Instalacja grzewcza na pokładzie statku

Pomiar poziomu

W systemach grzewczych i klimatyzacyjnych ciecze - zwykle woda - są wykorzystywane do przenoszenia ciepła lub zimna. Poziom napełnienia systemu musi być stale monitorowany, tak aby w systemie zawsze znajdowała się wystarczająca ilość cieczy i aby w razie potrzeby nie wymagało jej zbyt dużego uzupełniania. Zastosowano tu niezawodny przełącznik pływakowy z naczyniem referencyjnym.

Nasze rozwiązanie do pomiaru poziomu

Niezawodny pomiar poziomu z JUMO NESOS

Zawsze optymalna ilość cieczy w systemie

Do monitorowania poziomu w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych na statkach, przełącznik pływakowy JUMO NESOS R03 LS oferuje nie tylko odpowiednie dopuszczenie DNV GL, ale również elastyczną instalację i bezobsługową strukturę urządzeń dzięki zbiornikowi referencyjnemu. Gwarantuje to, że w systemie zawsze znajduje się wystarczająca ilość cieczy.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86