Bezprzewodowy czujnik temperatury do kompostowni przemysłowych
APLIKACJE

Bezprzewodowy czujnik temperatury do kompostowni przemysłowych

Wraz ze wzrostem ilości odpadów generowanych przez społeczeństwa na całym świecie, coraz większego znaczenia nabiera efektywne gospodarowanie nimi. W Polsce ilość bioodpadów kompostowanych lub poddawanych fermentacji w biogazowniach systematycznie rośnie – w 2021 roku w naszym kraju kompostowano lub poddawano fermentacji około 10 milionów ton odpadów biogennych.  Temperatura to jeden z najważniejszych parametrów w procesie kompostowania przemysłowego. Utrzymanie odpowiedniej temperatury jest nie tylko kluczowe dla degradacji organicznych odpadów, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego produktu końcowego. Regularna kontrola i dokumentacja temperatury są wymagane, aby kompost mógł być uznany za higienicznie bezpieczny. Pomiary często wykonywane są manualnie przez operatorów kompostowni, czego skutkiem są wysokie nakłady finansowe na personel.  W tym wpisie blogowym przedstawiamy rozwiązanie tego problemu – kompletny system automatyki składający się z bezprzewodowej sondy temperatury i sterownika PLC. Czytaj dalej i dowiedz się, jak nowoczesne technologie mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesu kompostowania, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz spełnienia wymogów regulacyjnych!.

Wyzwania związane z pomiarem temperatury w kompostowniach przemysłowych

Temperatura odgrywa kluczową rolę w kompostowniach, gdyż, odpowiednio wysoka, niezawodnie eliminuje niebezpieczne mikroorganizmy.  W niektórych przypadkach temperatura obróbki dla wszystkich wsadów układu kompostowania musi być mierzona w regularnych odstępach czasu i dokumentowana. Ponadto, dane te powinny być dostępne dla właściwej rządowej jednostki weryfikującej, która w dowolnym momencie warunkuje uznanie wytwarzanego kompostu za higienicznie nieszkodliwy. 

Podczas obróbki higienicznej kluczowe jest zapewnienie stałego nadzoru temperatury w przetwarzanym materiale. Ten proces wymaga ciągłego, nieinwazyjnego i bezpośredniego pomiaru temperatury, a następnie automatycznego zapisu zebranych danych. Wciąż często stosowane są tradycyjne metody ręcznego monitorowania temperatury przez operatorów kompostowni, które są są czasochłonne i kosztowne, generując wysokie wydatki na personel. 


System pomiarowy do kompostowni

System pomiarowy do kompostowni – bezprzewodowy czujnik temperatury wTRANS B z odbiornikiem oraz sterownik PLC mTRON T

Zalety bezprzewodowego pomiaru temperatury kompostu

Tradycyjne czujniki i termometry do kompostu często wiążą się z uciążliwym okablowaniem, co generuje wysokie koszty i czasochłonne instalacje. Nowoczesne rozwiązania bezprzewodowe oferują szereg korzyści, eliminując te problemy. Zalety tego rozwiązania pomiarowego omówimy na przykładzie naszego czujnika temperatury JUMO wTRANS B.

Bezprzewodowe czujniki temperatury  montowane są bezpośrednio w kopcach kompostu, bez potrzeby rozciągania kosztownego okablowania. Nadajnik umieszczony w uchwycie naszego czujnika chroniony jest wodoszczelną obudową, gwarantując odporność na trudne warunki kompostowni.

System działa na zasadzie bezprzewodowej transmisji danych, przekazując mierzone wartości temperatury w regularnych odstępach czasu do uniwersalnego odbiornika. Stosowane częstotliwości radiowe są odporne na zakłócenia zewnętrzne, zapewniając niezawodną komunikację nawet na dystansie kilkuset metrów.

Odbiornik może obsługiwać do 16 czujników temperatury jednocześnie, integrując dane z całego kompostownika. Zgromadzone informacje są następnie przekazywane do systemów nadrzędnych (np. systemów sterowania kompostownią) poprzez interfejs RS485 Modbus.

Dokumentowanie mierzonych wartości temperatury dzięki sterownikowi PLC

Systemy sterowania PLC, jak JUMO mTRON T, umożliwiają precyzyjną rejestrację, monitoring i dokumentowanie temperatury w kompostowniku. Mierzone wartości są wyświetlane na panelu wielofunkcyjnym w różnych formatach m.in. w formie tekstu, krzywych lub wykresów słupkowych. Użytkownicy mogą swobodnie wybierać preferowany sposób prezentacji danych na urządzeniu, dostosowując go do swoich potrzeb. 

Panel wielofunkcyjny umożliwia nie tylko wizualizację danych, ale również wygodną konfigurację systemu. Przypisany użytkownikowi dostęp chroniony hasłem gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i chroni przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Dostęp do danych na komputerze zapewnia wbudowany serwer internetowy, a zapis danych jest chroniony przed manipulacją. Opcjonalny pakiet oprogramowania umożliwia automatyczne tworzenie dziennika dla wsadu produkcyjnego (np. w formacie PDF). Dzięki PLC kompostowanie staje się bardziej wydajne, a dokumentacja procesu łatwa i bezpieczna.

Przykładowy przebieg procesu pomiaru temperatury w kompostowni

Przykładowy przebieg procesu pomiaru temperatury w kompostowni

Pomiar temperatury w kompostowniach – podsumowanie

Stosowanie systemu pomiaru temperatury JUMO umożliwia spełnienie istotnych standardów jakości RAL. Proces monitorowania i dokumentacji temperatury w kompostowniach stał się teraz znacznie łatwiejszy. Eliminuje on potrzebę ręcznego zapisu danych – są one automatycznie dokumentowane i rejestrowane, co  ułatwia weryfikację higieny procesu kompostowania.. Ponadto, dzięki niemu nie jest wymagane już używanie odrębnych rejestratorów danych. Brak konieczności instalacji przewodów sprawia, że system jest wyjątkowo łatwy w montażu i elastyczny.


Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące czujników pomiarowych i systemów automatyki do kompostowni, możesz skontaktować się z nami i zadać je za pośrednictwem tego formularza

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Jakub Dąbrowski

Specjalista techniczny

Jakub Dąbrowski - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48882351471 Jakub.Dabrowski@JUMO.net +48882351471

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.


Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.