczek lub ich zdolności do rozpuszczania, co umożliwia oddzielanie składników mieszaniny na podstawie ich wielkości, masy cząsteczkowej lub innych właściwości fizykochemicznych. Na przykład, w procesie ultrafiltracji, membrana pozwala na przepływ małych molekuł, jednocześnie zatrzymując większe cząsteczki. W odwróconej osmozie, membrana jest na tyle ciasna, że przepuszcza jedynie cząsteczki wody, zatrzymując większość rozpuszczonych soli i innych zanieczyszczeń.

W praktyce, mieszanina przepływa przez membranę, która zatrzymuje określone składniki, podczas gdy inne przechodzą przez nią, co skutkuje oddzieleniem pożądanych komponentów. Membrany używane w separatorach mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym polimerów, ceramiki czy nawet metalu, w zależności od wymagań aplikacji i charakterystyki oddzielanych substancji. Ich konstrukcja i właściwości materiałowe są kluczowe dla efektywności separacji, stabilności działania oraz odporności na czynniki chemiczne i termiczne.

Często między separatorem membranowym a elementem pomiarowym znajduje się kapilara. Jej zadaniem jest m.in. zminimalizowanie lub wyeliminowanie lub wpływu temperatury procesu na działanie urządzenia pomiarowego. 

separator membranowy

Separatory membranowe z przyłączem kołnierzowymi listwą uszczelniającą chronią urządzenia pomiarowe (czujniki i przetworniki ciśnienia) przed zanieczyszczonymi, gorącymi, lepkimi, zastygającymi, krystalizującymi i korodującymi mediami

Różnice między separatorami membranowymi a innymi metodami separacji

Różnice między separatorami membranowymi a innymi metodami separacji, takimi jak destylacja, filtracja mechaniczna, czy osadzanie, leżą głównie w mechanizmie działania i efektywności. Metody tradycyjne często opierają się na różnicach w gęstości, rozpuszczalności, czy wielkości cząsteczek, co może nie być wystarczająco selektywne dla niektórych zastosowań. Separator membranowy pozwala na bardziej precyzyjne oddzielenie składników, co jest kluczowe w procesach wymagających wysokiej czystości końcowego produktu. Ponadto, w przeciwieństwie do metod termicznych, jak destylacja, separacja membranowa odbywa się zazwyczaj w niższych temperaturach, co jest bardziej energooszczędne i delikatne dla termolabilnych substancji.

W skrócie, separator membranowy umożliwia dokładne i efektywne oddzielanie składników mieszaniny, co czyni go nieocenionym narzędziem w wielu zaawansowanych procesach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie tradycyjne metody separacji okazują się niewystarczające lub nieefektywne.

Wykonania dwu- / trzy- i pięciozaworowe separatorów ciśnienia

Wykonania dwu- / trzy- i pięciozaworowe separatorów ciśnienia

Zastosowanie separatorów membranowych w pomiarach ciśnienia

Separator membranowy odgrywa kluczową rolę w dziedzinie pomiarów ciśnienia, zapewniając nie tylko skuteczność, ale także bezpieczeństwo w procesach przemysłowych. Jego zastosowanie jest niezwykle istotne w przypadkach, gdy media procesowe nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z elementami pomiarowymi przyrządu pomiarowego ciśnienia.

Jego zadania to:

 1. Oddzielanie przyrządu pomiarowego od medium procesowego: Separator membranowy stanowi fizyczną barierę, która izoluje przyrząd pomiarowy ciśnienia od agresywnych, niebezpiecznych lub zanieczyszczonych mediów procesowych. Dzięki temu można uniknąć korozji, uszkodzeń lub awarii przyrządu pomiarowego.

 2. Przenoszenie ciśnienia do przyrządu pomiarowego: Membrana separatora, będąca często elastyczną strukturą, pełni rolę mediatora. Ciśnienie procesowe przenoszone jest przez elastyczną membranę na ciecz znajdującą się wewnątrz separatora, a następnie przekazywane na element pomiarowy, tzn. manometr lub przetwornik ciśnienia. To umożliwia dokładny pomiar ciśnienia bez bezpośredniego kontaktu z medium procesowym.

Membranowy separator z przyłączem gwintowym

Membranowy separator z przyłączem gwintowym

Montaż separatora membranowego krok po kroku

Montaż separatora membranowego polega na umieszczeniu go na łącznikach lub kołnierzach. Procedura montażu obejmuje:

 1. Przygotowanie łączników lub kołnierzy: Odpowiednie dopasowanie i przygotowanie łączników lub kołnierzy, które stanowią część systemu.

 2. Montaż membrany: Umieszczenie membrany na łączniku lub kołnierzu, zapewniając właściwe napięcie membrany.

 3. Zabezpieczenie membrany: Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak pierścienie uszczelniające, mające na celu ochronę membrany przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Montaż separatora membranowego jest kluczowym etapem zapewnienia jego skuteczności w procesie pomiaru ciśnienia.

Separator ciśnienia z przyłączem mleczarskim

Separator ciśnienia z przyłączem mleczarskim

Zastosowanie separatorów membranowych w przemyśle

Separator membranowy, dzięki swojej wszechstronności i efektywności, znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Poniżej przedstawiono kilka przykładów, które ilustrują zakres ich zastosowania oraz korzyści płynące z tej technologii.

Oczyszczanie i uzdatnianie wody

 • Wykorzystywane w procesach demineralizacji, odwróconej osmozy do usuwania soli i innych zanieczyszczeń.
 • Zastosowanie w przetwarzaniu ścieków, w tym usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
 • Korzyści: Efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń, oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnych metod, np. destylacji.

Przemysł spożywczy

 • Koncentracja soków owocowych, usuwanie laktozy z mleka, klarowanie piwa i wina.
 • Separacja i oczyszczanie olejów i tłuszczów.
 • Korzyści: Utrzymanie wysokiej jakości produktu, minimalizacja strat wartościowych składników, zwiększenie wydajności produkcji.

Biotechnologia i przemysł farmaceutyczny

 • Oczyszczanie i koncentracja białek, enzymów, antybiotyków i innych substancji bioaktywnych.
 • Zastosowanie w produkcji szczepionek i leków biologicznych.
 • Korzyści: Wysoka precyzja separacji, możliwość oddzielania delikatnych substancji biologicznych bez uszkodzenia ich struktury.

Przemysł chemiczny

 • Separacja i oczyszczanie chemikaliów, odsalanie roztworów chemicznych.
 • Recykling i odzysk surowców w procesach chemicznych.
 • Korzyści: Zwiększenie efektywności procesów, redukcja odpadów i zanieczyszczeń.

Przetwarzanie gazów

 • Oczyszczanie biogazu, odzysk wodoru, usuwanie CO2.
 • Zastosowanie w technologiach ochrony środowiska, np. w przechwytywaniu i składowaniu CO2.
 • Korzyści: Efektywność w separacji gazów, możliwość wykorzystania w technologiach zrównoważonego rozwoju.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące separatorów membranowych, możesz skontaktować się z nami i zadać je za pośrednictwem tego formularza.

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Jakub Dąbrowski

Specjalista techniczny

Jakub Dąbrowski - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48882351471 Jakub.Dabrowski@JUMO.net +48882351471

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.


Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.