Detektor amoniaku
PRODUKTY

Detektor amoniaku – działanie, budowa, zastosowanie w przemyśle

Jeśli jesteś inżynierem, to na pewno w pewnym momencie zetknąłeś się z amoniakiem. Jest to bezbarwny gaz, który jest używany w różnych zastosowaniach, takich jak chłodnictwo, nawozy, a nawet w produkcji polimerów. Jednak praca z amoniakiem może być niebezpieczna, ponieważ jest on toksyczny i łatwopalny. Aby zapobiec wszelkim nieszczęściom, konieczne jest dokładne monitorowanie jego stężenia. I tu właśnie z pomocą przychodzi elektroda amoniakalna. W tym blogu omówimy, czym jest elektroda amoniakalna, jak działa i dlaczego jest kluczowa dla przemysłu wykorzystującego amoniak.

Gdzie stosuje się amoniak w przemyśle?

Amoniak ma wiele zastosowań w przemyśle. Jest używany jako składnik do produkcji nawozów sztucznych, a także do produkcji wyrobów chemicznych, takich jak czynniki chłodnicze, barwniki, wybielacze i środki czyszczące. Amoniak wykorzystywany jest również do produkcji materiałów wybuchowych, w procesie rafinacji ropy naftowej, a także jako składnik mieszanek gazów do spawania. Jednym z ważnych zastosowań amoniaku jest jego wykorzystanie jako czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych, w tym w systemach klimatyzacyjnych, chłodziarkach, zamrażarkach i innych urządzeniach chłodniczych.


Zastosowanie amoniaku w instalacjach chłodniczych

Amoniak to gaz o dobrych właściwościach chłodniczych, który charakteryzuje się wysoką efektywnością i niskim kosztem eksploatacji. Dzięki tym właściwościom jest powszechnie stosowany jako czynnik chłodniczy w instalacjach chłodniczych, szczególnie w dużych przemysłowych systemach m.in w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym, ale także w energetyce.

W instalacjach chłodniczych amoniak przepływa przez zamknięty układ rur, wymienników ciepła i sprężarki, aby odebrać ciepło z powietrza lub innych substancji i przetransportować je do chłodni.

Zagrożenia związane z amoniakiem

W instalacjach chłodniczych z amoniakiem, istnieje ryzyko wycieku tego gazu, co, ze względu na toksyczne właściwości substancji, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Gaz ten może powodować podrażnienie dróg oddechowych, duszność, a w przypadku wystawienia na jego działanie przez dłuższy czas nawet śmierć. Ponadto, amoniak może łatwo zapłonąć w kontakcie z powietrzem.

Schemat amoniakalnej instalacji chłodniczej

Metody wykrywania wycieku amoniaku – detektory amoniaku

Jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania wycieków amoniaku jest zastosowanie detektora amoniaku. Urządzenia te działają na zasadzie wykrywania zmian stężenia amoniaku w cieczach. Gdy przekracza ono pewną wartość, detektor sygnalizuje alarm dźwiękowy i/lub świetlny. Umożliwia to szybką reakcję, która jest kluczowa przy detekcji gazów toksycznych.

Sonda detekcji amoniaku to jedna z najskuteczniejszych metod wykrywania wycieku tego trującego gazu.

Sonda detekcji amoniaku JUMO

Elektroda amoniaku JUMO to urządzenie, które służy do wykrywania wycieków amoniaku w roztworach ciekłych w instalacjach chłodniczych oraz innych miejscach, w których używany jest ten gaz. Zasada działania sensora opiera się na pomiarze stężenia amoniaku w roztworze poprzez zmianę pH elektrolitu, który znajduje się w sondzie amoniakalnej.

Budowa sensora składa się z elektrody pH i elektrody odniesienia, umieszczonych w elektrolicie oddzielonym od badanego medium membraną PTFE. Gdy amoniak przenika przez membranę, zmienia pH elektrolitu, co jest mierzone przez elektrodę pH.

Zależność pH od stężenia amoniaku w roztworze jest dobrze udokumentowana i pozwala na precyzyjne wykrywanie jego obecności, co jest szczególnie przydatne w pomiarach gazów toksycznych. JUMO zastosowało specjalną membranę z PTFE jako element chroniący sensor przed wilgocią, co zapewnia jego dłuższą żywotność i niezawodność.

