Piec ciągły

Płynny przebieg procesu jest niezbędny, zwłaszcza gdy produkty przemieszczają się, dosłownie nieprzerwanie przez złożone linie produkcyjne. W związku z tym piece ciągłe muszą mieć dokładnie określony profil temperaturowy, aby zagwarantować bezproblemowe procesy odpuszczania. Dokładne monitorowanie i kontrola temperatury, jak również technika bezpieczeństwa są zatem kluczowymi elementami pieców.

Nasze rozwiązania do przemysłowych pieców ciągłych

Nieprzerwane procesy cieplne

Kompleksowe rozwiązanie JUMO dla pieców ciągłych

Od termopar, technologii bezpieczeństwa i rozwiązań dla testów SAT i TUS, aż po system automatyzacji z tyrystorowymi sterownikami mocy - JUMO może dostarczyć Państwu wszystkie niezbędne urządzenia do pieca ciągłego, aby procesy termiczne przebiegały w sposób optymalny i niezawodny - spełniając jednocześnie odpowiednie normy jakościowe.

Kompleksowe rozwiązanie JUMO dla pieców ciągłych

Od termopar, technologii bezpieczeństwa i rozwiązań dla testów SAT i TUS, aż po system automatyzacji z tyrystorowymi sterownikami mocy - JUMO może dostarczyć Państwu wszystkie niezbędne urządzenia do pieca ciągłego, aby procesy termiczne przebiegały w sposób optymalny i niezawodny - spełniając jednocześnie odpowiednie normy jakościowe.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Jan Peszyński +48 71 339 32 84 +48 71 339 32 84