NOWA DYREKTYWA ZMUSZA PRODUCENTÓW I OPERATORÓW DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ

JUMO oferuje idealną technologię pomiarową dla chłodni wyparnych

Aby zapewnić higieniczną eksploatację chłodni wyparnych, od stycznia 2015 r. obowiązuje producentów i użytkowników dyrektywa techniczna VDI 2047, arkusz 2. JUMO dostarcza do tego celu odpowiednią technikę pomiarową i regulacyjną. W chłodniach wyparnych powstają wilgotne chmury powietrza odlotowego, które zawierają krople wody chłodzącej w postaci aerozoli. W chmurach tych mogą być rozprowadzane niebezpieczne bakterie, które wdychane mogą powodować poważne choroby. Najbardziej znaną z tych chorób jest choroba legionistów.

Od początku roku dyrektywa techniczna "VDI 2047, arkusz 2" reguluje zapewnienie higienicznej eksploatacji chłodni wyparnych. Podjęta została również inicjatywa ustawodawcza. Dyrektywa ta i planowana ustawa nakładają na użytkowników odpowiedzialność za higieniczne utrzymanie, pielęgnację i eksploatację. Celem jest również, aby przepisy obowiązywały z mocą wsteczną dla istniejących instalacji.

JUMO dostarcza odpowiednie urządzenia pomiarowe i kontrolne do wyposażenia nowych chłodni kominowych, a w szczególności do modernizacji i przebudowy istniejących instalacji. Modułowe wielokanałowe urządzenie pomiarowe JUMO AQUIS touch S przeznaczone do analizy cieczy zostało zaprojektowane w sposób idealnie odpowiadający zaleceniom dyrektywy VDI. Oprócz odsalania wieży chłodniczej poprzez pomiar przewodności, urządzenie umożliwia również kontrolowane dozowanie biocydów dla higieny wieży chłodniczej. Możliwe jest również sterowanie śluzą odsalającą podczas dozowania biocydu, przestrzeganie czasów kontaktu biocydu oraz monitorowanie wartości granicznych wszystkich ważnych parametrów.

Ponadto urządzenie oferuje również możliwość - w razie potrzeby - zapisu danych w formacie zabezpieczonym przed manipulacją, łącznie z datą i godziną. Dzięki temu użytkownik może udowodnić prawidłowe działanie wieży chłodniczej nawet z perspektywy czasu. Jeśli urządzenie jest zintegrowane z siecią przedsiębiorstwa, możliwy jest zdalny dostęp do danych. Za pośrednictwem takiego połączenia możliwe jest również zgłaszanie ostrzeżeń i alarmów za pomocą wiadomości tekstowych SMS lub poczty elektronicznej. Gwarantuje to monitorowanie chłodni kominowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Inne możliwości to pomiar i kontrola wartości pH, monitorowanie standardu higienicznego wody chłodzącej za pomocą pomiaru redox lub bezpośredni pomiar środków dezynfekcyjnych takich jak chlor, dwutlenek chloru i ozon. Ponadto lista produktów JUMO obejmuje niezbędną technikę czujnikową i akcesoria instalacyjne. Do stosunkowo niewielkich projektów modernizacyjnych JUMO dostarcza również jednokanałowe urządzenia standardowe oraz technikę pomiarową do pomiaru mętności i przepływu.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293