Pomiar poziomu za pomocą sondy poziomu i wskaźnika/regulatora

Pomiar poziomu

Oczywistym jest, że poziom w zbiornikach magazynujących wodę musi być monitorowany, aby zapobiec jej przelaniu. Z kolei puste zbiorniki mogłyby spowodować przerwy w dostawie wody, co mogłoby mieć poważne konsekwencje. Niezawodny pomiar poziomu zapewnia zatem stały dostęp do wody.

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru poziomu

NO PRODUCTITEMLIST

Zawsze wystarczająca ilość wody w zbiorniku

JUMO zapewnia nieprzerwany dostęp do wody

Do pomiaru poziomu w zbiorniku magazynującym wodę JUMO oferuje sondy poziomu w połączeniu ze wskaźnikiem lub regulatorem. Hydrostatyczna sonda poziomu JUMO MAERA S26 niezawodnie mierzy poziom i wysyła odpowiedni sygnał standardowy do wskaźnika JUMO di 308. Zmierzone wartości, które muszą zostać zweryfikowane, mogą być również rejestrowane, archiwizowane i analizowane w sposób łatwy i zabezpieczony przed manipulacją przy użyciu rejestratora ekranowego JUMO LOGOSCREEN.

Twoja osoba kontaktowa

NO CONTACT PERSON