Rozwiązania JUMO do pomiarów niezbędnych dla uzdatniania wody morskiej i słodkiej w akwakulturach
APLIKACJE

Monitorowanie jakości wody w akwakulturze – pomiary pH, tlenu, redox, przewodności i zasolenia

Monitorowanie jakości wody, a co za tym idzie takich wartości jak pH, tlen, redox, przewodność czy zasolenie, ma kluczowe znaczenie w akwakulturach. Przedstawiamy propozycje kompletnych systemów czujników i urządzeń regulująco-sterujących dla konkretnych zastosowań, takich jak m.in. systemy recyrkulacji i transport żywych ryb. Sprawdź nasze propozycje i dowiedz się, jak obniżyć koszty produkcji, zoptymalizować procesy i zwiększyć bezpieczeństwo hodowanych ryb i skorupiaków.

Niezawodna kontrola procesu uzdatniania wody w hodowli ryb

Na całym świecie różne gatunki ryb i skorupiaków hoduje się na komercyjnych farmach w akwakulturach: w stawach, zbiornikach hodowlanych, zagrodach sieciowych i klatkach sieciowych.

Takie parametry jak temperatura, przewodność, zasolenie, tlen rozpuszczony czy pH wody w akwakulturach mają krytyczne znaczenie dla stanu zdrowia hodowanych organizmów wodnych. Tylko precyzyjna kontrola pozwoli na ich szybki wzrost i wydajny połów.

Systemy recyrkulacji – pomiary temperatury, tlenu, pH, redoks i przewodności

Populacje ryb i innych organizmów wodnych są trzymane w zbiornikach hodowlanych i stawach hodowlanych w warunkach kontrolowanych poza ich naturalnym środowiskiem w zamkniętych systemach recyrkulacji.

Brudna woda jest recyrkulowana i wraca do zbiornika po dezynfekcji za pomocą promieniowania UV lub ozonu. Zawartość tlenu, temperatura, poziom pH, wartość redoks i przewodność muszą być sprawdzone i skorygowane przed ponownym wprowadzeniem wody do cyklu. Precyzyjne pomiary tych wartości mają kluczowe znaczenie dla zdrowia ryb.

Jakość wody, która po recyrkulacji wróciła do zbiornika musi być precyzyjnie monitorowana, by nie narazić ryb na choroby i stres

Sterownik PLC do monitorowania i zarządzania wartościami pomiarów

Do tego zastosowania polecamy czujniki z serii JUMO tecLine i digiLine we współpracy ze sterownikiem PLC mTRON T, który umożliwia kompletne sterowanie systemem. Zużycie tlenu i temperatura, ale także parametry istotne dla jakości wody, takie jak wartość pH i zawartość soli, są gromadzone w jednym systemie i bezpośrednio dostępne dla dodatkowych procesów sterowania. Możliwe jest zintegrowanie aż do 62 cyfrowych czujników w systemie magistrali z JUMO mTRON T do analizy cieczy.

Twoje korzyści w pigułce

  • Niższe koszty utrzymania – żywotność czujników można wydłużyć dzięki zintegrowanym pierścieniom solnym elektrod pH i redox JUMO tecLine

  • Nieograniczone możliwości – za pomocą JUMO mTRON T można zintegrować 62 czujniki JUMO digiLine w jeden system do sterowania dużymi instalacjami.

  • Prosta kalibracja – czujniki JUMO digiLine można łatwo i wygodnie kalibrować za pomocą oprogramowania PC JUMO DSM (Digital Sensor Management) w takich miejscach jak laboratorium.

Tak może wyglądać kompletny system do zarządzania jakością wody w systemach recyrkulacji

Kontrola jakości wody w zbiornikach transportowych

Ryby są często hodowane w wylęgarniach w optymalnych warunkach klimatycznych, a następnie transportowane do gospodarstw wodnych, gdzie kontynuują wzrost. Aby mogły one przetrwać podczas transportu, niezbędne są optymalne zaopatrzenie w tlen i stabilne warunki temperaturowe. Ponadto, konieczna jest stała kontrola jakości wody w zbiornikach transportowych, aby nie gromadziły się w nich szkodliwe ilości produktów metabolicznych.

