Oczyszczanie ścieków

Na statkach w instalacjach oczyszczania ścieków stosowane są procesy membranowe lub biologiczne. Aby zapobiec przelewaniu konieczny jest tutaj precyzyjny pomiar poziomu,. Ponadto w celu sprawdzenia jakości wody przed i po uzdatnianiu wody monitorowana jest wartość pH i przewodność. Dzięki rozwiązaniom JUMO można mierzyć, kontrolować i rejestrować cały proces oczyszczania ścieków.

Rekomendowane rozwiązania dla Twojej aplikacji

Pomiary, regulacja i rejestracja

Skuteczne oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń JUMO

Dzięki sondom poziomu, czujnikom przewodności i pH oraz centralnej jednostce JUMO AQUIS touch P, JUMO oferuje kompletny system pomiarowy, regulacyjny i kontrolny dedykowany do oczyszczania ścieków. Zintegrowana funkcja rejestracji zapisuje mierzone wartości, dzięki czemu oczyszczanie ścieków może być monitorowane, optymalizowane i dokumentowane. Zastosowana technika pomiarowa i kontrolna została zatwierdzona do eksploatacji na statkach.