Pomiar poziomu za pomocą sondy poziomu i wskaźnika/regulatora

Pomiar poziomu

Aby procesy zachodzące w poszczególnych basenach instalacji flokulacyjnej mogły przebiegać bez zakłóceń, należy utrzymać w nich określony poziom. Dzięki temu, po zakończeniu jednego procesu, woda może przepływać do kolejnego zbiornika.

Nasze rozwiązanie do pomiaru poziomu

Zawsze odpowiednia ilość wody w instalacji flokulacyjnej

Urządzenia JUMO zabezpieczają proces flokulacji

Pomiar poziomu w instalacji flokulacyjnej odbywa się za pomocą hydrostatycznej sondy poziomu JUMO MAERA F27. Wskaźnik lub regulator JUMO di 308 dla sygnałów standardowych wyświetla mierzoną wartość. Umożliwia to łatwe monitorowanie i kontrolę poziomu, co zapewnia optymalny przebieg procesów w instalacji flokulacyjnej.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83