Detektory amoniaku JUMO mogą być wykorzystywane do pomiaru zawartości amoniaku w cieczach w chłodniach, laboratoriach oraz systemach klimatyzacyjnych. W większości aplikacji nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu i ten samodzielny czujnik gazów palnych jest wystarczający.

Detektor amoniaku JUMO – zalety

Detektor amoniaku JUMO to narzędzie, które umożliwia szybkie i niezawodne wykrywanie wycieków amoniaku w różnych rodzajach instalacji, w tym także w instalacjach chłodniczych. W porównaniu z innymi metodami pomiaru, detektor JUMO oferuje wiele zalet.

Konstrukcja detektora – prosta wymiana membrany

Jedną z największych zalet detektora amoniaku JUMO jest prosta wymiana membrany, co pozwala na szybką i łatwą wymianę uszkodzonej membrany bez konieczności wizyty u specjalisty. Detektor JUMO jest wyposażony w gotowe nakładki membranowe, które są łatwe do zamontowania bez konieczności wymiany całego detektora i zapewniają niezawodność i dokładność pomiarów.

Możliwość zastosowania w różnych rodzajach instalacji

Inną ważną zaletą detektora amoniaku JUMO jest możliwość zastosowania w instalacjach chłodniczych oraz w analizatorach laboratoryjnych. Detektor JUMO pozwala na szybkie i dokładne wykrywanie wycieków amoniaku, co ma kluczowe znaczenie w przypadku instalacji chłodniczych, gdzie wyciek amoniaku może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dokładność

Dodatkowo, elektroda amoniaku JUMO działa na zasadzie zależności pH od stężenia amoniaku w roztworze, co pozwala na dokładne i selektywne wykrywanie amoniaku, nawet w przypadku jego niskiego stężenia. Membrana PTFE, która chroni sensor przed wilgocią, również wpływa na dokładność pomiarów oraz na trwałość i niezawodność detektora.

W skrócie, detektor amoniaku JUMO oferuje wiele zalet, w tym prostej wymiany membrany, gotowych nakładek membranowych, a także możliwość zastosowania w różnych rodzajach instalacji i analizatorach laboratoryjnych.

Przykład zastosowania detektora amoniaku JUMO w chłodni amoniakalnej. Pomiar detektora wyświetlany jest na przetworniku JUMO AQUIS 500 pH

Sonda amoniaku – kalibracja

Ważna jest również konserwacja i kalibracja elektrody amoniakalnej. Membrana czujnika może się zatkać lub zanieczyścić, co prowadzi do niedokładnych wyników. Aby temu zapobiec, konieczna jest częsta kalibracja i czyszczenie elektrody amoniakalnej. Proces kalibracji polega na zanurzeniu elektrody amoniakalnej w roztworze wzorcowym o znanym stężeniu i dostosowaniu urządzenia do odzwierciedlenia prawidłowych wartości.

Przetwornik / regulator wartości pH, redox i amoniaku JUMO AQUIS 500 pH świetnie współpracuje z detektorem amoniaku JUMO. Urządzenie to musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania

Detektor amoniaku – podsumowanie

Detektor gazów toksycznych JUMO to skuteczne narzędzie do wykrywania wycieków amoniaku, które jest często stosowane w instalacjach chłodniczych. Zasada działania tego sensora polega na pomiarze zmiany pH elektrolitu spowodowanej dyfuzją amoniaku przez hydrofobową membranę. Membrana PTFE skutecznie chroni sensor przed wilgocią, co wpływa na jego długotrwałą i niezawodną pracę.

Jedną z największych zalet detektora amoniaku JUMO jest prosta wymiana membrany, a także gotowe nakładki membranowe. Dzięki temu korzystanie z tego urządzenia jest wygodne i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Detektor amoniaku JUMO znajduje zastosowanie nie tylko w instalacjach chłodniczych, ale także w analizatorach laboratoryjnych.

Podczas stosowania detektora amoniaku JUMO w instalacjach chłodniczych należy pamiętać o regularnej konserwacji i przeglądach, co pozwoli na zachowanie jego sprawności i skuteczności. W przypadku wykrycia wycieku amoniaku, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.