SILNA SIEĆ POWIĄZAŃ BIZNESU, NAUKI I POLITYKI

JUMO jest oficjalnym członkiem "Niemieckiego Partnerstwa Na Rzecz Wody"

Branża wodno-ściekowa jest dla JUMO bardzo ważna. Innowacyjne produkty i rozwiązania zapewniają czystą wodę pitną i oczyszczone ścieki na całym świecie. Aby jeszcze bardziej wzmocnić współpracę międzynarodową i zintensyfikować kontakty z nauką i badaniami, JUMO przystąpiło do "Niemieckiego Partnerstwa Na Rzecz Wody".

Do stowarzyszenia przystąpiło 350 prywatnych i publicznych firm z branży wodnej, a także stowarzyszenia branżowe i instytucje z sektora biznesu, nauki i badań. Inicjatywa ta, założona w 2008 r., jest wspierana przez pięć niemieckich ministerstw federalnych ds. środowiska, badań, rozwoju, gospodarki i spraw zagranicznych.

"Niemieckie Partnerstwo Wodne" łączy działania, informacje i innowacje niemieckiego sektora wodnego w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej gospodarki i badań na rynkach międzynarodowych. Sieć napędza innowacje i przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z wodą na całym świecie za pomocą dostosowanych, zintegrowanych i zrównoważonych podejść.

Dzięki swojej bogatej ofercie produktów JUMO wnosi istotny wkład w automatyzację i efektywność instalacji wodnych i ściekowych. Dzięki temu czujniki i technika pomiarowa JUMO do analizy poziomu, przepływu, ciśnienia i cieczy, jak również technika sterowania i rejestracji są stosowane na całym świecie w celu jeszcze lepszego i zrównoważonego wykorzystania tego cennego zasobu. JUMO korzysta przy tym z szerokiego zakresu usług oferowanych w ramach "Niemieckiego Partnerstwa Na Rzecz Wody".

Oznacza to na przykład, że członkowie stowarzyszenia są wspierani w ich wysiłkach zmierzających do nawiązania kontaktów komunikacyjnych i biznesowych za granicą. Jednocześnie na międzynarodowych sympozjach i konferencjach prezentowane są kompetencje i unikalne atuty niemieckiego przemysłu wodnego i badań naukowych.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293