NAGRODA ZA INNOWACYJNY SYSTEM POŁĄCZEŃ DLA CYFROWYCH CZUJNIKÓW STOSOWANYCH W ANALIZIE CIECZY

System JUMO digiLine otrzymuje nagrodę MessTec & Sensor Masters

Czasopismo branżowe "Messtec Drives Automation" przyznaje corocznie nagrodę MessTec & Sensor Masters Award za szczególnie innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie techniki pomiarowej i czujnikowej. W roku 2016 firma JUMO GmbH & Co. KG zajęła trzecie miejsce w segmencie techniki czujnikowej.

"Nagroda MessTec & Sensor Masters Award jest zaszczytem dla całego naszego zespołu i jednocześnie dowodem na to, że udało nam się rozwiązać ważny aktualny problem dla profesjonalistów z branży w sposób zaawansowany technologicznie" - mówi Matthias Kremer, który odebrał nagrodę jako menedżer segmentu rynku wody i ścieków w JUMO.

Firma JUMO opracowała innowacyjny system połączeń czujników cyfrowych digiLine, który umożliwia tworzenie inteligentnych sieci czujników. W ten sposób wszystkie ważne parametry pomiarowe dla analizy cieczy mogą być mierzone za pomocą jednego systemu.

Czujniki JUMO digiLine pH i redox są dostarczane jako jednostka składająca się z czujnika i elektroniki wielokrotnego użytku. Po całkowitym zużyciu elektrody połączenie jest rozdzielane, a elektronika może być dalej używana z nowym czujnikiem. "Ma to sens z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, a jednocześnie stanowi prawdziwą wartość dodaną dla użytkownika", wyjaśnia Matthias Kremer. Oprogramowanie Digital Sensor Management, które należy do systemu, jest również całkowicie nowe. Dane kalibracyjne i ocena stanu czujnika są przechowywane bezpośrednio w czujniku i umożliwiają bezproblemową dokumentację przez cały cykl życia.

Zwycięzcy nagrody MessTec & Sensor Masters Award wyłaniani są w wieloetapowym procesie. Najpierw czytelnicy czasopisma branżowego "messtec drives Automation" dokonują wstępnego wyboru spośród wszystkich nominowanych produktów. Na targach MessTec & Sensor Masters urządzenia są ponownie prezentowane, a goście targowi głosują po raz kolejny.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293