definicja, metoda pomiaru, przykłady zastosowania

Ciśnienie różnicowe

Różnica pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia bezwzględnego p1 i p2 nazywana jest różnicą ciśnień Δp. Jest ona często wykorzystywana w aplikacjach technicznych do celów kontrolnych.

Zasada pomiaru ciśnienia różnicowego

Na rysunku przedstawiono sposób działania czujnika ciśnienia różnicowego.

Oznaczenia:

  • p1 – ciśnienie procesowe 1
  • p2 – ciśnienie procesowe 2
  • Δp - różnica ciśnień (ciśnienie różnicowe)

Rys. 1 Schematyczny schemat czujnika różnicy ciśnień

Przykłady zastosowania pomiaru różnicy ciśnień


Monitorowanie filtrów w systemach wentylacyjnych

W systemach wentylacyjnych różnica ciśnień może być wykorzystana do określenia stopnia zanieczyszczenia filtra. Mierzone jest wówczas ciśnienie przed i za filtrem. Im bardziej zanieczyszczony jest element filtrujący, tym większy jest opór dla przepływającego przez niego medium.

Pomiar natężenia przepływu – przepływomierze zwężkowe (kryzowe)

Powszechnym zastosowaniem pomiaru różnicy ciśnień jest pomiar natężenia przepływu w rurociągach. Ta metoda pomiaru wymaga zainstalowania w rurze kryzy – zwężki pomiarowej. Są one dostępne w różnych wersjach. Zmniejszają one lokalnie przekrój poprzeczny rury. Powoduje to wzrost prędkości przepływu w punkcie zwężenia, co z kolei przekłada się na zmianę ciśnienia statycznego. Przyłącza do pomiaru ciśnienia znajdują się bezpośrednio przed i za zwężką. Różnica ciśnień jest zatem pośrednią miarą natężenia przepływu.

Różnica ciśnień jest zatem pośrednią miarą natężenia przepływu.

Oznaczenia:

  • P1 stat – ciśnienie statyczne przed zwężką
  • P1 stat – ciśnienie statyczne za zwężką
  • Δp – różnica ciśnień (pośrednia miara natężenia przepływu)

Rys. 2 Przetwornik różnicy ciśnień ze spadkiem ciśnienia statycznego