Kalibracja elektrody pH
PRODUKTY

Kalibracja pH-metru – instrukcja krok po kroku

Regularna kalibracja pH-metru jest niezbędna, by uzyskać dokładne pomiary pH. A to o nich zależy m.in czy ser w mleczarni jest odpowiedniej jakości, czy woda w sieci wodociągowej powoduje uszkodzenia korozyjne, czy też opad w oczyszczalni ścieków z procesu galwanizacji zachodzi w optymalnym punkcie. Jak poprawnie kalibrować sondę pH z użyciem buforów?

PH-metr – do czego służy?

Za pomocą pH-metru wykonuje się pomiary kwasowości lub zasadowości roztworu, czyli pH. Dane te mają ogromne znaczenie w analizie wody i środowiska oraz w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

Rodzaje sond pH

PH-metr należy dostosować do aplikacji. Zależnie od zastosowania, wyróżniamy takie sondy, jak:

 • pH-metr do wody – dedykowany do pomiarów w wodzie basenowej, akwarystyce, do monitorowania i uzdatniania wody pitnej oraz w technologii szklarniowej np. JUMO ecoLine / JUMO BlackLine pH.

Jak dbać o elektrodę pH? Czyszczenie i przechowywanie miernika pH

Nawet takie, z pozoru, drobiazgi, jak np. pęcherzyki powietrza, niewielka zawartość elektrolitu czy wyciek KCI mogą powodować błędy. Aby otrzymywać dokładniejsze pomiary i wydłużyć żywotność elektrody, stosuj się do tych kilku zasad:

 • utrzymuj elektrodę pH w czystości – zanieczyszczenia to jedna z głównych przyczyn błędów w pomiarach pH.

 • przechowuj elektrodę w odpowiednich roztworach – nie można dopuścić do wyschnięcia sondy pH ani przechowywać jej w wodzie destylowanej, gdyż skraca to jej żywotność.

 • regularnie kalibruj pH-metr

Na czym polega kalibracja pH-metru?

W miarę używania płyny w elektrodzie pH starzeją się, co powoduje błędy pomiaru. Ten błąd pomiaru można określić za pomocą kalibracji, podczas której porównuje się wynik pomiaru z międzynarodową wartością standardową.

Jakie są rodzaje kalibracji?

W przypadku pH-metrów wyróżnia się 3 rodzaje kalibracji:

 • kalibracja jednopunktowa – jeden roztwór jako punkt odniesienia dla kalibracji.

  Stosowana, gdy chcemy zmierzyć względnie stałą wartość pH z niewielkimi odchyleniami.

 • kalibracja dwupunktowa – dwa roztwory jako punkt odniesienia dla kalibracji.

  Najlepiej sprawdza się w przypadku próbek o różnym pH. Roztwory buforowe powinny odpowiadać oczekiwanemu pH próbki. W tym procesie pH-metr określa nachylenie i błąd przesunięcia dla aktualnie używanej elektrody pH. Informacje te umożliwiają dostosowanie równania mV/pH miernika pH do charakterystyki używanej elektrody.

 • kalibracja wielopunktowa – wiele roztworów kalibracyjnych, dzięki czemu pH-metr uzyskuje dokładniejsze równanie mV/pH w zakresie, który ma być objęty kalibracją. Ten rodzaj kalibracji przyniesie korzyści w sytuacji, gdy zakres musi rozciągać się np. od pH = 4 do pH = 9

  W tym procesie określane jest nachylenie i błąd przesunięcia dla aktualnie używanej elektrody pH. Informacje te umożliwiają dostosowanie równania mV/pH miernika pH do charakterystyki używanej elektrody.

Przetwornik pH JUMO AQUIS 500 pH

Przetwornik pH JUMO AQUIS 500 pH

Sprawdź ofertę

Dokumentacja kalibracji pH

Zapis kalibracji powinien zawierać następujące dane:

 • oznaczenie i lokalizacja punktu pomiarowego

 • numery seryjne części składowych zestawu pomiarowego

 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej - oznaczenie, numer seryjny i data przydatności użytego roztworu buforowego

 • rodzaj kalibracji (metoda jednopunktowa lub dwupunktowa)

 • data i dane dotyczące kalibracji (np. zachowanie przepływu, zachowanie reakcji, zero systemu, nachylenie).

Co ile kalibrować pH-metr?

Częstotliwość kalibracji urządzenia zależy od tego, gdzie jest użytkowany. Im bardziej zanieczyszczone środowisko, tym częściej sonda pH musi być kalibrowana. Najlepiej, jeśli urządzenie jest kalibrowane codziennie lub przed serią pomiarów. W praktyce, zalecamy kalibrować pH-metr najpóźniej po 3-4 tygodniach pracy.

PH-metr bezwzględnie należy skalibrować:

 • przed pierwszym użyciem

 • po długim okresie przechowywania sondy ph

 • po czyszczeniu lub wymianie elektrolitu

 • po dokonaniu pomiaru w silnym roztworze

 • gdy potrzebujesz bardzo dokładnego pomiaru