Czujnik z platynowym chipem w wykonaniu SMD na płytce drukowanej

Czujnik z platynowym chipem w wykonaniu SMD na płytce drukowanej

JUMO Platynowe chipowe czujniki temperatury

W WYKONANIU SMD ZGODNIE Z NORMĄ DIN EN 60751

Temperatura jest jedną z najważniejszych zmiennych podlegających rejestracji i regulacji w wielu gałęziach przemysłu. Aplikacje przemysłowe, w których dokonywany jest pomiar temperatury, obejmuje nie tylko technologie związane z obróbką metali i przetwórstwo spożywcze, ale również regulację procesów w instalacjach klimatyzacji przestrzeni biurowych i mieszkalnych oraz wiele innych.

Wysokiej jakości styki lutownicze i procesy dla najlepszych połączeń

W zastosowaniach przemysłowych punkt pomiarowy jest zazwyczaj w znacznej odległości od miejsca wskazania. Ze względu na możliwe wysokie temperatury obiektu nie stosuje się termometrów ze wskazaniem bezpośrednim. Termometry ze wskazaniem bezpośrednim mogłyby ulegać zniszczeniom. Taka sytuacja niejako wymusiła zastosowanie czujnika, który wartość temperatury interpretuje na podstawie zmian rezystancji. Taką funkcją charakteryzują się rezystancyjne czujniki temperatury wyposażone w rezystory termometryczne, umożliwiające bezpośredni pomiar temperatury. W zastosowaniach, w których bezpośredni kontakt czujnika z procesem podlegającym pomiarowi jest niemożliwy, stosuje się pirometry, które rejestrują promieniowanie cieplne.

Zasada działania czujników rezystancyjnych

Elementem pomiarowym czujników rezystancyjnych RTD są rezystory termometryczne. Charakterystyka pracy i zakres pomiarowy tych rezystorów wynika ze zmiany rezystancji przewodnika wraz ze wzrostem lub stadkiem temperatury. Parametrem wskazującym na charakter pracy danego rezystora to współczynnik temperaturowy. Dodatnia wartość współczynnika wskazuje na wzrost rezystancji czujnika wraz ze wzrostem temperatury. Ujemna zaś, na spadek oporności wraz ze spadkiem temperatury. Rezystory termometryczne składają się z takich materiałów jak: platyna, nikiel, iryd lub miedź. Najczęściej stosowanymi czujnikami są te z zainstalowanym rezystorem wykonanym z platyny. Zastosowanie platyny wynika z jej obojętności chemicznej, która zmniejsza ryzyko tworzenia tlenków na powierzchni i związków chemicznych z innymi materiałami i tym samym błędnych wskazań. Co więcej, produkty wyposażone w rezystor platynowy wyróżniają się wyjątkowo długą stabilnością i stosunkowo łatwą obróbką. Jego właściwości są szczegółowo opisane w normie DIN EN 60 751. Norma określa, jaka jest klasa dokładności poszczególnych rodzajów rezystorów, a zawarta w normie tabela rezystancji przedstawia przebieg zmian oporności w zależności od temperatury.

Rezystory termometryczne Pt100, Pt500 i Pt1000

W rezystorach termometrycznych zmiana temperatury przedstawiana jest w postaci zmian rezystancji. W czujnikach platynowych wraz ze wzrostem temperatury wzrasta również rezystancja. Im większa zmiana rezystancji, tym dokładniejsza praca takiego czujnika. Jak wspomniano wyżej, największą popularność zyskały rezystory termometryczne wyposażone w platynę. Takie czujniki oznaczane są symbolem na przykład"Pt100", "Pt500" lub "Pt1000". Rezystory z oznaczeniem literowym "Pt" wskazane mają rodzaj zastosowanego materiału w tym przypadku platyna. Najbardziej rozpowszechniony jest czujnik temperatury Pt100. Jego rezystancja nominalna w temperaturze 0°C wynosi 100Ω. Charakterystyka pracy produktu "Pt100" wyróżnia się podstawową rozdzielczością. Większą rozdzielczością rezystancji wyróżniają się czujniki Pt500 i Pt1000, których rezystancja w 0°C wynosi odpowiednio 500Ω i 1000Ω.

Podłączenie elektryczne

Czujniki temperatury wyposażone w rezystory termometryczne zasilane są prądem stałym, najczęściej o wartości 1mA. Z prawa Ohma wynika, że przy stałym natężeniu prądu, zmiana rezystancji wywołuje zmiany napięcia. Właśnie te zmiany napięcia elektrycznego informują o temperaturze badanego obiektu. Jak wspomniano powyżej, informacja w postaci sygnału elektrycznego musi zostać przesłana do urządzenia wskazującego lub przetwarzającego, niekiedy na znaczne odległości. Standardowo czujnik Pt100 ma 2 wyprowadzenia w postaci przewodów przyłączeniowym. Niestety tego typu rozwiązanie jest wrażliwe na zmiany temperatury otoczenia. Aby temu zapobiec, najczęściej stosuje się układ 3 przewodowy.

Platynowe chipowe czujniki temperatury

Wykonanie SMD czujników platynowych pozwala na ich zautomatyzowany montaż na płytkach drukowanych. Takie wykonanie produktu i jego niewielkie rozmiary pozwalają na dużą gęstość montażu. Opatentowana technologia styków zapewnia doskonałe wyniki przebiegu procesu i wysoką odporność na cykle temperaturowe.

Platynowy chipowy czujnik temperatury w wykonaniu SMD na płytce drukowanej

Styki lutownicze zastosowane w czujnikach platynowych SMD są całkowicie pozbawione fosforu, siarki i innych zanieczyszczeń. Jest to warunek konieczny do uzyskania doskonałych połączeń lutowanych, ponieważ tylko w ten sposób mogą powstawać bardzo czyste fazy międzymetaliczne. Dzięki temu czujniki te mogą być stosowane w temperaturach do 250°C i bez trudu radzą sobie z procesami lutowania w temperaturach powyżej 300°C. Co więcej, mogą być poddawane obróbce różnymi metodami, takimi jak:

  •  Lutowanie za pomocą lutu bezołowiowego

  •  Lutowanie lutem ołowiowym

  •  Lutowanie wysokotemperaturowe (HMP)

  •  Lutowanie niskotemperaturowe (LMP)

  •  Ołów jako środek wiążący

  • Ultradźwiękowe łączenie przewodów 


Typy wykonania

PCS, PCF i PCF-B

Platynowe cienkowarstwowe czujniki temperatury są standardowo dostępne w 3 typach wykonania. Typy te różnią się jedynie konstrukcją styków lutowanych. Wykonanie PCS posiada styk po obu stronach na całym obwodzie (all-round contact), natomiast styk lutowniczy w wykonaniu PCF (flip chip) znajduje się z jednej strony. Dodatkowo istnieje wariant od (PCF-B) z wlutowaną, metalizowaną tylną ścianką.

Umów spotkanie

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Proszę wybrać opcję
Proszę wybrać opcję

Dołożymy starań aby odpowiedź na Twoje zapytanie była możliwie najbardziej satysfakcjonująca. Zebrane w tym kontekście dane będą przez nas przechowywane. W celu sprawnego rozpatrzenia Państwa zapytania konieczne jest wypełnienie wszystkich dostępnych pól (tylko pola oznaczone * są obowiązkowe). Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie celem przetworzenia zapytania w ramach procesu biznesowego. W szczególności nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.

Skontaktuj się z nami

Jan Peszyński

Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Telefon:

+48 71 339 32 84 Umów się na spotkanie już teraz!