NOWY PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ W SERII

JUMO TYA 203 rozszerza serię sterowników mocy SCR

Seria regulatorów mocy JUMO została uzupełniona o nowe urządzenie TYA 203, które jest pełnowartościowym trójfazowym regulatorem mocy. Umożliwia on załączanie odbiorników trójfazowych w sieciach trójfazowych we wszystkich trybach pracy i jednoczesne wykrywanie częściowych awarii odbiorników.

Nowy regulator mocy znajduje zastosowanie przede wszystkim w budowie pieców, gdzie konieczne jest osiągnięcie temperatury 1400°C i wyższej. Jako elementy grzejne stosowane są węglik krzemu i dwusiarczek molibdenu. Oba materiały mają szczególne właściwości elektryczne, które można łatwo aktywować za pomocą regulatorów mocy JUMO TYA.

Kolejną zaletą jest funkcja "Teach-in", która umożliwia automatyczne ustawienie alarmowych wartości granicznych dla wykrywania awarii obciążenia częściowego. Cykliczna kalibracja zapewnia stałe i precyzyjne wykrywanie awarii częściowego obciążenia, nawet w przypadku zmiany specyfikacji elementu grzejnego. Seria TYA 203 jest dostępna dla prądów od 20 do 250 A i napięć sieciowych do 500 V.

Ponadto w przyszłości wszystkie sterowniki mocy JUMO będą wyposażone w nowy protokół komunikacyjny oparty na sieci Ethernet. Nowy interfejs zapewnia większą ilość danych w krótszym czasie. Umożliwia to również ciągłe przesyłanie danych procesowych, takich jak prąd obciążenia, napięcie obciążenia i impedancja. Oceniane są również specyfikacje dotyczące zużycia energii i funkcje diagnostyczne, takie jak wahania napięcia sieciowego, częściowa awaria obciążenia i nadmierna temperatura.

Zdolność interfejsu do pracy w czasie rzeczywistym umożliwia synchronizację kilku regulatorów mocy w połączeniu z systemem automatyki JUMO mTRON T. Dodatkowo, zdolność ta umożliwia również zarządzanie prądami obciążenia. System określa ogólną moc wyjściową procesu i reguluje indywidualną moc wyjściową regulatorów mocy, aby zapobiec przekroczeniu przez system predefiniowanych limitów prądowych. W ten sposób unika się szczytów energetycznych i zmniejsza koszty energii.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293