czujniki temperatury 4-20 mA
PRODUKTY

Analogowe sygnały wyjściowe czujników 4-20 mA

Analogowy sygnał wyjściowy 4-20 mA dominuje w przemyśle sterowania procesami. Dzięki temu wpisowi poznasz jego zasady działania oraz zalety i wady, co pozwoli Ci na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących sterowania procesem.

Sygnały wyjściowe czujników pomiarowych

We współczesnym świecie, który nie istniałby w obecnej formie bez sterowania procesami, istnieje niezliczona liczba różnych typów wejść procesowych. Jednym z rodzajów są sygnały analogowe, które występują w takich urządzeniach jak m.in. termopary i rezystancyjne czujniki temperatury. Kolejnym są sygnały cyfrowe, dzięki którym możliwa jest dokładna kontrola zmiennych procesowych i wyświetlanie danych.

Jednak to sygnały analogowe, w szczególności 4-20mA, są obecnie dominującym typem wejścia w branżach wymagających sterowania procesem. Są często stosowane w transmisji takich wartości jak temperatura, ciśnienie, wilgotność czy przepływ.

Czujniki analogowe i cyfrowe

Wyróżniamy dwa rodzaje czujników ze względu na sygnał:

 • cyfrowe – nieciągły, dyskretny sygnał napięciowy. Wysyłają informacje w postaci bitów.

 • analogowe – ciągły sygnał. Przekształcają niezwiązane z elektrycznością parametry środowiskowe na sygnał elektryczny.

Pętla prądowa 4..20 mA

Pętla prądowa (current loop) 4-20 mA to prosta, analogowa metoda przesyłania informacji z czujników.

Elementy składające się na pętlę prądową:

 • Czujnik – układ, który przetwarza mierzoną wartość fizyczną na elektryczną.

 • Przetwornik pętli prądowej/nadajnik – przetwarza sygnał wyjściowy czujnika na sygnał prądowy zgodny z standardem pętli prądowej 4-20 mA.

 • Źródło napięcia stałego – najczęściej 24 V.

 • Pętla prądowa składająca się z przewodów połączeniowych. Mają one swoją rezystancję, która musi być uwzględniona w budżecie pętli prądowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku długich przewodów.

 • Odbiornik – urządzenie, które odbiera i odczytuje wyniki pomiarów.

 • Budżet pętli prądowej – do prawidłowego funkcjonowania pętli prądowej potrzebny jest jej dodatni budżet energetyczny. By ją obliczyć, musisz znać maksymalne wymagane natężenia prądu w pętli oraz poziom minimalnego napięcia zasilania lub rezystancji wszystkich elementów.

Wady i zalety pętli prądowej 4-20 mA

Zalety pętli prądowej 4-20 mA

 • standard w wielu branżach – łatwość połączenia

 • większa odporność na zakłócenia i szumy elektryczne w tle – zakłócenia elektromagnetyczne przekazywane są do linii sygnałowej jako sygnały napięciowe, dzięki czemu powodują nieznaczne zmiany prądu i oporności wejścia odbiornika

 • najprostsza opcja do podłączenia i skonfigurowania

 • mniejsze koszty konfiguracji – wykorzystuje mniej okablowania

 • najlepszy wybór przesyłania na duże odległości – prąd w pętli 4-20 mA nie ulega takiej degradacji jak napięcie w przypadku długich połączeń

 • proste wykrywanie usterek (np. czy przewód czujnika nie uległ uszkodzeniu) ze względu na to, że prąd 4 mA jest równy 0% mocy wyjściowej

Wady pętli prądowej 4-20 mA

 • duży pobór prądu w porównaniu z czujnikiem, który ma sygnał napięciowy

 • wymaga wzbudzenia napięciem o wartości co najmniej 10 VDC, przez co ograniczone są możliwości zasilania bateryjnego

 • pętle prądowe 4-20 mA mogą transmitować tylko jeden określony czujnik lub sygnał procesowy na pętlę.

  W przypadku aplikacji, w których istnieje wiele czujników lub wyjść procesowych, które muszą być przesyłane, wymagane jest zastosowanie wielu pętli

 • konieczne jest wykonanie dużej ilości okablowania w terenie, co może prowadzić do poważnych problemów z pętlami uziemienia, jeśli niezależne pętle prądowe nie są od siebie odpowiednio odizolowane

Uniwersalne wejścia w regulatorach kompaktowych JUMO

Większość kompaktowych sterowników JUMO posiada uniwersalne wejścia analogowe, do których podłączone są komponenty takie jak czujnik do rejestracji rzeczywistej wartości. W technice pomiarowej i sterowniczej transmisja zmierzonej wartości odbywa się za pomocą standardowych sygnałów. W tym celu stosowany jest głównie sygnał prądowy o natężeniu 4 do 20 mA, ale dostępne są również sygnały 0 do 20 mA, 2 do 10 V i 0 do 10 V. Grafika przedstawia przesyłanie informacji o wartości zmierzonego ciśnienia za pomocą sygnału o natężeniu 4-20 mA:

Przetwornik 4..20 mA – podłączenie i pomiary analogowe

Przedstawiony przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p20 zmierzył ciśnienie względne od 0 do 10 barów i przesyła tę informację do regulatora procesowego i programowego JUMO DICON touch za pomocą sygnału analogowego od 4 do 20 mA. Uniwersalne wejście sterownika jest ustawione na 4 do 20 mA i skalowane na 0 do 10 barów. Wartość zmierzonego ciśnienia jest dostępna w regulatorze i wszystkie ustawienia odnoszą się do jednostki skalowanej (bar). Zasilacz zapewnia zasilanie napięciowe przetwornika ciśnienia.

Czujnik temperatury 4-20 mA

W JUMO posiadamy szeroką ofertę czujników z wyjściem analogowym 4 20 mA np. Czujnik temperatury Pt100 z wbudowanym przetwornikiem pętli prądowej 4 20ma JUMO E temp B.

Need more information?

When you got questions about temperature sensors, you can contact us and ask your questions through this form.

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.


Author

Ewelina Szmit - Marketing +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Technical Specialist

CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim - Sales and service manager CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim CN=Ralf Metschies,O=M. K. Juchheim

Comments

Please leave your comments through the form listed below. Your comments will be placed online after they have been approved through our pending process

Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.