Pomiar chloru w technice basenowej

Pomiar chloru

W celu zminimalizowania ilości niepożądanych produktów ubocznych podczas dezynfekcji panujące warunki fizyko-chemiczne (ilość chloru, temperatura, wartość pH) są odpowiednio regulowane. Ponadto możliwe jest np. cotygodniowe ustalanie zawartości środków dezynfekujących. W przypadku chloru, jego optymalna zawartość mieści się w przedziale od 0,3 do 0,6 mg/l (chlor wolny). W tego typu zadaniu pomiarowym szczególnie sprawdzają się amperometryczne czujniki wolnego chloru, dwutlenku chloru i ozonu wraz z przetwornikiem/regulatorem JUMO AQUIS 500 AS.

Dane procesowe
wolny chlor 0,3 do 0,6 mg/l

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru chloru

Pływanie dla zdrowia

Odpowiednio dozowany środek dezynfekujący dzięki precyzyjnemu pomiarowi chloru

Centralnym zadaniem techniki pomiarów i regulacji w basenach jest dezynfekcja wody. Tutaj, obok ogólnej jakości wody (napięcie redox i wartość pH), monitorowane jest również stężenie wolnego chloru. Pozwala to na precyzyjne dozowanie środka dezynfekującego, co oznacza, że osoby pływające mogą cieszyć się kąpielą bez ryzyka podrażnienia skóry lub oczu.

Odpowiednio dozowany środek dezynfekujący dzięki precyzyjnemu pomiarowi chloru

Centralnym zadaniem techniki pomiarów i regulacji w basenach jest dezynfekcja wody. Tutaj, obok ogólnej jakości wody (napięcie redox i wartość pH), monitorowane jest również stężenie wolnego chloru. Pozwala to na precyzyjne dozowanie środka dezynfekującego, co oznacza, że osoby pływające mogą cieszyć się kąpielą bez ryzyka podrażnienia skóry lub oczu.