Zapewnienie jakości wody w zbiornikach wody balastowej

Kontrola jakości wody

Podczas uzdatniania wody balastowej konieczne jest monitorowanie jej jakości. W tym celu zapisywana jest zarówno wartość pH, jak i przewodność. Mierzony jest również wolny chlor, aby móc kontrolować dezynfekcję wody balastowej. Dzięki rozwiązaniom JUMO można mierzyć, kontrolować i rejestrować wszystkie zadania związane z oczyszczaniem wody balastowej.

Nasze rozwiązania zapewniające odpowiednią jakość wody

Ochrona ekosystemów wodnych na całym świecie

Niezawodny pomiar wartości pH, przewodności i wolnego chloru

Czujniki JUMO do analizy cieczy niezawodnie mierzą wartość pH, przewodność i zawartość wolnego chloru w wodzie balastowej. W ten sposób można zapewnić spełnienie wymagań normy wody balastowej w odniesieniu do ogólnej jakości wody, zawartości soli, a przede wszystkim proporcji wirusów i mikroorganizmów. Skuteczne uzdatnianie wody balastowej może być również kontrolowane za pomocą technologii JUMO i rejestrowane w celu weryfikacji.

Dowiedz się więcej o regulacji i rejestracji!

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86