Monitorowanie wartości pH w studniach wody gruntowej

Pomiar wartości pH

Jednym z najważniejszych parametrów, jeśli chodzi o jakość wody, jest jej wartość pH. Dla wody pitnej wartość pH nie powinna być niższa niż 6,5 i wyższa niż 9,5. Pomiar wartości pH odbywa się już wewnątrz studni, ponieważ ma ono również decydujące znaczenie dla procesów uzdatniania wody pitnej.

Dane procesowe
Wartość pH 6,5 – 9,5

Nasze rozwiązanie dla pomiaru wartości pH

Pomiar pH w studni

Przy uzdatnianiu wody pitnej niezbędna jest znajomość jej wartości pH

Aby od samego początku zagwarantować jakość wód gruntowych i umożliwić sprawny przebieg procesów uzdatniania wody pitnej, wartość pH wody w studni może być precyzyjnie mierzona przy użyciu elektrod pH serii JUMO tecLine wraz z przetwornikiem/regulatorem wartości pH JUMO AQUIS 500.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83