More than sensors+automation
Znajdź

higrometryczne

Higrometr i higrotermometr (907031)
Higrometr i higrotermometr (907031)

Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza

  • Do pomieszczeń, kanałów wentylacyjnych,  do montażu na zewnątrz
  • Z wyjściem prądowym lub napięciowym
  • Może być stosowany w sposób ciągły w obszarach o dużej wilgotności (do 100% RH) (wersja kanałowa)
  • W normalnym obiegu powietrza, element pomiarowy jest w dużej mierze bezobsługowy

Higrostat (907032)
Higrostat (907032)

Dla ułatwienia kontroli dwustanowej  względnej wilgotności powietrza

  • Wersja pomieszczeniowa i kanałowa
  • Dostępne z regulacją wartości zadanej
  • Wersja kanałowe mogą być stosowane w sposób ciągły w obszarach o dużej wilgotności
  • Bezpotencjałowe styki przełączne
  • Nie wymaga zasilania napięciem (tryb pasywny)
  • Element pomiarowy jest bezobsługowy podczas pracy w czystym środowisku