More than sensors+automation
Znajdź

Konduktywność

Zarówno przy odsalaniu wody morskiej, jak i monitorowaniu jakości wody ultraczystej, stacjach CIP i różnego rodzaju aplikacjach związanych m.in. z przemysłem spożywczym, pomiar przewodności i konduktywności odgrywa jedną z głównych ról w obecnych tam procesach.

Seria indukcyjnych urządzeń do pomiaru przewodności JUMO CTI-500 oraz CTI-750 od lat zapewnia nam renomę najlepszych rozwiązań pomiarowych w opinii użytkowników z rożnych branż przemysłu i wszystkich szczebli procesów produkcyjnych.
Konsekwentna dbałość o detale, materiały i komponenty oraz spełnianie wymogów higienicznych to cechy dystynktywne naszych indukcyjnych sond i przetworników przewodności.

Portofolio rozwiązań dedykowanych pomiarom przewodności to również serie kondukcyjnych i indukcyjnych czujników JUMO ecoLine/BlackLine/tecLine oraz przetworniki pomiarowe/przekaźniki serii JUMO ecoTRANS Lf 01/02/03.

Czujniki i sondy przewodności sygnowane logo JUMO to gwarancja precyzyjnych pomiarów szyta na miarę Waszych potrzeb!