Insert your Text here.

Insert your alternative text
SUCCESS STORY

Pomiar przepływu w instalacjach centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie jest zwykle generowane przez kogenerację. Jednoczesna produkcja energii i ciepła, dla których w zasadzie każde paliwo jest odpowiednie, zapewnia dużą elastyczność w odniesieniu do wytwarzania ciepła. "Pomiar przepływu" odgrywa ważną rolę w ciepłowniach. Jedna z najnowocześniejszych i czystych elektrowni w Europie wykorzystała w tym celu technologię JUMO.

Wyzwanie

W Austrii instalacja oczyszczania spalin filtruje ponad 90% azotu i dwutlenku siarki oraz prawie 100% pyłu z dymu. Wysoki poziom efektywności instalacji można między innymi przypisać zastosowaniu wymienników ciepła. W rurach kondensacyjnych wymiennika ciepła w elektrowni musi być stale mierzony przepływ i temperatura. Te dwie zmienne określają wydajność wymiennika ciepła. Aby zmierzyć przepływ, właściciel instalacji użył przepływomierza elektromagnetycznego od JUMO.

Rozwiązanie

W niektórych procesach i instalacjach technologicznych wymagane jest zachowanie bardzo długiego odcinka rury przed przepływomierzem, czasem sięgającego nawet 50 x DN rury, aby ustabilizować przepływ po przejściu przez zakręty, zawory lub zwężenia. Używając JUMO flowTRANS MAG S01, odcinek przed przepływomierzem wynosi tylko 3xDN.

Co jeśli woda ma przewodność właściwą 6,4 μS / cm, temperatura wynosi 65 °C? Dla przewodności <20 μS / cm na ogół stosuje się specjalne urządzenia, które mają silniejsze pole magnetyczne i wyższą częstotliwość próbkowania, aby zapewnić wiarygodny pomiar.

JUMO flowTRANS MAG S01w standardzie posiada cewki o bardzo silnym polu elektromagnetycznym, co zapewnia stabilny pomiar i spełnia wysokie wymagania Klienta bez konieczności zastosowania dużo droższych rozwiązań pomiarowych.


Rozwiązanie: JUMO flowTRANS MAG S01

Zysk klienta

Funkcja diagnostyczna zapewnia szybkie wykrywanie niepożądanych osadów na elektrodzie. Takie zanieczyszczenie jest powszechne, gdy przepływomierz pracuje w gorącej wodzie.

Pierwotne zastososowane przepływomierze ultradźwiękowe nie sprawdziły się w tej aplikacji. Ostatecznie, proste możliwości konfiguracji i doskonałe wyniki pomiarów przy niskiej przewodności medium sprawiły, że klient zdecydował się na użycie sensora JUMO flowTRANS MAG.


Nasz sukces to sukces klienta!