Klimatyzator/pompa ciepła schemat instalacji pomiarowej JUMO

Rejestracja

Od kilku dziesięcioleci specjalizujemy się w produkcji elektronicznych rejestratorów ekarnowych. Technologię tą stosuj się również w technice klimatyzacyjnej. Dzięki naszym rejestratorom ekranowym można zapisywać różne mierzone wartości w sposób zabezpieczony przed manipulacją, a także wykorzystywać je do sterowania funkcjami, przeprowadzać ich ewaluację i archiwizację.

Rekomendowane produkty do rejestracji danych

NO PRODUCTITEMLIST

Dane pomiarowe zabezpieczone przed manipulacją

Nasze rozwiązanie w zakresie rejestracji danych

Seria JUMO LOGOSCREEN oferuje kompleksowe rozwiązanie dla zabezpieczonego przed manipulacją zapisu mierzonych wartości. Nasze rejestratory ekranowe umożliwiają wizualizację procesów, prezentację danych pomiarowych, ich ewaluację i archiwizację. Wyposażone są w funkcje matematyczne, logiczne i kontrolne. Cyfrowe interfejsy umożliwiają zdalny monitoring techniki klimatyzacyjnej.

Twoja osoba kontaktowa

NO CONTACT PERSON