More than sensors+automation
Znajdź

Przegląd

Higrotermometr przemysłowy do zastosowań w klimatyzacji (907020)
Higrotermometr przemysłowy do zastosowań w klimatyzacji (907020)

Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza

 • Do różnego rodzaju zastosowań w klimatyzacji i wentylacji
 • Dostępne wersję : pomieszczeniowe, montaż naścienny, do montażu w kanale
 • Kompaktowa wersja z prętem i kablem łączącym  lub wytrzymałą głowicą zaciskową
 • Z wyjściem prądowym i napięciowym jaki i pasywnym wyjściem temperaturowym
 • Wersja pomieszczeniowa i do montażu naściennego mogą być dostarczone z wyświetlaczem LCD, 2-wierszowym

Przetwornik wilgotności, temperatury i CO2 (907021)
Przetwornik wilgotności, temperatury i CO2 (907021) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

Do pomiaru wilgotności względnej powietrza, temperatury oraz jakości świeżego powietrza.

 • Dostępne wykonania: pomieszczeniowe, do montażu naściennego, wersja z prętem
 • Do aplikacji z zakresu utrzymania budynku również do monitoringu wentylacji oraz klimatyzacji
 • Wyświetlacz LCD dostępny jako opcja
 • Dostępny wyjściem prądowym, napięciowym lub wyjściem Modbus. Dostępne jest również pasywne wyjście na temperaturę

Czujnik temperatury i wilgotności do zastosowań przemysłowych (907023)
Czujnik temperatury i wilgotności do zastosowań przemysłowych (907023) Metrologisches Zertifikat

Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza

 • Pomiary w całym zakresie od 0 do 100% wilgotności względnej
 • Odporność temperaturowa  od -70 do + 180 ° C (w zależności od typu sondy)
 • Odporne na ciśnienie do 100 barów (w zależności od typu sondy)
 • Solidna metalowa obudowa, IP65
 • Znakomita dokładność i stabilność
 • Graficzny wyświetlacz trendu i historia wartość mierzona w odniesieniu do poprzedniego roku
 • Identyfikowalności NIST
 • Dostępne również z obliczeń i wyświetlania temperatury punktu rosy / punkt zamarzania, wilgotności bezwzględnej, proporcji, temperatury termometru mokrego, entalpii, stężenia objętościowego, woda nasycona ciśnienia pary i różnicy temperatury

Zabezpieczeniowa sonda do pomiarów wilgotności, temperatury oraz pochodnych wartości (907025)
Zabezpieczeniowa sonda do pomiarów wilgotności, temperatury oraz pochodnych wartości (907025) Ex

Do pomiarów wilgotności względnej oraz temperatury

 • Łatwy w obsłudze, modułowa koncepcja sondy pomiarowej
 • Inteligentne czujniki, które oszczędzają  współczynniki kalibracyjne
 • Odporne na temperaturę od  -70 do + 180 ° C,(w zależności od typu sondy)
 • Odporne na ciśnienie do 100 barów (w zależności od typu sondy
 • NIST (w tym świadectwa)
 • Bezpieczne działanie całego urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem kategorii 1G / strefy 0 i 1D / strefy 20 z pokrywą ochronną (UE)    

Pojemnościowy higrometer przemysłowy z inteligentynymi wymiennymi czujnikami (907027)
Pojemnościowy higrometer przemysłowy z inteligentynymi wymiennymi czujnikami (907027)

Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza

 • Pomiar w całym zakresie wilgotności od 0 do 100% RH
 • Inteligentne wymienne sondy do prostej wymiany
 • Dla temperatury pracy od -40 do +80 ° C
 • Jako opcja oddzielne czujników wilgotności i temperatury
 • 2 m, 5 m lub 10 m Kabel przejściówka do wydłużenia sondy
 • Solidna metalowa obudowa, nadająca się do pomieszczeń czystych
 • Wbudowany wyświetlacz LCD (opcjonalnie)
 • Standardowych wyjścia prądowe lub napięciowe

Higrometr i higrotermometr (907031)
Higrometr i higrotermometr (907031)

Do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza

 • Do pomieszczeń, kanałów wentylacyjnych,  do montażu na zewnątrz
 • Z wyjściem prądowym lub napięciowym
 • Może być stosowany w sposób ciągły w obszarach o dużej wilgotności (do 100% RH) (wersja kanałowa)
 • W normalnym obiegu powietrza, element pomiarowy jest w dużej mierze bezobsługowy

Higrostat (907032)
Higrostat (907032)

Dla ułatwienia kontroli dwustanowej  względnej wilgotności powietrza

 • Wersja pomieszczeniowa i kanałowa
 • Dostępne z regulacją wartości zadanej
 • Wersja kanałowe mogą być stosowane w sposób ciągły w obszarach o dużej wilgotności
 • Bezpotencjałowe styki przełączne
 • Nie wymaga zasilania napięciem (tryb pasywny)
 • Element pomiarowy jest bezobsługowy podczas pracy w czystym środowisku

JUMO Wtrans E01 - Czujnik pomiaru wilgotności, temperatury oraz C02 z bezprzewodową transmisją danych (902928)
JUMO Wtrans E01 - Czujnik pomiaru wilgotności, temperatury oraz C02 z bezprzewodową transmisją danych (902928) China RoHS-20

 • Wilgotność od 0 to 100 % RH (-40 to +80 °C) lub
  CO2 od 0 to 2000/5000/10000 ppm lub temperatura od -200 do 600 °C za pomocą czujnika Pt100
 • Dwa wejścia dla mierzonych wartości
 • Montaż naścienny
 • Zasięg do 300m
 • Koszty okablowania są eliminowane z nowoczesną technologią bezprzewodową