Klimatyzacja

Nowoczesne systemy klimatyzacji są odpowiedzialne za generowanie zarówno wysokich, jak i niskich temperatur w kabinach pasażerskich. Ogrzewanie powietrzem, gorącą wodą czy konwekcyjne są często wykorzystywane do wspomagania systemu klimatyzacji. W związku z tym monitorowanie ciśnienia i temperatury jest tu szczególnie ważne.

Rekomendowane rozwiązania do Twojej aplikacji

Przegląd prospektów dla przemysłu kolejowego

Przyjemne warunki podczas podróży dzięki technologii pomiarowej JUMO

Nasze rozwiązania w zakresie technologii klimatyzacji kolejowej

Urządzenia JUMO są od dawna stosowane w technice grzewczej i klimatyzacyjnej. W branży kolejowej stałe drgania i wstrząsy generowane przez ruch są największym wyzwaniem dla techniki pomiarów i regulacji. Firma JUMO opracowała czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia właśnie dla tego typu zastosowań. O tym, że spełniają one wysokie wymagania techniki kolejowej, świadczą odpowiednie dopuszczenia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83