System SCADA oparty na chmurze JUMO CLOUD
WASZE PYTANIA

System SCADA oparty na chmurze JUMO CLOUD – korzyści, zastosowanie, licencjonowanie

Jedną z kluczowych zalet JUMO Cloud jest możliwość zdalnego dostępu do bazy danych procesowych i pomiarowych, co pozwala inżynierom i operatorom na monitorowanie i interwencję w systemach przemysłowych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem przeglądarki internetowej (zdj) Od wielu lat JUMO ewoluuje w kierunku dostawcy kompletnych rozwiązań pomiarowych, a nasze portfolio rozciąga się od czujników do różnych pomiarów fizycznych po sterowniki, rejestratory i przemysłowe sterowniki PLC. JUMO Cloud, oprogramowanie SCADA oparte na chmurze do wizualizacji, analizy i archiwizacji danych, jest kolejnym krokiem w tym rozwoju oraz istotnym wkładem w założenia przemysłu 4.0. W tym wpisie blogowym przedstawiamy funkcje platformy JUMO CLOUD, porównujemy ją z systemem sterowania instalacjami przemysłowymi JUMO SCADA smartWARE oraz odpowiadamy na często zadawane przez Was pytania na temat licencjonowania. Czytaj dalej!

JUMO CLOUD – oprogramowanie przemysłowe oparte na chmurze

JUMO Cloud to nowoczesna platforma chmurowa służąca do wizualizacji, przetwarzania, analizy i archiwizacji danych pomiarowych i procesowych. Dzięki technologii chmurowej, umożliwia użytkownikom dostęp do ich danych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych. Jest to rozwiązanie oparte na modelu "Software as a Service" (SaaS), co oznacza, że jest dostarczane jako usługa online bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na lokalnych serwerach czy komputerach. Za pomocą chmury JUMO można w bezpieczny sposób zdalnie monitorować kilka rozproszonych zakładów, procesów lub lokalizacji na jednym pulpicie, co zwiększa niezawodność procesów. 

Główne cechy JUMO Cloud to:

 1. Wysoki stopień bezpieczeństwa: JUMO Cloud zapewnia ochronę danych na najwyższym poziomie, korzystając z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania oraz bezpiecznych protokołów komunikacyjnych. JUMO korzysta z zaawansowanej i redundantnej infrastruktury do przechowywania danych , co gwarantuje wysoką dostępność i niezawodność obu systemów, zapewniając jednocześnie zgodność z europejskimi standardami ochrony danych, takimi jak GDPR.

 2. Globalny dostęp do danych: Dzięki technologii chmurowej, użytkownicy mają możliwość dostępu do swoich danych z dowolnego miejsca na świecie, potrzebując jedynie dostępu do internetu i kompatybilnej przeglądarki internetowej.

platforma IOT JUMO CLOUD

Dzięki technologii chmurowej, użytkownicy mają możliwość dostępu do danych na temat swojego procesu przemysłowego z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej

Jakie funkcje ma platforma IOT JUMO CLOUD?

Możliwości JUMO Cloud sięgają od prostych komunikatów alarmowych i monitorowania stanu procesu, aż po kompletne sterowanie systemem. 

 1. Archiwizacja danych: Umożliwia m.in. konfigurowalną akwizycję danych oraz przechowywanie wartości średniej, minimalnej, maksymalnej i ostatniej wartości
 2. Kompresja danych: Zapewnia skompresowane przechowywanie danych z różnymi konfigurowalnymi interwałami.
 3. Raportowanie i śledzenie trendów: Użytkownicy mogą łatwo wizualizować dane bieżące i historyczne, tworzyć wykresy wartości/czasu oraz generować raporty w Excelu lub PDF.
 4. System alarmów i zdarzeń:  Daje możliwość precyzyjnego planowania alarmów i reagowania na różne zdarzenia w systemie. Dzięki temu, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub przekroczenia określonych parametrów, system natychmiast powiadamia odpowiednie osoby, zapewniając szybką interwencję i optymalne zarządzanie sytuacją.
 5. Wizualizacja procesu: Oferuje wektorowe, samoskalujące się ekrany procesowe z edytorem do animacji i testowania.
 6. Integracja kamery: Umożliwia integrację z kamerami do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym.
Przykład wykorzystania oprogramowania automatyki przemysłowej JUMO Cloud do monitorowania stanu basenów

Przykład wykorzystania oprogramowania automatyki przemysłowej JUMO Cloud do monitorowania stanu basenów

JUMO Cloud

W JUMO Cloud użytkownicy mają dostęp do internetowych raportów, które można przeglądać w przeglądarce, a także pobierać jako plik PDF lub Excel. Szablony raportów można zaprojektować za pomocą HTML, a bardziej skomplikowane obliczenia można zaprogramować za pomocą JavaScript

JUMO Cloud

Scada w chmurze JUMO Cloud pozwala zdalnie monitorować przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego np. temperaturę na fermach wiatrowych w różnych lokalizacjach.

