JUMO MTRON T W NOWEJ WERSJI SYSTEMU 05

System automatyki został ponownie ulepszony

Skalowalny system pomiarowy, sterowania i automatyzacji JUMO mTRON T jest obecnie z powodzeniem stosowany w wielu gałęziach przemysłu, a jednocześnie zawsze jest optymalizowany. Liczne ulepszenia zostały teraz połączone w nowej wersji systemu 05.

Przykładowo, dodano możliwość podglądu programu bezpośrednio w panelu wielofunkcyjnym systemu. Wcześniej było to możliwe tylko w programie Setup. W nowej wersji spersonalizowana rejestracja użytkownika może być teraz przeprowadzona za pomocą interfejsu. Jednym z takich przykładów jest karta chipowa RFID. Opcja ta zapewnia prosty i przejrzysty proces rejestracji oraz chroni system przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie. Maksymalnie można utworzyć 50 użytkowników i przypisać im różne profile.

Dodatkowo liczba styków procesowych w krokach procesowych została zwiększona z 16 do 64. W rezultacie proste i wszechstronne aplikacje mogą być tworzone w inżynierii procesowej bez znajomości programowania PLC. Dodatkowe warianty paneli operatorskich JUMO mTRON T mogą być podłączone poprzez aktualizację systemu CODESYS runtime.

Wiele ulepszeń wprowadzono również w programie Setup. I tak np. numery TAG zostały rozszerzone z 7 do 42 znaków, a liczba zmiennych analogowych, całkowitych i cyfrowych w obrębie jednostki centralnej (wartości wejściowe do komunikacji poprzez Fieldbus) została zwiększona z 64 do 128. Opis interfejsu Modbus został również rozszerzony. Kolejną nowością jest funkcja importu i kopiowania dla modułów wejść i wyjść. Kolejną nową funkcją jest oznaczenie dla funkcji monitorowania wartości granicznych, połączeń binarnych oraz funkcji matematycznych i logicznych.

Dzięki szerokiej rozbudowie systemu, JUMO mTRON T jest teraz jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb licznych użytkowników.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293