Pomiar konduktywności w instalacji sedymentacyjnej

Pomiar konduktywności

Przewodność elektryczna jest ważnym wyznacznikiem jakości wody pitnej. Dlatego też jest ona mierzona podczas procesu sedymentacji. W tym przypadku możliwe jest zastosowanie 2 różnych kombinacji celek konduktywności oraz przetworników/regulatorów.

Nasze rozwiązanie do pomiaru konduktywności

Optymalne warunki do sedymentacji

Pomiar konduktywności gwarantuje najwyższą jakość wody

JUMO posiada w ofercie dwuelektrodowe celki konduktywności serii JUMO tecLine CR lub, alternatywnie, celki czteroelektrodowe. Również w przypadku przetworników/regulatorów, istnieje możliwość wyboru pomiędzy urządzeniami jedno- lub wielokanałowymi, np. w celu jednoczesnej regulacji i rejestracji temperatury.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83