Sterowanie mocą w piecu komorowym z urządzeniami JUMO

Sterowanie mocą

Maksymalna temperatura, jaką można osiągnąć podczas ogrzewania pieców przemysłowych zasilanych elektrycznie - takich jak piece do hartowania obudów, elektryczne piece łukowe lub piece do wytapiania - zależy od rodzaju stosowanych źródeł ciepła. JUMO oferuje przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy odpowiednie do obciążeń rezystancyjnych i rezystancyjno-indukcyjnych. Wysokotemperaturowe elementy grzejne wykonane z węglika krzemu lub dwukrzemku molibdenu mogą być sterowane tak samo jak krótko-, średnio- i długofalowe promienniki podczerwieni. Sterowniki tyrystorowe posiadają ograniczniki prądu i opcjonalne algorytmy sterowania zapewniające stałą moc wyjściową.

Nasz rozwiązania w zakresie sterowania mocą

Pełna moc pod kontrolą

Tyrystorowe sterowniki mocy JUMO

Do bezstykowego przełączania obciążeń zmiennoprądowych wymagane są sterowniki mocy (jedno- lub trójfazowe), jak to ma miejsce np. w piecach komorowych. Do zalet sterowników mocy JUMO należy dostęp do wszystkich danych procesowych w celu szybkiego przeglądu stanu maszyny, przewidywanie konserwacji dzięki zintegrowanym systemom diagnostycznym oraz pełny dostęp do stanu urządzenia. Inne zalety to kompaktowa budowa oraz monitorowanie obciążenia w celu wykrycia jego częściowej awarii lub zwarcia obciążenia - za pomocą funkcji "Teach-In".

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86