Schemat tankowca z techniką pomiarową

Pomiar temperatury

W zbiornikach gazu i ropy naftowej temperatura musi pozostać stała i dlatego wymaga ciagłego monitorowania. Ropa naftowa jest transportowana w temperaturze 50 °C, skroplony gaz ziemny (LPG) pod ciśnieniem (10 barów) w temperaturze pokojowej, a skroplony gaz ziemny (LNG) w temperaturze około -160 °C. Aby móc monitorować ciśnienie w zbiorniku wewnętrznym w tak niskich temperaturach, poprzez przewody parowania gaz jest podgrzewany do - 40 °C zanim dotrze do przetwornika ciśnienia.

Dane procesowe
Temperatura ropy naftowej 50 °C
Temperatura gazu płynnego (LPG) 20 °C przy 10 bar
Temperatura ciekłego gazu ziemnego (LNG) -161 do -164 °C
Temperatura ciekłego gazu ziemnego (LNG) dla przetwornika ciśnienia -40 °C

Nasze urządzenia do pomiaru temperatury

Maksymalne bezpieczeństwo na lądzie i na morzu

Nasze rozwiązanie do pomiaru temperatury w zbiornikach gazu i ropy naftowej

Dzięki czujnikom temperatury RTD i termostatom, które posiadają dopuszczenia zarówno dla przemysłu stoczniowego, jak i Ex, JUMO oferuje optymalne rozwiązanie do pomiaru temperatury w zbiornikach gazu i ropy na statkach. Szczególnie w przypadku gazu płynnego, wzrost temperatury może mieć katastrofalne skutki. Odparowanie prowadzi do powstania nadciśnienia w zbiorniku i ewentualnego wybuchu. Dlatego dokładne monitorowanie i kontrola odparowania skroplonego gazu ziemnego jest niezbędna do pomiaru ciśnienia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86