JUMO TECHNIKA POMIARU I STEROWANIA DLA KOMPOSTOWNI

Na solidnym gruncie

Prawo niemieckie wymaga, aby temperatura w kompostowniach komunalnych była monitorowana w sposób kontrolowany i udokumentowany. Ten krok jest ważny, ponieważ podczas procesu mogą pojawić się niebezpieczne patogeny. JUMO ma na to odpowiedź w postaci zintegrowanego rozwiązania łączącego system automatyzacji z bezprzewodową techniką pomiarową.

W Niemczech znajduje się ponad 1000 komunalnych kompostowni. Prawidłowe postępowanie z odpadami biodegradowalnymi przeznaczonymi do kompostowania określa w Niemczech tzw. niemieckie rozporządzenie o bioodpadach (Bioabfallverordnung). Zgodnie z tym rozporządzeniem, należy udokumentować określone temperatury dla wszystkich partii systemu kompostowania. Temperatury przetwarzania muszą być mierzone i dokumentowane w regularnych odstępach czasu. Tylko wtedy, gdy dokumentacja jest możliwa do sprawdzenia w dowolnym momencie, wyprodukowany kompost może być uznany za higieniczny.

System automatyki JUMO mTRON T i bezprzewodowe sondy temperatury JUMO Wtrans T pozwalają na całkowicie automatyczne monitorowanie procesu i dokumentowanie go w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Czujniki temperatury wyposażone są w bezprzewodowy system temperatury Wtrans, w którym nadajnik znajduje się w uchwycie sondy i jest chroniony przez wodoszczelną obudowę. Zastosowane częstotliwości radiowe są w dużym stopniu odporne na zakłócenia zewnętrzne i umożliwiają transmisję nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

System JUMO mTRON T rejestruje i analizuje wszystkie transmitowane dane. Oprócz możliwości wizualizacji, wielofunkcyjny panel umożliwia również wygodną obsługę sterowników i generatorów programów. Ponadto, możliwy jest dostęp do danych toparametrycznych i konfiguracyjnych całego systemu w zależności od potrzeb użytkownika. Dla tego zastosowania funkcje rejestracji pełnowartościowego rejestratora bezdokumentowego, łącznie z serwerem WWW, zostały zaimplementowane w systemie JUMO jako funkcja specjalna. Dzięki zastosowaniu standardowych, predefiniowanych masek ekranowych, czas uruchamiania systemu przez użytkownika jest znacznie zredukowany.

Cały proces monitorowania i dokumentowania temperatur w kompostowniach jest uproszczony do tego stopnia, że dane nie muszą być już rejestrowane ręcznie w skomplikowanym przedsięwzięciu, lecz są dokumentowane i rejestrowane automatycznie jako dowód standardu higieny w zakładzie. Ponadto nie jest już konieczne stosowanie indywidualnych rejestratorów danych. Brak rozległego okablowania sprawia, że system jest niezwykle elastyczny.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293