Insert your alternative text
PORADNIKI

Stopień ochrony IP68 – co oznacza? Teoria i praktyka.

Na większości urządzeń znajduje się oznaczenie klasy IP. Dzięki temu wpisowi nauczysz się samodzielnie odczytywać stopnie ochrony, poznasz różnicę między IP67 i IP68, praktyczne aspekty klasy szczelności IP68 oraz wybrane urządzenia mające ten poziom odporności.

Co oznacza skrót IP?

Skrót "IP" rozumiany jest jako "International Protection Rating", czyli "Stopień ochrony". Czasem tłumaczony jest także jako "Ingress Protection", co oznacza ochronę przed wnikaniem. Druga nazwa najbardziej trafnie oddaje istotę tego, czym są typy ochrony IP. Klasy te są, najprościej mówiąc, częścią systemu opisującego, czy urządzenie jest chronione przed wnikaniem cząsteczek, pyłu lub wody.

Kod, czyli stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP składa się ze stałego oznaczenia literowego w postaci symbolu IP oraz dwóch cyfr charakterystycznych. Opcjonalnie na końcu kodu mogą znajdować się dwie litery – dodatkowa i uzupełniająca. Jeśli określanie cyfry charakterystycznej nie jest wymagane, należy zastąpić ją literą X.

Znaczenie liter IP

Literę dodatkową stosujemy, gdy ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych jest wyższa, niż wskazywałaby na to pierwsza cyfra charakterystyczna. Litera uzupełniająca informuje o ochronie w specyficznych przypadkach, np. w określonych warunkach pogodowych lub przy urządzeniach wysokiego napięcia.

Pierwsza cyfra charakterystyczna

poziom ochrony przed kontaktem z ciałami stałymi

 • X – brak danych, by określić stopień ochrony

 • 0 – brak ochrony przed ciałami stałymi i dotknięciem

 • 1 – ochrona przed dotknięciem części niebezpiecznych wierzchem dłoni oraz przed wnikaniem ciał stałych o średnicy 50 mm i większej

 • 2 – ochrona przed dotknięciem części niebezpiecznych palcem oraz przed wnikaniem ciał stałych o średnicy 12,5 mm i większej

 • 3 – ochrona przed dotknięciem części niebezpiecznych narzędziem oraz przed wnikaniem ciał stałych o średnicy 2,5 mm i większej

 • 4 – ochrona przed dotknięciem części niebezpiecznych drutem oraz przed wnikaniem ciał stałych o średnicy 1 mm i większej

 • 5 – ochronę użytkowników przed jakimkolwiek dotknięciem niebezpiecznych części oraz przed wnikaniem pyłu

 • 6 – najwyższa ochrona przed jakimkolwiek dotknięciem części niebezpiecznych i wnikaniem pyłu

Druga cyfra charakterystyczna

ochrona przed wnikaniem wody

 • X – brak danych, by określić stopień ochrony

 • 0 – brak ochrony przed wodą

 • 1 – ochrona przed padającymi kroplami wody

 • 2 – ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu budowy pod dowolnym kątem do 15° od pionu w każdą stronę

 • 3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu w każdą stronę

 • 4 – ochrona przed bryzgami wody z wszystkich kierunków

 • 5 – ochrona przed strumieniem wody do 12,5 l/min, lanym na obudowę z dowolnego kierunku

 • 6 – ochrona przed strumieniem wody do 100 l/min, lanym na obudowę z dowolnego kierunku

 • 7 – ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie na czas 30 min i o głębokości 15 cm powyżej wierzchu obudowy i 1 m poniżej jej spodu (wartości dla obudowy niższej niż 85 cm)

 • 8 – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez producenta, lecz trudniejszych niż w punkcie 7

 • 9 – odporność na długotrwałe zanurzenie i ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod wysokim ciśnieniem (80-100 bar) i temperaturze do 80°C

Normy IP

Stosowane są dwie normy klasyfikacji kodów IP:

 • DIN EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. Stosuje się ją najczęściej w aplikacjach przemysłowych.

 • DIN 40 050 część 9: Pojazdy drogowe, typy ochrony IP; ochrona przed ciałami obcymi, wodą i stycznością, sprzęt elektryczny. Zwykle stosowana w sytuacjach, gdy przyrząd używany będzie w trudnych warunkach, przekraczających zwykłe zanurzenie np. czyszczenie pod wysokim ciśnieniem.

  Normy te różnią się niektórymi szczegółami, powinno się więc odnosić w każdym przypadku do odpowiedniej z nich.


IP67 – co oznacza?

IP67 oznacza maksymalny poziom zabezpieczenia przed kurzem, piaskiem i innymi ciałami stałymi oraz wysoki stopień ochrony przed skutkami wnikania wody. Jest to najniższy stopień ochrony, jaki powinna rozważać osoba, dla której istotna w urządzeniu jest wodoszczelność.

Stopień ochrony IP68 – całkowita pyłoszczelność i wysoka klasa wodoszczelności

Norma IP68 gwarantuje całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu. Ponadto, jeśli nie jest oznaczone inaczej w instrukcji obsługi, urządzenie z IP68 jest odporne na zachlapania, deszcz oraz celowe, całkowite zanurzenie.

Maksymalna głębokość zanurzenia

Dla urządzeń, które obejmuje norma IP68, nie jest odgórnie określone, na jaką głębokość mogą zostać zanurzone. Jest to jeden z niewielu stopni IP, które są tylko opisane w normie IEC 60529, a nie określone za pomocą konkretnych liczb. W efekcie tego standard mogą spełniać zarówno te, które można zanurzyć na głębokość 3 metrów, jak i te służące do badania dna oceanu – nawet do 300 metrów. Oznacza to, że przy tym samym stopniu ochrony, głębokość zanurzenia sondy czy przetwornika ciśnienia będzie różna, zależnie od zastosowania. W związku z tym producent i użytkownik muszą uzgodnić dokładną specyfikację IP 68.

Wodoszczelność IP68/ Wodoodporność IP68

Wodoszczelność mówi nam o tym, że urządzenie nie przepuszcza wody. Wodoodporność zaś informuje o wytrzymałości na szkodliwe działanie wody. Urządzenia posiadające klasę szczelności IP68 wykazują obie te cechy. Oznacza to, że nie przestaną działać pod wodą, nie trafi ona również do środka przyrządów.

Urządzenia z IP68 są wodoodporne i wodoszczelne.

Urządzenia posiadające certyfikat IP68 w ofercie JUMO

Przełącznik pływakowy JUMO NESOS R02 LS

Teaser Image 1

Sprawdź szczegóły

Hydrostatyczna sonda poziomu JUMO MAERA S29 SW

hydrostatyczna sonda poziomu

Sprawdź szczegóły

IP67 i IP68 – który z tych stopni ochrony IP wybrać?

IP67 to najniższy stopień ochrony, jaki powinna rozważać osoba, dla której istotna w urządzeniu jest wodoszczelność, gdyż możliwość zanurzenia w wodzie możliwa jest od 7. poziomu. Jednakże, należy wziąć pod uwagę, że ta klasa wodoszczelności gwarantuje odporność na krótkotrwałe zanurzenie do 30 minut. Jeśli urządzenie ma być narażone na długotrwałe zanurzenie, lub wolimy mieć większą pewność, zawsze lepszym wyborem będzie stopień ochrony IP68.

Skontaktuj się z JUMO – pomożemy dobrać urządzenia do Twojej aplikacji.