Czym różni się JUMO CLOUD od JUMO smartWARE SCADA?

Oprogramowanie do monitorowania i sterowania procesami JUMO smartWARE SCADA zostało opracowana równolegle z rozwiązaniem chmurowym. JUMO Cloud i JUMO smartWARE SCADA to dwa różne oferowane przez nas rozwiązania. Oba systemy, JUMO Cloud i  smartWARE SCADA, stanowią zaawansowane narzędzia do monitorowania i zarządzania procesami przemysłowymi. Główne różnice między nimi to:

Lokalizacja danych:

 • JUMO Cloud: Jest to chmurowa platforma IoT (Internet Rzeczy) umożliwiająca wizualizację, akwizycję, analizę i archiwizację danych. Umożliwia dostęp do danych pomiarowych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Dane są przechowywane w chmurze.
 • JUMO smartWARE SCADA: Jest to rozwiązanie programowe przeznaczone do monitorowania i sterowania procesami. Oferuje funkcje podobne do JUMO Cloud, ale dane są przechowywane lokalnie na serwerach klienta lub w jego sieci.

Baza technologiczna:

 • JUMO smartWARE SCADA: Bazuje na JUMO Cloud, co oznacza, że ma wiele wspólnych cech z JUMO Cloud, ale z dodatkowymi funkcjami i interfejsami przeznaczonymi dla SCADA.

Funkcje:

 • JUMO Cloud: Oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa, funkcje wizualizacji, alarmowania, planowania, globalny dostęp do informacji o procesach, zarządzanie alarmami i wiele innych.
 • JUMO smartWARE SCADA: Oprócz funkcji oferowanych przez JUMO Cloud, oferuje również bardziej zaawansowane funkcje do wizualizacji procesów, analizy danych, programowania wspierającego procesy produkcyjne i robocze.

Bezpieczeństwo:

 • JUMO Cloud: Dba o przechowywanie danych w bezpieczny sposób, w tym tworzenie kopii zapasowych w europejskich centrum danych zgodnie z GDPR.
 • JUMO smartWARE SCADA: Oferuje bezpieczeństwo na poziomie lokalnym, z szyfrowaniem end-to-end i możliwością uwierzytelniania dwuetapowego.

Podsumowując, oba systemy służą do monitorowania i zarządzania procesami przemysłowymi. JUMO Cloud jest chmurową platformą IoT, podczas gdy JUMO smartWARE SCADA jest oprogramowaniem przechowującym dane lokalnie na serwerach lub sieci klienta. JUMO smartWARE SCADA bazuje na JUMO Cloud i posiada te same możliwości, lecz rozszerza je o interfejsy i funkcje przeznaczone dla SCADA.  Wybór jednego z tych rozwiązań zależy od konkretnych potrzeb i wymagań użytkownika. JUMO Cloud jest idealny dla firm, które chcą globalnie monitorować i analizować dane z różnych lokalizacji za pomocą chmury, podczas gdy JUMO smartWARE SCADA służy przedsiębiorstwom potrzebującym zaawansowanego, lokalnego systemu do monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi.

JUMO Cloud

JUMO smartWARE SCADa to rozwiązanie programowe przeznaczone do monitorowania i sterowania procesami. Oferuje funkcje podobne do JUMO Cloud, ale dane są przechowywane lokalnie na serwerach klienta lub w jego sieci.

Licencjonowanie i modele płatności oprogramowania scada JUMO CLOUD

Jeśli chodzi o płatność za chmurę JUMO, możesz wybrać między płatnością ryczałtową a modelem płatności za faktyczne użytkowanie. Ponadto, w razie gdyby w przyszłości zwiększyły się Twoje potrzeby, istnieje możliwość dokupienia większej ilości pamięci. JUMO Cloud zostało zaprojektowane w moduł owej strukturze, co pozwala na dostosowywanie funkcji i rozszerzanie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami, zapewniając jednocześnie elastyczność i skalowalność rozwiązania.

Modele licencjonowania:

 • Model ryczałtowy: Stała, miesięczna opłatę za dostęp do określonej liczby funkcji i zasobów w JUMO Cloud, niezależnie od faktycznego wykorzystania.
 • Model pay-per-use: Płacisz tylko za rzeczywiste wykorzystanie zasobów i funkcji. Koszty są kalkulowane na podstawie liczby używanych sygnałów oraz ilości przechowywanych danych.

Twoje korzyści:

Model ryczałtowy:

 • Przewidywalność kosztów: Stała opłata co miesiąc ułatwia planowanie budżetu.
 • Nieograniczony dostęp: Możesz korzystać z wszystkich funkcji i zasobów bez obaw o dodatkowe opłaty.

Komu polecamy tę opcję? Idealne rozwiązanie dla firm, które mają stały, przewidywalny poziom zużycia i preferują stałe koszty.

