VEOLIA WSPÓŁPRACUJE Z JUMO

Partnerstwo na skalę globalną

JUMO GmbH & Co. KG z siedzibą w Fuldzie (Niemcy), działający na rynku międzynarodowym producent techniki pomiarowej, sterowania i automatyzacji oraz VEOLIA Environnement S.A. podpisały trzyletnią umowę o współpracy. JUMO zostało wybrane jako preferowany dostawca przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia. Kolejnym obszarem, w którym firmy będą współpracować są produkty do analizy cieczy.

VEOLIA jest notowaną na giełdzie grupą, której działalność koncentruje się na gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, energetyce i transporcie. Główna siedziba grupy znajduje się w Paryżu. Przedsiębiorstwo zatrudnia na całym świecie około 249 000 pracowników. Z wybranymi firmami - w tym z JUMO - skontaktowano się w ramach ponownego procesu przetargowego na wszystkie potrzeby zakupowe. Celem było połączenie wolumenu zakupów grupy VEOLIA i wyłonienie strategicznych dostawców w sposób ukierunkowany. Zespół składający się z dyrektora oddziału JUMO we Francji, kierownika ds. segmentu rynkowego woda/ścieki i kierownika ds. obsługi kluczowych klientów z Fuldy wygrał z komisją selekcyjną w Paryżu. W ten sposób JUMO wygrało z dużymi międzynarodowymi konkurentami.

Obok wysokiej jakości produktów decydującym czynnikiem była międzynarodowa orientacja grupy przedsiębiorstw JUMO. We współpracy z centralą w Paryżu planowane jest teraz wdrożenie produktów JUMO w całej grupie VEOLIA. W ten sposób produkty JUMO zostaną włączone na całym świecie do przetargów na systemy wodne, ściekowe i środowiskowe, w których VEOLIA przejmuje planowanie i realizację. Uczestnictwo w międzynarodowych przetargach i współpraca z tak dużym partnerem otwiera przed JUMO nowe możliwości rozwoju i nowe obszary działalności.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293