Produkcja wody pitnej na statku z urządzeniami JUMO

Monitorowanie ciśnienia

Ze względu na wysokie zasolenie wody morskiej, do procesu odwróconej osmozy wymagane jest ciśnienie od 60 do 80 barów. Aby zapewnić bezpieczną pracę systemu, należy regularnie monitorować ciśnienie. Do tego zadania przeznaczony jest przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C18 SW, specjalizujący się w słonej wodzie.

Dane procesowe
Ciśnienie 60 – 80 bar

Nasze rozwiązania do monitorowania ciśnienia

Zawsze pod ciśnieniem

Niezawodny monitoring ciśnienia w instalacji odsalania

Aby proces odwróconej osmozy przebiegał optymalnie, uzdatniana woda słona musi być wprowadzana pod wysokim ciśnieniem. Przetwornik JUMO MIDAS C18 SW z certyfikatem DNV-GL, opracowany do stosowania z wodą słoną, zapewnia optymalne ciśnienie dla odwróconej osmozy.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86