Kompletny system z regulatorem PID oraz czujnikami tlenu i temperatury

W każdym zbiorniku należy jednocześnie kontrolować stężenie tlenu i temperaturę. Urządzenia pomiarowe i sterujące z serii JUMO AQUIS touch umożliwiają podłączenie do sześciu cyfrowych czujników tlenu JUMO digiLine O-DO. Temperaturę można odczytać za pomocą zintegrowanej z czujnikiem sondy temperatury.

Zdalny dostęp do mierzonych wartości dla kierowcy

Dzięki aplikacji JUMO Device App i połączeniu z siecią Ethernet kierowca może w każdej chwili w przejrzysty sposób śledzić wszystkie zmierzone wartości na swoim smartfonie lub tablecie. Komunikaty alarmowe, takie jak niespełnienie lub przekroczenie wartości granicznej, mogą być wysyłane w formie zaszyfrowanych wiadomości SMS za pośrednictwem zewnętrznego modemu.

Twoje korzyści w pigułce

  • Zredukowane okablowanie i prace instalacyjne – dzięki funkcjonalności JUMO digiLine do komunikacji między czujnikami i przetwornikami wystarczy kabel główny.

  • Czujnik tlenu natychmiast gotowy do użycia – czujnik tlenu JUMO jest prekalibrowany

  • Stała aktualizacja danych procesowych – dzięki aplikacji JUMO Device App

System pomiarowy JUMO do zbiorników transportowych umożliwia zdalny dostęp do danych o jakości wody. Możesz otrzymywać również komunikaty alarmowe i mieć pod kontrolą zbiorniki, będąc w dowolnym miejscu na świecie.

Systemy w obudowie sieciowej i zdalne monitorowanie farm wodnych

Hodowla ryb słonowodnych i skorupiaków stała się w ostatnich latach wielkim przemysłem. Na całym świecie wzdłuż wybrzeży powstają farmy wodne. Wynikiem tego jest stale rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń.

Dzięki integracji nowoczesnych interfejsów JUMO możliwa jest niezawodna komunikacja danych pomiędzy czujnikami a urządzeniem pomiarowym, odporna na manipulacje rejestracja danych pomiarowych i procesowych, jak również przekazywanie danych do nadrzędnych systemów sterowania lub urządzeń mobilnych.

Optymalizacja ilości podawanego pokarmu w akwakulturze dzięki pomiarom tlenu i temperatury

Modułowy system pomiarowo-regulacyjny JUMO AQUIS touch S w połączeniu z optycznym czujnikiem tlenu JUMO digiLine O-DO zapewnia ciągłe i wiarygodne dane pomiarowe w czasie rzeczywistym. Za pomocą cyfrowego interfejsu czujnika można również sprawdzić wartości temperatury. Dzięki wnioskom z kontroli tych dwóch parametrów możliwe jest zoptymalizowanie procesóu karmienia ryb, zarówno jeśli chodzi o ilość jak i czas podawania pokarmu.

Pomiary pH, przewodności i mętności

Do regulatora PID JUMO AQUIS touch S można także podłączyć dodatkowe czujniki, dzięki którym można poznać warunki środowiskowe panujące wewnątrz i na zewnątrz poszczególnych klatek, określając takie wielkości jak wartość pH, przewodność czy mętność.

Systemy akwakultury w obudowie sieciowej

Systemy akwakultury w obudowie sieciowej

zdalny system pomiarowy do akwakultury

System pomiarowy do akwakultury w obudowie sieciowej ze zdalnym dostępem dzięki transmisji radiowej lub internetowej