Pomiar chloru w technice basenowej

Pomiar chloru

W celu zminimalizowania ilości niepożądanych produktów ubocznych podczas dezynfekcji panujące warunki fizyko-chemiczne (ilość chloru, temperatura, wartość pH) są odpowiednio regulowane. Ponadto możliwe jest np. cotygodniowe ustalanie zawartości środków dezynfekujących. W przypadku chloru, jego optymalna zawartość mieści się w przedziale od 0,3 do 0,6 mg/l (chlor wolny). W tego typu zadaniu pomiarowym szczególnie sprawdzają się amperometryczne czujniki wolnego chloru, dwutlenku chloru i ozonu wraz z przetwornikiem/regulatorem JUMO AQUIS 500 AS.

Dane procesowe
wolny chlor 0,3 do 0,6 mg/l

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru chloru

Pływanie dla zdrowia

Odpowiednio dozowany środek dezynfekujący dzięki precyzyjnemu pomiarowi chloru

Centralnym zadaniem techniki pomiarów i regulacji w basenach jest dezynfekcja wody. Tutaj, obok ogólnej jakości wody (napięcie redox i wartość pH), monitorowane jest również stężenie wolnego chloru. Pozwala to na precyzyjne dozowanie środka dezynfekującego, co oznacza, że osoby pływające mogą cieszyć się kąpielą bez ryzyka podrażnienia skóry lub oczu.