In 4 Schritten zum perfekten Angebot

blue dot

1

Stellen Sie uns eine Aufgabe zum lösen, wir helfen Ihnen diese zu konkretisieren.

Hiermit werden Sie in die Lage versetzt, die Aufgabenstellung noch besser skizzieren zu können.

blue dot

2

Flyer verteilen andere - Wir stellen Ihnen echte Techniker für Ihre Fragen und Aufgaben zur Seite.

Damit profitieren Sie schon von Beginn an.

blue dot

3

Innerhalb der nächsten 48 Stunden erhalten Sie ein unverbindliches Angebot von uns.

Damit verkürzen wir Ihre Wartezeit.

blue dot

4

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, kommen wir gerne bei Ihnen persönlich vorbei und besprechen alle weiteren Details.

Damit Sie individuelle Betreuung genießen.

Gesprächstermin vereinbaren

Thomas Reus

Branchenmanager Erneuerbare Energien

Telefon:

0661 6003 336 Jetzt Gesprächstermin vereinbaren

Możliwości ciepła geotermalnego

Wykorzystanie niewykorzystanej energii

Energia geotermalna to ciepło zmagazynowane w dostępnej części skorupy ziemskiej. Nazywana jest również energią cieplną. Można ją wykorzystać na różne sposoby. Do ogrzewania, chłodzenia, a także do wytwarzania energii elektrycznej. Zasada działania opiera się na rurociągu, który jest zagłębiony w ziemi i przez większość czasu zawiera słony płyn. Jest on ogrzewany przez energię cieplną ziemi. Na powierzchni ciepło jest następnie przekazywane przez wymiennik ciepła do wody technologicznej, która jest później wykorzystywana do ogrzewania.

Zasada wytwarzania energii geotermalnej

Instalacja geotermalna

Zakład geotermalny z zaawansowaną technologią

Duży czy mały wynik jest obiecujący

Oprócz temperatury, która jest najważniejszą zmienną pomiarową w systemie geotermalnym, istotną rolę odgrywa również ciśnienie. Wynika to z faktu, że zarówno rurociągi, jak i sam wymiennik ciepła muszą być regularnie sprawdzane pod kątem szczelności. Aby zapewnić, że żadna z solankowych cieczy nie dostanie się do gruntu, wód gruntowych lub nawet wody technologicznej. W zależności od tego, czy odwierty znajdują się blisko powierzchni, czy też na dużej głębokości, prędkość przepływu cieczy solankowej może również odgrywać rolę w kontekście efektywności ekonomicznej.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Dies ist ein Pflichtfeld.
Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Wpisz nazwę swojej firmy.
Pole obowiązkowe. Proszę wpisać nazwę ulicy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać kod pocztowy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać miasto.
Proszę wybrać opcję
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.

Dołożymy starań aby odpowiedź na Twoje zapytanie była możliwie najbardziej satysfakcjonująca. Zebrane w tym kontekście dane będą przez nas przechowywane. W celu sprawnego rozpatrzenia Państwa zapytania konieczne jest wypełnienie wszystkich dostępnych pól (tylko pola oznaczone * są obowiązkowe). Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie celem przetworzenia zapytania w ramach procesu biznesowego. W szczególności nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.