Model pay-per-use:

 • Elastyczność kosztów: Płacisz tylko za to, czego rzeczywiście używasz, co może przynieść oszczędności dla firm o zmiennym obciążeniu projektami.
 • Automatyczna optymalizacja: Jakość usługi dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając efektywność kosztową.

Komu polecamy tę opcję? Doskonałe dla firm, które mają sezonowe wzrosty aktywności lub potrzebują większej elastyczności.

Dokupowanie pamięci:

JUMO Cloud oferuje elastyczność w zakresie przechowywania danych. Jeśli chciałbyś przechowywać dane w chmurze dłużej niż jest to możliwe w standardowym pakiecie, możesz dokupić dodatkową pamięć w zależności od swoich potrzeb.

Gdy osiągniesz 80% dostępnego limitu pamięci, otrzymasz ostrzeżenie z możliwością dokupienia dodatkowej pamięci miesięcznej.

Wybór odpowiedniego modelu licencjonowania i płatności zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i charakterystyki działalności. Skontaktuj się z nami – wspólnie przeanalizujemy wymagania Twojego przedsiębiorstwa i wybierzemy model, który zapewni największe korzyści w zakresie dostępu, funkcjonalności i kosztów.

JUMO Cloud

Schemat modelu płatności i przechowywania w pamięci JUMO Cloud

Integracja JUMO CLOUD ze sterownikami PLC z serii variTRON

JUMO Cloud został zaprojektowany z myślą o wszechstronnej integracji. Oznacza to, że może on komunikować się z różnymi urządzeniami pomiarowymi, systemami automatyki oraz innymi platformami. 

 1. Integracja z systemem JUMO variTRON:

  JUMO variTRON to nowoczesny sterownik PLC, który oferuje szeroką gamę funkcji do monitorowania, sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych. Integracja z JUMO Cloud umożliwia centralizację danych z różnych lokalizacji i urządzeń w jednym miejscu, co ułatwia ich analizę i zarządzanie. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo dostosowywać parametry systemu, reagować na zmieniające się warunki i poprawiać efektywność operacyjną.

 2. Korzyści z pełnej integracji w ekosystemie JUMO:

 • Centralizacja danych: Dzięki integracji z JUMO Cloud, dane z różnych urządzeń i systemów są zbierane w jednym miejscu, ułatwiając monitorowanie i analizę.
 • Szybka reakcja: Dostęp do danych w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów, zanim staną się one krytyczne.
 • Optymalizacja procesów: Zbieranie danych z różnych źródeł umożliwia lepsze zrozumienie procesów i identyfikację obszarów do poprawy.
 • Bezpieczeństwo: Pełna integracja w ekosystemie JUMO zapewnia, że wszystkie komponenty są kompatybilne i komunikują się ze sobą w bezpieczny sposób.
 • Skalowalność: Możliwość rozbudowy i adaptacji systemu w miarę rozwoju i zmieniających się potrzeb firmy.

Pełna integracja produktów JUMO w jednym ekosystemie zapewnia klientom spójne, niezawodne i efektywne rozwiązanie, które mogą wykorzystywać do zarządzania i optymalizacji ich procesów przemysłowych.

Przykład kompletnego systemu do pomiaru, analizy, sterowania i wizualizacji danych z wykorzystaniem oprogramowań Cloud i smartWARE SCADA, sterowników PLC variTRON 300 i 500, regulatorów DICON touch i AQUIS touch, przepływomierzy flowTRANS MAG H20 oraz przetworników ciśnienia DELOS S02 (wkrótce w sprzedaży)

Platforma IoT do bezpiecznego zarządzania procesami w chmurze JUMO CLOUD – podsumowanie

W erze Przemysłu 4.0, zarządzanie danymi to klucz do sukcesu. JUMO Cloud, jako nowoczesne rozwiązanie chmurowe, odpowiada na te wyzwania, oferując narzędzia do wizualizacji, analizy i archiwizacji danych przemysłowych. Dzięki globalnej dostępności, użytkownicy mogą mieć nadzór nad swoimi danymi z dowolnego miejsca. Platforma integruje się z innymi produktami JUMO, umożliwiając szybkie i efektywne zarządzanie danymi. Dostępne modele licencjonowania umożliwiają elastyczne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa. W skrócie, JUMO Cloud to krok naprzód w cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstwa, czyniąc go bardziej efektywnym i nowoczesnym.

Równolegle z JUMO Cloud rozwijaliśmy również inne oprogramowanie – JUMO smartWARE SCADA. Posiada ono podobne możliwości, lecz rozszerza je o interfejsy i funkcjonalności charakterystyczne dla systemów SCADA. W przeciwieństwie do Cloud, jest ono instalowane lokalnie na serwerach klienta.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące platformy IOT JUMO Cloud, możesz skontaktować się z nami i zadać je za pośrednictwem tego formularza

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.


Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Katarzyna Tracz

Specjalista techniczny

Katarzyna Tracz - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48 71 339 32 86 Katarzyna.Tracz@JUMO.net +48 71 339 32 86

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.

Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.