More than sensors+automation
Znajdź

Tlen rozpuszczony

Optyczny pomiar tlenu rozpuszczonego

W naszym portfolio urządzeń dedykowanych różnego rodzaju właściwościom fizykochemicznym cieczy oferujemy również wysoce precyzyjne cyfrowe czujniki do pomiaru tlenu rozpuszczonego bazujące na metodzie luminescencji. Rozwiązania te znajdują swoje zastosowanie m.in. w hodowli ryb, w tym w wysoce specjalizowanych zakładach akwakultury w przypadku których utrzymanie właściwych parametrów wody jest czynnikiem kluczowym. Zastosowanie sondy do pomiaru optycznego tlenu serii ecoLine O-DO oraz/lub sondy do pomiaru mętności serii ecoLine NTU i połączenie ich z wskaźnikiem / regulatorem serii JUMO AQUIS 500 RS gwarantuje optymalne efekty pomiarowe, pozwala na zoptymalizowanie wydajności i zredukowanie do minimum potrzeby konserwacji punktów pomiarowych.
Oferowane przez nas cyfrowe czujniki pomiarowe, jak sama nazwa wskazuje bazują na metodzie optycznej połączonej z cyfrowym przetwarzaniem sygnału. Rejestracja mierzonych wartości i kompensacja oddziałujących czynników realizowane są poprzez elektronikę zabudowaną w głowicach czujników. Zastosowany software umożliwia zapisanie danych z ostatnich pięciu kalibracji.
Wśród zalet optycznych czujników do pomiarów tlenu rozpuszczonego JUMO wymienić należy przede wszystkim brak konieczności ich lokalnego kalibrowania, które może zostać przeprowadzone z wyprzedzeniem, np. w laboratorium. Tak skalibrowane czujniki są od razu gotowe do użycia w docelowej aplikacji. Cyfrowa transmisja sygnału do regulatora serii JUMO Aquis 500 RS następuje za pośrednictwem protokołu Modbus RTU i zapewnia bezproblemowy i wysoce precyzyjny pomiar.